Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Teen väitöstutkimusta journalismin moniäänisyydestä ja sen mittaamisesta. Työskentelen myös osa-aikaisesti Kestävä journalismi -hankkeessa sekä Media Pluralism Monitor -tutkimuksen Suomen tiimissä. Koulutus: FM Jyväskylän yliopistosta v. 2014, YTK Tampereen yliopistosta v. 2009, pääaineena tiedotusoppi/journalistiikka. Aiempi työkokemus toimittajan tehtävistä.

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija, projektitutkija

Osaamisalueiden kuvaus

Journalismin moniäänisyys, sovittelujournalismi, kestävä journalismi, journalismin yhteiskunnallinen vastuu, moniäänisyysanalytiikka

Luottamustoimet

Sopiva - Sovittelujournalistit ry

Tutkimuskohteet

Tutkimuskohteeni liittyvät laajasti journalismin moniäänisyyteen, vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Yritän selvittää, miten journalistinen media voisi moniäänisyyttään kehittämällä kantaa paremmin yhteiskunnallista vastuutaan 2020-luvun moniarvoistuvassa ja polarisoituvassa yhteiskunnassa. Pohdin myös, miten moniäänisyyttä kehittämällä voisi löytyä uusia eväitä uutismedian taloudelliseenkin kestävyyteen. Uutismediateollisuudella on myös vastuu ympäristöstä. Nämä kestävyyden ulottuvuudet nivoutuvat yhteen Kestävä journalismi -hankkeessa, jossa työskentelen ja opetan osa-aikaisesti.

Tutkimusyksikkö

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tutkimuskeskus TARU (aiemmin Comet)

Tutkimusrahoitus

C.V. Åkerlundin Mediasäätiö, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Media-alan tutkimussäätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Merkittävimmät julkaisut

Karell, Elis; Koskinen, Veera; Pantti, Mervi & Ylikoski, Matleena (2023). Pyöreän pöydän keskustelu median moniäänisyydestä. Deca-konsortio.  

Ylikoski, Matleena (2023). Journalismin moniäänisyyden mittaaminen: Moniäänisyysmittari - journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä -hanke 2021-2022: Loppuraportti ja suositukset. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2827-6

Hautakangas, Mikko; Vuolanto, Pia & Ylikoski, Matleena (2020). Sovittelujournalismin keinoin vaikeiden aiheiden kimppuun. Teoksessa Heikkilä, Mari & Tammi, Tuukka (toim.) Viheliäs tiede - ja muita vaikeita uutisia. Tallinna: Vastapaino. S. 33-56.

Ylikoski, Matleena (2015). Vahtikoirien verkkovartijat, teoksessa Kuutti, Heikki (toim.) Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Grano. S. 221-238.

Ylikoski, Matleena (2014) Journalismikritiikki suomalaisissa blogeissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto