Hyppää pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimuksen palvelut

Tieteen avoimuus on korkeakouluyhteisön keskeisiä tavoitteita. Kirjasto edistää vastuullista ja avointa tiedettä tarjoamalla tukea avoimeen julkaisemiseen, tutkimusaineistojen hallintaan sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamiseen. Järjestämme erilaisia koulutuksia ja tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa. Lisäksi yliopistossamme toimii Open Access -kustantamo Tampere University Press.

Avoimen tieteen koulutukset

Kirjasto järjestää koulutuksia liittyen avoimeen julkaisemiseen sekä tutkijan vaikuttavuuteen ja näkyvyyteen. Datapalvelun koulutukset keskittyvät pääosin tutkimusaineistojen hallintaan ja tietosuojaan.

Avoin julkaiseminen

Kirjasto tarjoaa palveluita ja tukea avoimen julkaisemisen eri vaiheisiin. Neuvomme julkaisukanavan valinnassa, opastamme rinnakkaistallennuksessa ja kirjoittajamaksuissa sekä kommentoimme julkaisusuunnitelmia. Kirjasto jakelee myös ISBN-tunnukset yliopiston julkaisuille.

Ota yhteyttä avoimen julkaisemisen asioissa oa [at] tuni.fi (oa[at]tuni[dot]fi) ja tutustu kirjaston oppaisiin.

Tutkijan opas: Julkaiseminen

Tampere University Pressin sivut


Opinnäytteiden julkaisemisen tuki

Kirjasto tukee väitöskirjan ja muiden opinnäytteiden, kuten kandidaattitutkielmien, pro gradu -tutkielmien, diplomitöiden sekä AMK- ja YAMK-opinnäytetöiden julkaisuvaiheessa. Kaikki opinnäytteet pyritään julkaisemaan avoimesti korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoissa. Ota yhteyttä väitökirjasi julkaisemiseen liittyen: dissertations [at] tuni.fi ja muiden opinnäytetöiden julkaisuasioissa: thesis [at] tuni.fi (thesis[at]tuni[dot]fi).

Opinnäytetyön julkaisemisen opas

Väitöskirjan julkaisemisen opas

Tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraaminen

Vaikuttava ja näkyvä tutkimus on Tampereen korkeakouluyhteisön keskeisiä tavoitteita. Kirjastossa edistämme vastuullista ja avointa tutkimuksen raportointia.

Tarjoamme räätälöityjä julkaisumetriikkapalveluita vastuullisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen korkeakouluyhteisön johdolle, tiedekunnille, koulutusyksiköille sekä tutkimusryhmille.

Tuotamme bibliometrisiä selvityksiä eri tarkoituksiin, esimerkiksi yliopiston julkaisutoiminnan vaikuttavuuden seurannan, rahoitushakemusten ja rekrytointien tueksi.

Neuvomme myös tutkijoita julkaisumetriikan ja vastuullisen tiedejulkaisemisen periaatteiden hyödyntämisessä. Tuemme ORCID-tutkijatunnisteen tekemisessä ja opastamme muissa näkyvyyspalveluissa. 

Ota yhteyttä: lib.metrics [at] tuni.fi (lib[dot]metrics[at]tuni[dot]fi)
 

Tutkijan opas: Näkyvyys ja vaikuttavuus

Tutkimusaineistot ja niiden hallinta

Tampereen korkeakouluyhteisö edellyttää, että korkeakouluyhteisössä tuotettavat tutkimusaineistot ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin tarpeen. Tutkimusaineiston hallinta on tärkeä osa tutkijataitoja ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Korkeakouluyhteisön Datapalvelu tukee tutkijaa aineistonhallinnassa. Datapalvelun kautta tavoitat kirjaston datatuen ja datamanagerit, tutkimuksen IT:n, tutkimuspalveluiden, tietoturvan, tietosuojan, asianhallinnan asiantuntijat sekä Tietoarkiston ja muut tarvittavat resurssit.

Järjestämme koulutuksia ja tuemme aineistonhallinnan suunnittelua kommentoimalla aineistonhallintasuunnitelmia ja antamalla vinkkejä hyvistä aineistonhallinnan käytännöistä. Voit olla meihin yhteydessä myös tehdessäsi tietosuojailmoitusta tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskienarviointia. Ota yhteyttä Datapalveluun: researchdata [at] tuni.fi (researchdata[at]tuni[dot]fi)

 

Datapalvelun sivut

Tutkijan opas: Aineistonhallinta

Tutkimustietojärjestelmän tuki

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on käytössä tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS. Järjestelmään kirjaudutaan TUNI-tunnuksilla. Kirjasto tarjoaa tukea ja koulutusta tutkimustietojärjestelmän käyttöön.

Saat apua ja ohjeistusta tutkimustietojärjestelmän käyttöön ja julkaisutietojen raportointiin kirjaston oppaasta tai ottamalla yhteyttä cris.tau [at] tuni.fi (cris[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

Tutkijan opas: TUNICRIS

Julkinen TUNICRIS-portaali


Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulussa julkaisujen viitetiedot tallentaan JUSTUS-palvelun kautta. Julkaisutiedot ovat selattavissa Tiedejatutkimus.fi -sivustolla.  Pääset myös avoimiin artikkeleihin ja rinnakkaistallennuksiin portaalin kautta. Saat lisätietoa TAMKin julkaisutiedonkeruusta ja JUSTUS-palvelusta osoitteesta justus.tamk [at] tuni.fi (justus[dot]tamk[at]tuni[dot]fi).

JUSTUS-ohjeita

Avoimet oppimateriaalit 

Opetuksen ja oppimisen avoimuus on osa avointa tiedettä. Opetuksen avoimuus mahdollistaa monipuolisen oppimateriaalien ja opetuskäytäntöjen jakamisen sekä jatkokehittämisen. Tampereen korkeakouluyhteisössä oppimateriaalien avaamisessa voit kysyä apua Tampereen yliopiston kirjastosta. 

Järjestämme koulutuksia ja tuemme oppimateriaalien jakamista avoimesti. Ota meihin yhteyttä: oa [at] tuni.fi (oa[at]tuni[dot]fi)

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit -opas

Avoimen tieteen tuki- ja jäsenmaksut

Tampereen yliopiston kirjasto tukee avointa julkaisemista ja avoimen tieteen palveluita tuki- ja jäsenmaksuin. Tuettavia kohteita arvioidaan aktiivisesti. Palveluiden yhteydessä mainitut edut ovat käytettävissä Tampereen yliopistoon, Tampereen ammattikorkeakouluun ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan affilioituneille kirjoittajille.

Alennus kirjoittajamaksuista koskee asteriskilla (*) merkittyjä.

Arxiv 
Cornellin yliopiston ylläpitämä arXiv on preprint-arkisto ja julkaisualusta, jossa on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa tieteellistä artikkelia. Palvelulla on keskeinen rooli etenkin matematiikkaa ja sen lähitieteitä edustaville tutkijoille. Muita tieteenaloja ovat mm. fysiikka, kvantitatiivinen biologia, rahoitus, tietojenkäsittelytieteet, tekniikan alat, tilastotiede ja taloustieteet.

*BioMed Central
BioMed Central julkaisee yli 250 vertaisarvioitua biolääketieteellistä Open Access -lehteä. Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member -jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun kirjoittaja julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralin tai SpringerOpen -palvelun lehdissä. Lisätietoja alennuksesta kirjaston oppaassa

*Cogitatio Press
Cogitatio Press on vuonna 2014 perustettu Open Access kustantaja, joka julkaisee viittä vertaisarvioitua viestintä- ja yhteiskuntatieteiden lehteä. 

  • Media and Communication    
  • Politics and Governance
  • Ocean and Society (julkaistaan vuoden 2024 loppupuolella/vuoden 2025 alussa.)
  • Social Inclusion    
  • Urban Planning

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa vuosittaisen jäsenmaksun, joka kattaa  Cogitatio Pressin lehdissä julkaistaviksi hyväksyttyjen artikkeleiden kirjoittajamaksut. Lisätietoja julkaisemisesta kirjaston oppaassa.

DOAB
Directory of Open Access Books (DOAB) on hakupalvelu, joka indeksoi ja tarjoaa pääsyn tieteellisiin, vertaisarvioituihin avoimiin kirjoihin ja auttaa käyttäjiä löytämään luotettavia avoimien kirjojen kustantajia. Kaikki DOABin palvelut ovat maksuttomia ja kaikki tiedot ovat vapaasti saatavilla.

DOAJ
Directory of Open Access Journals (DOAJ) sisältää lähes 20 000 vapaasti saatavana olevaa tieteellistä lehteä useilta tieteenaloilta. Palvelun taustalla on kasvava yhteisö, joka on sitoutunut varmistamaan, että laadukas sisältö on kaikille vapaasti saatavilla verkossa.

Knowledge Unlatched
Knowledge Unlatched on kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tieteellisen kirjallisuuden avointa saatavuutta uudenlaisella aineistojen hankintamallilla. Kirjastot ympäri maailmaa jakavat kirjahankinnan kustannukset maksamalla kukin yhden yksittäisen kirjan, lehden tai kokoelman tukimaksun, jonka Knowledge Unlatched välittää kustantajille. 

OAPEN 
Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) on verkkokirjasto ja julkaisualusta. OAPEN edistää ja tukee siirtymistä akateemisten kirjojen avoimeen saatavuuteen tarjoamalla avoimia infrastruktuuripalveluja sidosryhmille tieteellisessä viestinnässä.

OpenCitations 
OpenCitations on itsenäinen voittoa tavoittelematon avoimen tieteen infrastruktuuriorganisaatio, joka on keskittynyt avoimen bibliografisen ja viittaustiedon julkaisemiseen Semantic Web (Linked Data) -teknologioiden avulla.

PhilPapers
PhilPapers on filosofien yhteisön ylläpitämä kattava filosofian hakemisto ja bibliografia. PhilPapers sisältää Open Access -arkiston, josta on tullut filosofian tutkimuksen ensisijainen avoin arkisto.

Public Knowledge Project PKP
Public Knowledge Project on avoimen julkaisemisen palvelu. PKP tunnetaan parhaiten Open Journal Systemsin (OJS) luomisesta ja ylläpidosta, joka on yksi maailman johtavista aikakauslehtijulkaisujen alustoista.

SCOAP3
Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) on Open Access -hanke, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics HEP) keskeiset lehdet muutetaan avoimiksi julkaisuiksi, lehdet eivät peri artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja. SCOAP3-projektia johtaa CERN. 

SCOAP3 for Books
Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) for Books on Open Access -hanke, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics HEP) kirjoja muutetaan avoimiksi. Projektia tuetaan vapaaehtoisilla ja kertaluontoisilla tukimaksuilla.

Sherpa Romeo
Sherpa Romeo on palvelu, joka kokoaa yhteen ja analysoi kustantajien avoimen saatavuuden käytäntöjä eri puolilta maailmaa ja tarjoaa lehtikohtaisia yhteenvetoja kustantajien tekijänoikeus- ja arkistointikäytännöistä.

SPARC Europe
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) Europe on eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja kirjastojen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää kilpailua kustannusalalla ja rohkaista uusien avointa tiedettä tukevien kustannusmallien syntymistä.