Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen terveystieteiden tohtori ja tutkin väitöskirjatyössäni terveyden ja ympärivuorokautisen hoidon sosioekonomisia eroja 90-vuotiailla. Väitöksen jälkeinen tutkimukseni on keskittynyt pitkäikäisyyden yleistymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Olen kiinnostunut terveydestä ja toimintakyvystä, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja erityisesti näiden sosiaalisesta eriarvoisuudesta, ajallisista muutoksista ja ennustajista. Olen vastuullinen tutkija monitieteisessä Tervaskannot 90+ hankkeessa ja johdan projektia (PRODEL), jossa tarkastellaan, onko yleistynyt pitkäikäisyys lisännyt toimintakykyisiä vai toimintakyvyn rajoitteisia elinvuosia. Lisäksi olen kiinnostunut, miten ilman lämpötila on yhteydessä iäkkäiden elämänlaatuun, terveyspalveujen käyttöön ja kuolleisuuteen.

Luottamustoimet

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, puheenjohtaja 2022-

Nordic Gerontological Federation (Pohjoismainen Gerontologian ja Geriatrian kattojärjestö), hallituksen jäsen 2022-

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, jäsen 2022-

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, hallituksen varajäsen 2018-2022.

Gerontologian tutkimuskeskus, johtoryhmän jäsen 2020-2021.

Nordic Gerontological Federation, sihteeri ja taloudenhoitaja 2017-2020.

GeroCenter säätiö, hallituksen varajäsen 2018-2020

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, hallituksen jäsen 2015-2018.

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, jäsensihteeri 2014-2016.

Tutkimuskohteet

Terveys ja toimintakyky

Sosioekonominen asema

Terveyserot

Pitkäikäisyys

Elinajanodote

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tieteenalat

Gerontologia

Terveystiede

Epidemiologia

Merkittävimmät julkaisut

2020-2023

Enroth L, Halonen P, Tiainen K, Raitanen J, Jylhä M. 2023. Cohort profile: The Vitality 90+ Study. A cohort study on health and living conditions of the oldest old in Tampere, Finland. BMJ open, 13(2). http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068509

Halonen P, Jämsen E, Enroth L, Jylhä M. 2023. Agreement between self-reported information and health register data on chronic diseases in the oldest old. Clinical Epidemiology 785-794. https://doi.org/10.2147/CLEP.S410971

Vargese S, Jylhä M, Raitanen J, Enroth L, Halonen P, Aaltonen M. 2023. Dementia-related disability in the population aged 90 years and over: Differences over time and the role of comorbidity in the Vitality 90+ Study. BMC Geriatrics 23(1), 276. https://doi.org/10.1186/s12877-023-03980-5

Halonen P, Enroth L, Tiainen K, Jylhä M 2022. Dementia and related comorbidities in the population aged 90 and over in the Vitality 90+ Study, Finland: patterns and trends from 2001 to 2018. Journal of Aging and Health. https://doi.org/10.1177/08982643221123451 

Enroth L, Jasilionis D, Németh L, Strand BH, Tanjung I, Sundberg L, Fors S, Jylhä M & Brønnum-Hansen H 2022. Changes in socioeconomic differentials in old age life expectancy in four Nordic countries – The impact of educational expansion and education-specific mortality. European Journal of Ageing, 19, 161–173. https://doi.org/10.1007/s10433-022-00698-y

Enroth L, Fors S 2021. Trends in the social class inequalities in disability and self-rated health: Repeated cross-sectional surveys from Finland and Sweden 2001-2018. International Journal of Public Health, 66:645513. https://doi.org/10.3389/ijph.2021.645513

Kananen L, Enroth L, Raitanen J, Jylhävä J, Bürkle A, Moreno Villanueva M, Bernhardt J, Toussaint O, Grubeck Loebenstein B, Malavolta M, Basso A, Piacenza F, Collino S, Gonos E.S, Sikora E, Gradinaru D, Jansen E.H.J.M, Dollé M.E.T, Salmon M, Stuetz W, Weber D, Grune T, Breusing N, Simm A, Capri M, Franceschi C, Slagboom P.E, Talbot D.C.S, Libert C, Koskinen S, Bruunsgaard H, Hansen Å.M, Lund R, Hurme M, Jylhä M 2021. Self rated health in individuals with and without disease is associated with multiple biomarkers representing multiple biological domains. Scientific Reports 11, 6139. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85668-7

Enroth L, Pulkki J 2021. Aistivaikeudet, arki ja toimintakyky 90 vuotta täyttäneillä. (Sensory difficulties, everyday life and functional ability among people aged 90+). Gerontologia, 35(2), 121-137. https://doi.org/10.23989/gerontologia.96102.

Enroth L, Raitanen J, Halonen P, Tiainen K, Jylhä M 2021. Trends of Physical Functioning, Morbidity, and Disability-Free Life Expectancy Among the Oldest Old: Six Repeated Cross-Sectional Surveys Between 2001 and 2018 in the Vitality 90+ Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 76(7), 1227-1233. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa144

2018-2019

Enroth L, Veenstra M, Aartsen M, Kjær AA, Juul Nilsson C & Fors S 2019. Are there educational disparities in health among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing, 16, 415-424. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00517-x

Hoogendijk EO, van der Noordt M, Onwuteaka-Philipsen BD, Deeg DJH, Huisman M, Enroth L & Jylhä M 2019. Sex differences in healthy life expectancy among nonagenarians: A multistate survival model using data from the Vitality 90+ study. Experimental Gerontology, 116, 80-85. https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.12.015

Halonen P, Raitanen J, Enroth L, Jämsen E & Jylhä M 2019. Chronic conditions and multimorbidity in population aged 90 years and over: associations with mortality and long-term care admission. Age and Ageing, 48(4), 564-570. https://doi.org/10.1093/ageing/afz019

Nosraty L, Pulkki J, Raitanen J, Enroth L & Jylhä M 2019. Successful Aging as a Predictor of Long-Term Care Among Oldest Old: The Vitality 90+ Study. Journal of Applied Gerontology, 38(4), 553-571. https://doi.org/10.1177/0733464817716968

Jylhä M, Enroth L, Halonen P (2019). Vanhoista vanhimpien terveys ja toimintakyky. Duodecim, 135 (11), 1085-1091.

Enroth L, Aaltonen M, Raitanen J, Nosraty L & Jylhä M 2018. Does use of long-term care differ between occupational classes among the oldest old? Vitality 90+ Study. European Journal of Ageing, 15(2), 143-153. https://doi.org/10.1007/s10433-017-0445-0

Jørgensen TSH, Fors S, Nilsson CJ, Enroth L, Aaltonen M, Sundberg L, Brønnum-Hansen H, Strand BH, Chang M ja Jylhä M. 2018. The ageing populations in the Nordic countries: mortality and longevity from 1990-2014. Scandinavian Journal of Public Health, 47(6), 611-617. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.608

Kauppi M, Raitanen J, Stenholm S, Aaltonen M, Enroth L & Jylhä M 2018. Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research, 30(8), 913-919. https://doi.org/10.1007/s40520-017-0869-6

2012-2017

Halonen P, Enroth L, Jylhä M, Tiainen K. 2017. Pitkäaikaissairaudet ja monisairastavuus hyvin vanhoilla sekä niiden yhteys toimintakykyyn ja itse arvioituun terveyteen-Tervaskannot 90+ -tutkimus. (Chronic conditions and multimorbidity - associations with functioning and self-rated health among nonagenarians: The Vitality 90+ Study). Gerontologia, 31(4), 269-281. https://doi.org/10.23989/gerontologia.65943

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Lehtimäki T, Jylhävä J, Hurme M & Jylhä M 2016. Cardiometabolic and Inflammatory Biomarkers as Mediators between Educational Level and Functioning at the Age of 90 Years. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 71(3), 412–419. https://doi.org/10.1093/gerona/glv105  

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Nosraty L & Jylhä M. 2015. Is Socioeconomic Status a Predictor of Mortality in Nonagenarians? The Vitality 90+ Study. Age and Ageing, 44, 123-129. https://doi.org/10.1093/ageing/afu092

Nosraty L, Enroth L, Raitanen J, Hervonen A & Jylhä M. 2015. Do Successful Agers Live Longer? The Vitality 90+ Study. Journal of Aging and Health, 27(1), 35-53. https://doi.org/10.1177/0898264314535804

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A & Jylhä M. 2013. Do Socioeconomic Health Differences Persist in Nonagenarians? The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 68(5), 837-847. https://doi.org/10.1093/geronb/gbt067

Jylhä M, Enroth L & Luukkaala T. 2013. Trends of functioning and health in nonagenarians − the Vitality 90+ Study. In Robine JM. Jagger C. & Crimmins E. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 33, ”Healthy Longevity”. Springer Publishing Company, 313-332. 

Helminen S, Sarkeala T, Enroth L, Hervonen A & Jylhä M. 2012. Vanhoista vanhimpien terveys ja elämäntilanne – tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+ -tutkimuksesta. Gerontologia, 26(3), 162–171. https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201702131130