Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy pakolaisoppilaita ympäröiviin normatiivisiin diskursseihin, subjektiformaatioon ja koulujärjestelmän epäyhdenvertaistaviin mekanismeihin. Teoreettisesti tutkimukseni paikantuu feministiseen poststrukturalismiin. Väitöskirjassani tarkastelin turvapaikanhakijuutta liikkeessä olevana, odotukseen kytkeytyvänä prosessina subjektiposition ja subjektifikaation käsitteiden kautta.

Toimin SAFE (Social Justice at the Focus of Education) -tutkimuskollektiivin co-johtajana. SAFE tarkastelee toimijuuden, osallisuuden ja turvallisuuden mahdollisuuksia eri oppilaille koulussa, sekä sitä, kuinka yhteiskunnalliset, koulutukselliset ja kasvatukselliset rakenteet luovat ja ehkäisevät näitä mahdollisuuksia.

Lisäksi työskentelen useissa pakkomuuttoon ja kasvatukseen linkittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Koneen säätiön rahoittamassa KOTI-hankkeessa tutkimme pakolaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoja; tavoitteenamme on muuttaa suomalaisia pakolaiskasvatuksen käytäntöjä väliaikaisista paniikkiratkaisuista kestävämpään suuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman VOITTO-tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten vastasaapuneiden oppilaiden integroitumista osaksi kouluyhteisöä voidaan tukea kokonaisvaltaisesti. NordForskin rahoittamassa INFLUX-projektissa tutkimme hallintorakenteita ja vastaanottolaitoksia sekä pakolaislapsille ja -perheille tarjottavaa sosiaalista ja koulutuksellista tukea pohjoismaissa. Niin ikään NordForskin rahoittamassa ERAPAN-hankeessa tarkastelemme niitä vaikutuksia, joita koronapandemialla oli ja on pakolaistaustaisten lasten ja nuorten elämään.

Tutkimuskohteet

Pakkomuutto, pakolaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kriittinen integraatiotutkimus, kasvatus, perusopetukseen valmistava opetus, feministinen poststrukturalismi, intersektionaalisuus, nomadinen tutkimus, etnografia

Tutkimusyksikkö

MTT - Multiculturalism, Transnationalism and Transformation in Education

Merkittävimmät julkaisut

Alamikkelä, Kaisu, Petäjäniemi, Maria, Lanas, Maija (2024) Saako mennä käytävälle tekemään? Nomadinen tutkimus avautuvan kouluympäristön arjesta. Kasvatus. https://journal.fi/kasvatus/article/view/143504/90908

Lanas, Maija, Petäjäniemi, Maria, Väisänen, Anne, Alamikkelä, Kaisu, Kauhanen, Iida & Yliniva, Kirsi (2023) Appearing as impossible subjects on the scene of education - potato smashing, laying on couch and asking for a key. In (eds.) K. Wright and J. McLeod. Childhood, Youth and Activism. Demands for Rights and Justice from Young People and their Advocates. (Sociological Studies of Children and Youth, Vol. 33), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 73-88.

Kaukko, Mervi, Petäjäniemi, Maria, Harju-Autti, Raisa, Haswell, Nick, Alisaari, Jenni Heikkola, Leena Maria & Mustonen, Sanna (2023) Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä – Pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa. Kasvatus ja Aika, 17(4), 4–25.

Karimi, Zeinab, Ennser-Kananen, Johanna, Petäjäniemi, Maria, Sadatizarrini (Rahaa) Sepideh, Masoud, Ameera & Khalimzoda Ilkhom (2023) Introduction. Thinking integration otherwise. In (eds.) Z. Karimi, J. Ennser-Kananen, S. Sadatizarrini (Rahaa), M. Petäjäniemi, I. Khalimzoda & A. Masoud. Rethinking integration: challenging oppressive practises and pointing to ways forward. Migration Institute of Finland.

Mustonen, Sanna, Kaukko, Mervi, Alisaari, Jenni, Petäjäniemi, Maria, Heikkola, Leena Maria, Harju-Autti, Raisa, & Haswell, Nick (2023) Pakolaistaustaisten oppilaiden tuki koulutoimen hallinnollisissa diskursseissa [School administration discourses concerning support for students with a refugee background]. AFinLAn Vuosikirja. https://doi.org/10.30661/afinlavk.127097

Petäjäniemi, Maria (2022) (Un)becoming an asylum seeker. Nomadic research with men awaiting an asylum decision. Doctoral dissertation. University of Oulu.

Petäjäniemi, Maria, Lanas, Maija & Kaukko, Mervi (2021) How to be “a good asylum seeker”? The subjectification of young men seeking asylum. Nordic Journal of Migration Research. 11(3), pp. 284–300. DOI:10.33134/njmr.389

Petäjäniemi, Maria, Kaukko, Mervi & Lanas, Maija (2021) Confined in waiting – Young asylum seekers narrating in and out of temporary shelter. YOUNG, 29(1), 62-80. DOI:10.1177/1103308820904271

Petäjäniemi, Maria, Lanas, Maija & Kaukko, Mervi (2018) Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa: Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten turvapaikanhakijamiesten kertomuksia arjesta [Stories of participation, inclusion and exclusion of young male asylum seekers living in a temporary shelter]. Aikuiskasvatus 38(1), 4-17. DOI:10.33336/aik.88118

Petäjäniemi, Maria, Siira, Virva, Lutovac, Sonja & Kaasila, Raimo (2023) Dimensions of wellbeing in mindbody bridging -based university psychology course. Nordic Psychology, 1-19.

Lutovac, Sonja, Kaasila, Raimo, Petäjäniemi, Maria & Siira, Virva (2022) How mind-body bridging supports professional identity development? International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-22.