Henkilöprofiili

Linda Enroth

tutkijatohtori

Oma esittely

Olen Terveystieteiden tohtori ja työskentelen Tutkijatohtorina Gerontologian tutkimusryhmässä. Väittelin vuonna 2017 aiheena sosioekonomiset terveyserot vanhuudessa. Väitöksen jälkeinen tutkimustyöni keskittyy erityisesti terveyden ja toimintakyvyn sekä toimintakykyisen elinajanodotteen aikatrendeihin vanhusväestössä sekä terveyeroihin ja niitä selittäviin tekijöihin.