Hyppää pääsisältöön

Josefina Sipinen

apurahatutkija, post doc -tutkimus, Tutkijatohtori

Oma esittely

Työskentelen postdoc-tutkijana hankkeessa Poliittisten arvojen ylisukupolviset repeämät Suomessa - Discontinuities in Intergenerational Transmission of Political Values in Finland (DISCO). Nelivuotista tutkimushanketta (2024-2027) rahoittavat Koneen säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. DISCO tutkii poliittisten arvojen ja asenteiden yhtenevyyttä millenniaalien ja heidän vanhempiensa välillä sekä väestössä yleisesti että erityisesti maahanmuuttotaustaisissa perheissä.

Tutkimukseni käsittelee pääasiassa maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä, nuorten sekä naisten poliittista kiinnittymistä ja poliittista edustusta. Olen tutkinut myös vaalien ehdokasasettelua - sitä mikä vaikuttaa mahdollisuuksiin lähteä ehdolle ja keitä puolueet rekrytoivat ehdokkaiksi.

Tutkimuskohteet

maahanmuuttaneiden poliittinen kiinnittyminen, vaalien ehdokasasettelu, nuorten kansalaispätevyys

Merkittävimmät julkaisut

 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen ja Aino Tiihonen (toim.) (2024). Yläkoulun opettajat ja demokratiakasvatus : Käsitykset, resurssit ja toteuttamismahdollisuudet. Helsinki: opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-981-3
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen & Peter Söderlund (2023). Mummy’s girls, daddy’s boys: the gendered transmission of political engagement in families, West European Politics, DOI: 10.1080/01402382.2023.2275447
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen, Lauri Rapeli & Salla Vadén (2023). The role of political engagement of parents in reducing the gender gap in political self-efficacy. European Journal of Politics and Gender. https://doi.org/10.1332/25151088Y2023D000000005
 • Helimäki, Theodora, Josefina Sipinen, Peter Söderlund & Åsa von Schoultz (2023): Voting for a woman: ideology and gendered candidate choice in Finland, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, DOI: 10.1080/17457289.2023.2189726
 • Sipinen, Josefina, Laine, Juuso, Kestilä-Kekkonen, Elina, Borg, Sami & von Schoultz, Åsa (2022). Kampanja poikkeusolosuhteissa: Kuntavaaliehdokkaat 2021. Helsinki: KAKS.
 • Sipinen, Josefina, von Schoultz, Åsa, & Pekola-Sjöblom, Marianne (2022). Kuntavaaliehdokkaiden suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon: Onko naisten poliittisella edustuksella väliä? Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.120472
 • Sipinen, Josefina & Söderlund, Peter (2022). Explaining the migrant–native vote gap under open-list proportional representation. Party Politics.
 • Sipinen, Josefina & Seikkula, Minna (2022). Reproducing White Normativity in Parties’ Candidate Recruitment: Evidence from the 2017 Finnish Municipal Elections. Scandinavian Political Studies.
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina (2022). Ulkomaalaistaustaiset kuntavaaliehdokkaina. Teoksessa Pekka Kettunen (toim.) Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 142–160.
 • Sipinen, Josefina (2021). Poliittinen osallistuminen osana kotoutumista – maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2017. Politiikka 63 (2): 107–134.
 • Sipinen, Josefina (2021). Recruitment of Immigrant-origin Candidates in Finnish Municipal Elections. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Seppänen, Anna, Sipinen, Josefina, Kuusio, Hannamaria & Kazi, Villiina (2021). Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa: yhteydet maahanmuuton syyhyn, kielitaitoon ja kuulumisen kokemukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2021 (THL).
 • Sipinen, Josefina & Koskimaa, Vesa (2020). Ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitys ehdokasasettelussa. In: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (eds.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 26–58.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2020). Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa. In: Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (eds.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 477–499.