Skip to main content

Josefina Sipinen

Grant Holder, Post Doc Research, Postdoctoral Researcher

About me

My key areas of expertise relate to political engagement and representation among migrant minorities, youth and women. I am especially interested in political socialisation within these groups, particularly the development of political efficacy and the transmission of political values and attitudes within families, and how these factors shape political participation and the building of political careers.

I am currently employed as a postdoctoral researcher in the research project 'Discontinuities in Intergenerational Transmission of Political Values in Finland' (DISCO), which is funded by The Kone Foundation and The Finnish Cultural Foundation for the period 2024-2027. DISCO is focused on investigating the congruence of political values between millennials and their parents in Finland. Our research aims to explore three key aspects: (1) Whether millennials and their parents ascribe identical or similar meanings to established political cleavages and political identities in contemporary Finland, (2) How factors such as the political engagement of parents, modern parenting styles, and gender influence value congruence within families, and (3) How the transmission of values differs in migrant families compared to native Finnish families.

Selected publications

 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen ja Aino Tiihonen (toim.) (2024). Yläkoulun opettajat ja demokratiakasvatus : Käsitykset, resurssit ja toteuttamismahdollisuudet. Helsinki: opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-981-3
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen & Peter Söderlund (2023). Mummy’s girls, daddy’s boys: the gendered transmission of political engagement in families, West European Politics, DOI: 10.1080/01402382.2023.2275447
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen, Lauri Rapeli & Salla Vadén (2023). The role of political engagement of parents in reducing the gender gap in political self-efficacy. European Journal of Politics and Gender. https://doi.org/10.1332/25151088Y2023D000000005
 • Helimäki, Theodora, Josefina Sipinen, Peter Söderlund & Åsa von Schoultz (2023): Voting for a woman: ideology and gendered candidate choice in Finland, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, DOI: 10.1080/17457289.2023.2189726
 • Sipinen, Josefina, Laine, Juuso, Kestilä-Kekkonen, Elina, Borg, Sami & von Schoultz, Åsa (2022). Kampanja poikkeusolosuhteissa: Kuntavaaliehdokkaat 2021. Helsinki: KAKS.
 • Sipinen, Josefina, von Schoultz, Åsa, & Pekola-Sjöblom, Marianne (2022). Kuntavaaliehdokkaiden suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon: Onko naisten poliittisella edustuksella väliä? Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.120472
 • Sipinen, Josefina & Söderlund, Peter (2022). Explaining the migrant–native vote gap under open-list proportional representation. Party Politics.
 • Sipinen, Josefina & Seikkula, Minna (2022). Reproducing White Normativity in Parties’ Candidate Recruitment: Evidence from the 2017 Finnish Municipal Elections. Scandinavian Political Studies.
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina (2022). Ulkomaalaistaustaiset kuntavaaliehdokkaina. Teoksessa Pekka Kettunen (toim.) Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 142–160.
 • Sipinen, Josefina (2021). Poliittinen osallistuminen osana kotoutumista – maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2017. Politiikka 63 (2): 107–134.
 • Sipinen, Josefina (2021). Recruitment of Immigrant-origin Candidates in Finnish Municipal Elections. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Seppänen, Anna, Sipinen, Josefina, Kuusio, Hannamaria & Kazi, Villiina (2021). Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa: yhteydet maahanmuuton syyhyn, kielitaitoon ja kuulumisen kokemukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2021 (THL).
 • Sipinen, Josefina & Koskimaa, Vesa (2020). Ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitys ehdokasasettelussa. In: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (eds.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 26–58.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2020). Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa. In: Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (eds.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 477–499.