Hyppää pääsisältöön

Maija Tervola

yliopisto-opettaja, suomen kieli ja kulttuuri
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemaija.tervola [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503141485
Keskustakampus

Työtehtävät

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuden vastuuopettaja

Tutkimuskohteet

  • Kielitaito, kielitaitovaatimukset, kielitaidon riittävyys
  • Työelämän kielitaito, lääkärien kielitaito 
  • Sanaston hallinta ja sen testaus
  • Teoreettinen semantiikka ja kielenoppiminen

Tutkimusyksikkö

Plural - Multidisciplinary research centre for languages and cultures

Tieteenalat

Kielitiede

Suomen kieli

Soveltava kielentutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Pitkänen, Taina; Tervola, Maija; Toivonen, Merja; Kosunen, Elise. (2021). Kielellisen merkityksen välittymisen ongelmia maahanmuuttajalääkärien potilastenteissä [Problems in conveying linguistic meaning in immigrant physicians’ Clinical Skills Exam]. Virittäjä 125 (3), 378–404. https://journal.fi/virittaja/article/view/95381  

Tervola, Maija; Vainio, Seppo; Häikiö, Tuomo. (2020). Potilassanaston hallinta terveydenhuoltoalalla : Maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja asioimistulkkiopiskelijoiden sananmerkityksen tarkkuus [Knowledge of patient vocabulary in the healthcare sector: accuracy of word meaning among immigrant physicians and community interpreter students]. Virittäjä 124 (1), 4–32. https://doi.org/10.23982/vir.70136 

Tervola, Maija. (2019). Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet : Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 92). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1164-3 

Tervola, Maija. (2019). Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet : Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön. Lectio Praecursorio. Virittäjä 123 (4). https://doi.org/10.23982/vir.85295  

Tervola, Maija. (2018). Lääkärin työtilanteiden kielellisen vaativuuden määrittäminen. [Determining the linguistic demand of physician’s work situations]. Puhe ja kieli 38 (2), 83–107. https://doi.org/10.23997/pk.75368 

Mustanoja, Liisa; Tervola, Maija; Sandberg, Kirsi; O'Dell, Michael. (2017). Kielen resurssit ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen [Linguistic resources and increasing societal inequality]. Teoksessa Latomaa Sirkku, Luukka Emilia, Lilja Niina (toim.) Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa - Language awareness in an increasingly unequal society. Jyväskylä: Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, 161–180. (AfinLA:n vuosikirja 75). https://journal.fi/afinlavk/article/view/60721 

Tervola, Maija. (2017). Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon [Institutional perspective on the language skills of immigrant physicians]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 54 (3), 196–208. http://dx.doi.org/10.23990/sa.65564  

Tervola, Maija; Pajunen, Anneli; Vainio, Seppo; Honko, Mari; Mattila, Kari. (2015). Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa [Finnish language proficiency of immigrant physicians in medical licensure examinations]. Duodecim 131 (4), 339–346. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201602251249   

Tervola, Maija. (2015). Comparing object case alternation in Finnish and Lithuanian. Teoksessa Junttila Santeri (toim.) Contacts between the Baltic and Finnic languages. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura, 205–245. (Uralica Helsingiensia 7). https://www.sgr.fi/fi/items/show/168 

Tervola, Maija. (2015). Kielitaidon testauksen sosiaalisia kysymyksiä. Kielikuvia 1, 21–23.  

Tervola, Maija. (2011). Oikein mysteeristä! Oikein-sanan ylikäytöstä S2-kontekstissa. Kielikuvia 2, 35–39. 

Omat linkit