Hyppää pääsisältöön

Matleena Ylikoski

apurahatutkija, väitöskirjatutkimus
Tampereen yliopisto
Hervannan kampus

Oma esittely

Teen väitöstutkimusta aiheesta Moniääninen journalismi - ihanne, määre ja mahdollisuus. Koulutus: FM Jyväskylän yliopistosta v. 2014, YTK Tampereen yliopistosta v. 2009, pääaineena tiedotusoppi/journalistiikka. Työkokemus toimittajan tehtävistä.

Työtehtävät

Väitöstutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Moniääninen journalismi, sovittelujournalismi, dialogisten menetelmien soveltaminen journalismissa, journalistinen analytiikka

Luottamustoimet

Keski-Suomen Journalistit, pj

Tutkimuskohteet

Mitä usein käytetty luonnehdinta ’moniääninen journalismi’ tarkoittaa? Miten suomalaiset mediat ja toimittajat ymmärtävät käsitteen? Entä voiko moniäänisyyttä mitata ja miten mittaaminen auttaa tekemään entistä parempaa ja monipuolisempaa journalismia? 

Väitöstutkimukseni sisältää kokonaisuuden, joka lähtee liikkeelle 1) moniäänisyyden käsitteen teoreettisesta ja käytännöllisestä viitekehyksestä, etenee 2) kehityshankkeeseen, jossa kehitetään luonnollisen kielen käsittelymenetelmiä hyödyntävää data-analytiikkatyökalua, Moniäänisyysmittaria, ja 3) päätyy kokeilemaan sen käyttöä toimituksissa sekä kartoittamaan moniäänisen journalismin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien kanssa. 

Käytännöllisessä ympäristössä kehitettävä Moniäänisyysmittari on ainutlaatuinen mittaus- ja analysointipalvelu, joka vastaa toisaalta mediatalojen itsensä tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin, mutta toisaalta ohjaa toimittajia myös uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin. 

Väitöstutkimukseni linkittyy sekä journalistiikkaan että tietojenkäsittelytieteisiin, jotka ovat Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan vahvat osaamisalueet. Erillisistä hankkeista koostuvan väitöstutkimuksen tulokset hyödyttävät paitsi molempia tutkimusaloja, myös media-alaa, jota yhteiskunnan moniarvoistuminen, polarisaatio ja erilaiset moninaisuuden kysymykset yhä voimakkaammin haastavat.

Tutkimusyksikkö

Journalismin, median ja viestinnän tutkimusyksikkö Comet

Tutkimusrahoitus

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES, Media-alan tutkimussäätiö

Merkittävimmät julkaisut

Ylikoski, Matleena (2014). Journalismikritiikki suomalaisissa blogeissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44684/URN:NBN:fi:jyu-201411173282.pdf;sequence=1

Ylikoski, Matleena (2015). Vahtikoirien verkkovartijat, teoksessa Kuutti, Heikki (toim.) Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Grano. S. 221-238.

Hautakangas, Mikko; Vuolanto, Pia & Ylikoski, Matleena (2020). Sovittelujournalismin keinoin vaikeiden aiheiden kimppuun. Teoksessa Heikkilä, Mari & Tammi, Tuukka (toim.) Viheliäs tiede - ja muita vaikeita uutisia. Tallinna: Vastapaino. S. 33-56.