Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen journalismin tutkija ja opettaja. Olen väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta, ja olen dosentti Helsingin yliopistossa. Tässä esittelyvideoni.

Työtehtävät

Olen journalistiikan tenure track -professori (Associate Professor). Toimin vuosina 2020-2025 akatemiatutkijana omassa tutkimushankkeessani ja johdan toimittajien urapolkuja sekä journalismin dataistumista tutkivia hankkeita. Toimin väitöskirjatutkijoiden ohjaajana ja ohjaan myös graduja. Toimin lisäksi Viestintätieteiden tutkimuskeskus Tarun varajohtajana.  

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusintressejäni ovat journalismin tulevaisuus, lukijaosallistuminen, kansalaisjournalismi (public journalism), sovittelujournalismi (conciliatory journalism), toimitustyön tutkiminen, journalistien ja toimittajaopiskelijoiden ammattikuva sekä julkisuus, kansalaisuus ja yleisötutkimus.

Luottamustoimet

Olen Digital Journalism -lehden toimituskunnan jäsen, sekä Media & Journalismo -journaalin kansainvälisen toimituskunnan jäsen. Olen yksi perustajista ja pääorganisaattoreista kansainvälisessä toimittajien ja tutkijoiden verkostossa, jonka nimi on Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism.  

Tutkimuskohteet

Tällä hetkellä työni ja ohjaamiseni kohdistuu kahdelle alueelle: 1) journalismin kentän ja sen naapurikenttien (esim. teknologia) välinen vuorovaikutus, 2) journalismin vastuullisuus (esim. monimuotoisuus).

Tutkimusyksikkö

Taru – Viestintätieteiden tutkimuskeskus

Tieteenalat

Viestintätieteet, mediatutkimus, journalismin tutkimus. 

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia, Media-alan tutkimussäätiö, Helsingin Sanomain Säätiö

Tutkimusura

Aikaisemmin työskentelin yliopistotutkijana Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa sekä Tutkimuskeskus Cometissa.  

Cometissa toimin Koneen Säätiön rahoittaman Sovittelujournalismi-hankkeen vetäjänä 2016-2018. Tässä toimintatutkimuksessa kokeilimme yhdessä toimittajien ja opiskelijoiden kanssa, miten sovittelevuuden voisi ottaa journalismin tekemistä määrittäväksi ohjenuoraksi. Julkaisimme muun muassa kaikille avoimen Sovittelujournalismin käsikirjan

Postdoc-hankkeeni (2013-2016) keskittyi journalismin muotoihin, joissa ammattimainen journalismi ja itsenäinen kansalaistoiminta sekoittuvat. Perkasin tässä tutkimuksessa muun muassa sitä, mitä kaikkea "osallistuminen" pitää sisällään. Tutkimuskohteena oli kolme erilaista julkaisua, joissa osallistumisella on tärkeä rooli: yleiseurooppalainen verkkolehti Cafébabel, ruotsalainen kaupunginosalehti Södra Sidan ja vaihtoehtoinen Voima-lehti Suomesta. Julkaisujen tekemiseen osallistuvien ei-toimittajien näkökulmasta tehty artikkeli palkittiin vuonna 2018.  

Olen lisäksi toiminut Suomen koordinaattorina kansainvälisessä Worlds of Journalism -suurhankkeen toisessa aallossa (2012-2015), jossa vertailtiin journalistista kulttuuria noin 70 maassa ja toimittajaopiskelijoita vertailevassa hankkeessa Journalism Students Across the Globe. Aiemmin olen ollut mukana Helsingin yliopiston Amatöörien kuvat -hankkeessa (2012-2013). Tässä projektissa selvitin, miten yleisö tulkitsee kriisiuutisissa käytettyä amatöörikuvastoa. Vuosina 2009-2012 olin tutkijana Kohti kiinnostavaa journalismia -yleisötutkimushankkeessa, josta julkaistiin kirja Kelluva kiinnostavuus. Väitöskirjatutkimukseni Making News with Citizens valmistui 2010 ja käsitteli kansalaisjournalismin muotoja suomalaisissa sanomalehdissä.

Merkittävimmät julkaisut

Kirjat  

Steensen, Steen & Ahva, Laura (eds.). (2017). Theories of Journalism in a Digital Age. Abingon, Oxon, UK: Routledge. 

Heikkilä, Heikki; Ahva, Laura, Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2012). Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Tampere: Vastapaino. [Co-authored book: Slippery engagement: The relevance of journalism in everyday social networks.] 

Artikkelit ja kirjojen luvut 

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura (2018). Introducing a New Form of Socially Responsible Journalism: Experiences from the Conciliatory Journalism Project. Journalism Practice 12: 6, 730–746. 

Ahva, Laura (2018). Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt. Media & viestintä 41: 1, 75–96. [The anchoring practices of participatory journalism, Journal of Media and Communication] 

Mäenpää, Jenni & Ahva, Laura (2017). Opiskelu ja työelämä journalistin ammattiin sosiaalistajina. Työkokemukseen perustuva vertailu: tulokkaat, vakiintuvat ja konkarit. Media & viestintä 40: 1–2, 1–23. [University studies and working life as sites for socialization into journalism profession, Journal of Media and Communication.] 

Ahva, Laura; van Dalen, Arjen; Hovden, Jan Fredrik; Kolbeins, Guðbjörg Hildur; Löfgren Nilsson, Monica, Morten, Skovsgaard; Väliverronen, Jari (2017). A Welfare State of Mind? Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies 18: 5, 595–613. 

Ahva, Laura (2017). How is Participation Practiced by “In-betweeners” of Journalism? Journalism Practice 11: 2–3, 142–159. 

Ahva, Laura (2017). Practice Theory for Journalism Studies. Journalism Studies 18: 12, 1523-1541. 

Uusimmat julkaisut