Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitelaura.ahva [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505099219
Keskustakampus

Oma esittely

Olen journalismin tutkija ja opettaja. Olen väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta, ja olen dosentti Helsingin yliopistossa. Tässä esittelyvideoni.

Työtehtävät

Olen journalistiikan tenure track -professori (Associate Professor). Toimin vuosina 2020-2025 akatemiatutkijana omassa tutkimushankkeessani ja johdan journalismin moniäänisyyttä sekä toimittajien urapolkuja tutkivia hankkeita. Toimin kuuden väitöskirjatutkijan ohjaajana ja ohjaan graduja. Olen myös Tutkimuskeskus Cometin johtoryhmän puheenjohtaja. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusintressejäni ovat journalismin tulevaisuus, lukijaosallistuminen, kansalaisjournalismi (public journalism), sovittelujournalismi (conciliatory journalism), toimitustyön tutkiminen, journalistien ja toimittajaopiskelijoiden ammattikuva sekä julkisuus, kansalaisuus ja yleisötutkimus.

Luottamustoimet

Olen Digital Journalism -lehden toimituskunnan jäsen, sekä Media & Journalismo -journaalin kansainvälisen toimituskunnan jäsen. Olen Sopiva - Sovittelujournalistit ry:n hallituksen jäsen, sekä yksi perustajista ja pääorganisaattoreista kansainvälisessä toimittajien ja tutkijoiden verkostossa, jonka nimi on Nordic Forum for Social Responsibility in Journalism.  

Tutkimuskohteet

Tällä hetkellä työni ja ohjaamiseni kohdistuu kahdelle alueelle: 1) journalismin kentän ja sen naapurikenttien (esim. teknologia) välinen vuorovaikutus, 2) journalismin vastuullisuus (esim. monimuotoisuus).

Tutkimusyksikkö

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET).

Tieteenalat

Viestintätieteet, mediatutkimus, journalismin tutkimus. 

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia, Media-alan tutkimussäätiö, Helsingin Sanomain Säätiö

Tutkimusura

Aikaisemmin työskentelin yliopistotutkijana Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa sekä Tutkimuskeskus Cometissa

Cometissa toimin Koneen Säätiön rahoittaman Sovittelujournalismi-hankkeen vetäjänä 2016-2018. Tässä toimintatutkimuksessa kokeilimme yhdessä toimittajien ja opiskelijoiden kanssa, miten sovittelevuuden voisi ottaa journalismin tekemistä määrittäväksi ohjenuoraksi. Julkaisimme muun muassa kaikille avoimen Sovittelujournalismin käsikirjan.

Postdoc-hankkeeni (2013-2016) keskittyi journalismin muotoihin, joissa ammattimainen journalismi ja itsenäinen kansalaistoiminta sekoittuvat. Perkasin tässä tutkimuksessa muun muassa sitä, mitä kaikkea "osallistuminen" pitää sisällään. Tutkimuskohteena oli kolme erilaista julkaisua, joissa osallistumisella on tärkeä rooli: yleiseurooppalainen verkkolehti Cafébabel, ruotsalainen kaupunginosalehti Södra Sidan ja vaihtoehtoinen Voima-lehti Suomesta. Julkaisujen tekemiseen osallistuvien ei-toimittajien näkökulmasta tehty artikkeli palkittiin vuonna 2018. 

Olen lisäksi toiminut Suomen koordinaattorina kansainvälisessä Worlds of Journalism -suurhankkeen toisessa aallossa (2012-2015), jossa vertailtiin journalistista kulttuuria noin 70 maassa ja toimittajaopiskelijoita vertailevassa hankkeessa Journalism Students Across the Globe. Aiemmin olen ollut mukana Helsingin yliopiston Amatöörien kuvat -hankkeessa (2012-2013). Tässä projektissa selvitin, miten yleisö tulkitsee kriisiuutisissa käytettyä amatöörikuvastoa. Vuosina 2009-2012 olin tutkijana Kohti kiinnostavaa journalismia -yleisötutkimushankkeessa, josta julkaistiin kirja Kelluva kiinnostavuus. Väitöskirjatutkimukseni Making News with Citizens valmistui 2010 ja käsitteli kansalaisjournalismin muotoja suomalaisissa sanomalehdissä.

Merkittävimmät julkaisut

Kirjat

Ahva, Laura; Järvipetäjä, Milla; Koljonen, Kari; Raunio, Samuel; Reunanen, Esa (2022) Lähtöjä median ammattipoluille: Journalismia opiskelevien käsityksiä media- ja viestintäalan ammateista sekä omasta tulevaisuudestaan alalla. Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. 

Steensen, Steen & Ahva, Laura (eds.). (2017). Theories of Journalism in a Digital Age. Abingon, Oxon, UK: Routledge.

Heikkilä, Heikki; Ahva, Laura, Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2012). Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Tampere: Vastapaino. [Co-authored book: Slippery engagement: The relevance of journalism in everyday social networks.]

Artikkelit ja kirjojen luvut

Loosen, Wiebke, Ahva, Laura, Reimer, Julius, Solbach, Paul, Deuze, Mark, & Matzat, Lorenz. (2020). ‘X Journalism’. Exploring journalism’s diverse meanings through the names we give it. Journalism. Article first published online: August 12, 2020 

Hanitzsch, Thomas; Ahva, Laura; Oller Alonso, Martin; Arroyave, Jesus; Hermans, Liesbeth; Hovden, Jan Fredrik; Hughes, Sallie; Josephi, Beate; Ramaprasad, Jyotika; Shapiro, Ivor & Vos, Tim (2019). Journalistic Culture in a Global Context: A Conceptual Roadmap. In Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the Globe, edited by Thomas Hanitzsch, Folker Hanusch, Jyotika Ramaprasad, and Arnold S. de Beer. New York: Columbia University Press, 23–46.

Noppari, Elina; Hiltunen, Ilmari & Ahva, Laura. (2019). User profiles for populist counter-media websites in Finland. Journal of Alternative and Community Media 4 (1), 23-37. 

Ahva, Laura & Steen Steensen. (2019). Journalism Theory. In The Handbook of Journalism Studies, Second Edition edited by Wahl-Jorgensen, Karin, & Thomas Hanitzsch. New York: Routledge, 38–54. 

Gerlander, Maija; Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura. (2018). Vuorovaikutuksen jännitteet toimittajan työssä: Sovittelujournalismin herättämiä näkökulmia. Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2018, 60–71. [The dimension of interaction in journalistic work: Insights from The Conciliatory Journalism Project, The Yearbook of Interpersonal Communication]  

Ahva, Laura & Wiard, Victor. (2018). Participation in Local Journalism: Assessing Two Approaches through Access, Dialogue and Deliberation. Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo 7: 2, 64–79. 

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura (2018). Introducing a New Form of Socially Responsible Journalism: Experiences from the Conciliatory Journalism Project. Journalism Practice 12: 6, 730–746.

Hautakangas, Mikko & Ahva, Laura. (2018). Sovittelujournalismi kirkastaa keskustelua. In Niemi, Mari K & Houni, Topi (eds.) Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 278–303. [Conciliatory journalism clarifies public discussion, a chapter in a book Media & populism: Tools for critical journalism.]

Ahva, Laura (2018). Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt. Media & viestintä 41: 1, 75–96. [The anchoring practices of participatory journalism, Journal of Media and Communication]

Heikkilä, Heikki & Ahva, Laura. (2017). Las brechas que hacen significativa la investigación académica. Evaluación del impacto en Finlandia del proyecto Conexión Pública del Reino Unido. In Guerrero M.A. and A. Arriagada (eds.), Conexión Pública: Prácticas Cívicas y Uso de Medios en 5 Países. Mexico City: Universidad Iberoamericana & UNESCO, 48–68. [The Gaps that Make Research Meaningful: Evaluating the Impact of the UK Public Connection Project, in a book Public Connection: Civic Practices and Media Use in Five Countries.]

Mäenpää, Jenni & Ahva, Laura (2017). Opiskelu ja työelämä journalistin ammattiin sosiaalistajina. Työkokemukseen perustuva vertailu: tulokkaat, vakiintuvat ja konkarit. Media & viestintä 40: 1–2, 1–23. [University studies and working life as sites for socialization into journalism profession, Journal of Media and Communication.]

Ahva, Laura & Steensen, Steen (2017). Deconstructing digital journalism studies. In Franklin Bob, Eldridge Scott A. (eds) The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Abingon, Oxon, UK: Routledge, 25–34.

Ahva, Laura; van Dalen, Arjen; Hovden, Jan Fredrik; Kolbeins, Guðbjörg Hildur; Löfgren Nilsson, Monica, Morten, Skovsgaard; Väliverronen, Jari (2017). A Welfare State of Mind? Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies 18: 5, 595–613.

Ahva, Laura (2017). How is Participation Practiced by “In-betweeners” of Journalism? Journalism Practice 11: 2–3, 142–159.

Ahva, Laura (2017). Practice Theory for Journalism Studies. Journalism Studies 18: 12, 1523-1541.


Kaikki julkaisuni ja muu tutkimustoiminta löytyy yliopiston tutkimustietokannasta.