Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus

Opiskelijan vakuutusturva

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n päävakuutusyhtiönä toimii LähiTapiola keskinäinen vakuutusyhtiö 1.1.2017 alkaen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta 1.4.2017 alkaen.

Mikä on tapaturma?

Äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta

 • Tapahtuma: esim. kompastuminen, kaatuminen, putoaminen, liukastuminen, isku, vääntyminen, viilto
 • Vamma: esim. murtuma, haava, katkeaminen, venähdys, revähdys, ruhje, sijoiltaanmeno, kuhmu, aivotärähdys

Vamman tai sairauden korvaamisen edellytyksenä on, että vamma tai sairaus on syy-yhteydessä tapahtumaan.

Toimintaohje opiskelijatapaturmassa

Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, käy ensin hoitolaitoksessa ja kerro, että olet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija ja vakuutusyhtiömme on LähiTapiola. Tee tapaturmailmoitus niin pian kuin mahdollista.

Jos tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, tee ensin tapaturmailmoitus. Jos kyseessä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiiriin kuuluva tapaturma, saat matkapuhelimeesi mobiilivakuutustodistuksen. Se helpottaa asiointia hoitolaitoksessa.

Tapaturmailmoituksen täyttämiseksi ota yhteyttä TAMKin pääkampuksen Palvelupisteeseen (B1-44), sähköpostitse palvelupiste.tamk [at] tuni.fi.

Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus. Mikäli tapaturman vamman hoito vaatii leikkausta tai muita kalliita hoitotoimenpiteitä, pyytää hoitava lääkäri vakuutusyhtiöstä maksusitoumuksen jatkotoimenpiteitä varten. Lääkärit yleensä tietävät, miten näissä asioissa toimitaan vakuutusyhtiön kanssa. Sinun ei opiskelijana tarvitse hoitaa asiaa itse.

Mihin vakuutukseen tapaturma kuuluu?

Tapaturma kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, jos tapaturma sattui

 • palkattomassa TAMKin opintoihin kuuluvassa harjoittelussa
 • matkalla palkattomaan harjoitteluun tai kotimatkalla palkattomasta harjoittelusta tai
 • käytännön työtunnilla TAMKissa

Veritapaturmat ja kanyylinpistovahingot ilmoitetaan ensisijaisesti vain lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.

Toimintaohjeet lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvassa tapaturmassa:

 1. Ilmoitat tapaturmasta koulutuksesi opettajalle ja seuraavaksi TAMKin pääkampuksen Palvelupisteelle (B1-44), sähköpostitse palvelupiste.tamk [at] tuni.fi
 2. Palvelupiste tekee tapaturmailmoituksen antamiesi tietojen perusteella, ks. alla tarvittavat tiedot.
 3. Saat mobiilivakuutustodistuksen matkapuhelimeesi (tai vaihtoehtoisesti tulostetun vakuutustodistuksen)
 4. Jos vamman hoito edellyttää magneettikuvausta tai muuta vaativampaa hoitoa, lääkäri lähettää kirjallisen maksusitoumuspyynnön ja lausunnon LähiTapiolalle
 5. LähiTapiola huolehtii parhaan hoitolaitoksen valinnasta ja antaa maksusitoumuksen sinne

Tapaturma kuuluu ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, jos tapaturma sattui

 • teoriatunneilla
 • väli- ja urheilutunneilla
 • päivittäisillä koulumatkoilla
 • opetussuunnitelman puitteissa järjestettävillä retkillä ja tutustumiskäynneillä
 • opinnäytetyön tekemiseen välittömästi liittyvillä matkoilla kotoa tai koulusta opinnäytetyön tekopaikkaan ja takaisin

Toimintaohjeet ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvissa tapaturmissa:

 1. Ilmoitat tapaturmasta TAMKin pääkampuksen Palvelupisteeseen (B1-44), sähköpostitse palvelupiste.tamk [at] tuni.fi.
 2. Täytät vahinkoilmoituksen joko yhdessä Palvelupisteen henkilöstön kanssa tai heiltä saamasi vakuutusnumeron avulla. Korvauksensaajan eli sinun tilinumerosi tulee olla tiedossa vahinkoilmoitusta tehtäessä.
 3. Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja hoitokuluista on haettava korvaus ensin Kelasta (yleensä hoitolaitos hakee korvauksen suorakorvauksena).
 4. Jos vamman hoito edellyttää magneettikuvausta tai muuta vaativampaa hoitoa, lääkäri lähettää kirjallisen maksusitoumuspyynnön ja lausunnon LähiTapiolalle.
 5. LähiTapiola huolehtii parhaan hoitolaitoksen valinnasta ja antaa maksusitoumuksen sinne.

Sinun tulee säilyttää kaikki vakuutustapahtumaan liittyvät tositteet vuoden ajan. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, jos se tarvitsee tositteita, ja silloin asiakirjat voi lähettää vakuutusyhtiöön postimaksutta. LähiTapiola käsittelee vakuutustapahtuman ja toimittaa korvauspäätöksen vakuutetulle eli sinulle.

Ulkomaalaisen opiskelijan vakuutusturva

Ne ulkomaalaiset opiskelijat, jotka suorittavat TAMKissa suomalaista tutkintoa, kuuluvat TAMKin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutusturva ei koske Suomeen tilapäisesti tulevia opiskelijoita, jotka opiskelevat ulkomaista tutkintoa ulkomaisessa oppilaitoksessa ja jotka tulevat Suomeen tekemään tutkintoonsa liittyvää harjoittelua tai muuten opiskelijavaihtoon. Opiskelija on vakuutettava tällöin omassa kotimaassaan. Vaihto-opiskelijat kuuluvat kuitenkin oppilaitoksen vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, mutta sairauksien varalta heidän tulee hankkia oma matkavakuutus.

TAMKin opiskelijan vakuutusturva vaihto-opiskelun ja ulkomaan harjoittelun aikana

Tapaturmavakuutukset ovat voimassa kuten Suomessa. Tampereen ammattikorkeakoululla ei ole opiskelijoille matkavakuutusta (matkavakuutus = matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus).

Tarvittavat tiedot vahinkoilmoitusta varten

 1. Nimi 

 1. Henkilötunnus 

 1. Puhelinnumero 

 1. Vahingon päivämäärä ja kellonaika 

 1. Tapahtumapaikka (organisaatio/työpaikka, osoite, paikkakunta) 

 1. Tapaturman kuvaus (mahdollisimman tarkka, esim. missä kehonosassa, mikä käsi/jalka yms.) 

 1. Olitko tekemässä palkatonta työharjoittelua?

 1. Tapahtuiko tapaturma matkalla harjoitteluun vai harjoittelussa, vai kampuksella taikka matkalla kampukselle? 

 1. Mihin aikaan työpäivän piti alkaa ja päättyä? 

Julkaistu: 4.2.2019
Päivitetty: 1.2.2024