Hyppää pääsisältöön
lähdekoodista kuvaa

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus

Tampereen yliopisto
1.9.2020–31.8.2025
KärkialueYhteiskunta

Tutkimus tarkastelee, kuinka startup-yrittäjyydestä, verkkoanalytiikasta ja tapahtumatuotannosta on tullut osa journalismia Suomessa. Nämä kolme osa-aluetta nimetään usein journalismin tulevaisuuden menestyskeinoiksi. Samalla tämä tarkoittaa, että journalismia kehittävät yhä useammin ihmiset, jotka eivät ole toimittajia. Tämän vuoksi on tarpeen kääntää katse toimitusten lisäksi kohden talouden, teknologian ja kulttuurin kenttiä. Nämä kolme teemaa muodostavat myös hankkeen kolme erillistä osatutkimusta.

Hanke laajentaa perinteistä journalismin tutkimuksen otetta tarkastelemalla, kuinka uudet käytännöt näiltä kentiltä tulevat osaksi journalismia ja miten valta tässä tilanteessa jakautuu. Tutkimus käsittelee esimerkiksi rahoittajia, verkkoanalytiikan asiantuntijoita sekä tapahtumatuottajia olennaisina tietolähteinä journalismista.

Tutkimus tarkastelee ja käsitteellistää tätä journalismin hajaannusta käytäntöteorian (practice theory) ja siihen liittyvä laadullisen metodologian avulla. Aineostoa hankitaan kartoittamalla, haastattelemalla ja havainnoimmalla.

Tutkimus on Laura Ahvan viisivuotinen akatemiatutkijanke.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia
Projekti: 333503

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteyshenkilöt