Hyppää pääsisältöön

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2020–31.8.2025
KärkialueYhteiskunta

Tutkimus tarkastelee, kuinka verkkoanalytiikasta, tapahtumatuotannosta ja startup-yrittäjyydestä on tullut osa journalismia Suomessa. Nämä kolme osa-aluetta nimetään usein journalismin tulevaisuuden menestyskeinoiksi. Samalla tämä tarkoittaa, että journalismia kehittävät yhä useammin ihmiset, jotka eivät ole toimittajia. Tämän vuoksi on tarpeen kääntää katse toimitusten lisäksi kohden teknologian, kulttuurin ja talouden kenttiä. Nämä kolme teemaa muodostavat myös hankkeen kolme erillistä osatutkimusta.

Hanke laajentaa perinteistä journalismin tutkimuksen otetta tarkastelemalla, kuinka uudet käytännöt näiltä kentiltä tulevat osaksi journalismia ja miten valta tässä tilanteessa jakautuu. Tutkimus käsittelee esimerkiksi verkkoanalytiikan asiantuntijoita, tapahtumatuottajia sekä rahoittajia olennaisina tietolähteinä journalismista.

Tutkimus tarkastelee ja käsitteellistää tätä journalismin hajaannusta käytäntöteorian (practice theory) ja siihen liittyvä laadullisen metodologian avulla. Aineostoa hankitaan kartoittamalla, haastattelemalla ja havainnoimmalla.

Tutkimus on Laura Ahvan viisivuotinen akatemiatutkijanke.

Tausta

Tietosuojatietoa SuomiAreenaan liittyvästä osatutkimuksesta (2022-2023)

Tämä osatutkimus käsittelee tapahtumatuottamisen roolia suomalaisessa journalismissa. Se keskittyy SuomiAreenan toteuttamiseen MTV3:n ja Porin kaupungin yhteistyönä. Osahankkeessa tutkitaan, mikä rooli tapahtumatuottajien tekemällä työllä on siinä, että SuomiAreena-tapahtumasta tulee myös ajankohtaisjournalismia.

Kyseessä on lähes vuoden kestävä yhteistyö, joka kattaa koko SuomiAreena 2023 -tapahtuman tuotantosyklin. Tänä aikana tutkija seuraa kolmen keskeisen tuottajan työtä. Tutkija haastattelee tuottajia sekä havainnoi heidän kokouksiaan, koulutuksiaan ja kesällä itse SuomiAreena-tapahtumaa. Havainnoinnin aikana tutkija tekee itselleen muistiinpanoja eli kirjaa ylös tapahtumien kulkua.

Koska SuomiAreenan keskustelutapahtumat toteutetaan yhdessä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, saattaa tutkijan havainnointi koskea välillisesti myös näitä tahoja. Yhteisöjen tai niihin kuuluvien yksilöiden oikeita nimiä ei kuitenkaan käsitellä tai paljasteta tutkimuksesta raportoidessa eikä hankkeessa kerätä heidän henkilötietojaan.  

Tutkijan keräämä aineisto säilytetään salasanojen takana olevilla yliopiston pilvipalvelimilla eikä sitä jaeta muiden kuin tutkijan ja hänen mahdollisen tutkimusapulaisensa tietoon. Aineistoa käytetään analyysin kohteena tieteellisissä julkaisuissa (artikkelit, kirjat) ja esityksissä (tieteelliset konferenssit ja muut mahdolliset puheenvuorot).

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Rahoituslähde

Projekti: 333503