Skip to main content

Josefina Sipinen

Postdoctoral Research Fellow
Tampere University
phone number+358503187681
City Centre Campus

About me

I am working as a postdoctoral research fellow in Academy of Finland funded research project Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC). EPIC focuses on political self-efficacy among youth meaning their perception of how well they understand politics and can influence it. More specifically, we study how political efficacy of young people develops as an interaction of civic education and socioeconomic background and whether civic education in schools can compensate for missing parental political socialization.

In addition, I am working in a research project Future Municipal Decision Makers (funded by KAKS and Svenska kulturfonden), which offers in-depth information on the bottlenecks of candidate recruitment in Finnish municipal elections and how the changing local environment has influenced – and may influence in the future – citizens’ willingness to stand as candidates and engage in local politics in the long run.

In my doctoral thesis (published in 2021) I studied political recruitment of immigrants in Finnish municipal elections. 

Selected publications

Peer-reviewed publications

 • Sipinen, Josefina, von Schoultz, Åsa, & Pekola-Sjöblom, Marianne (2022). Kuntavaaliehdokkaiden suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon: Onko naisten poliittisella edustuksella väliä? Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.120472
 • Sipinen, Josefina & Söderlund, Peter (2022). Explaining the migrant–native vote gap under open-list proportional representation. Party Politics.
 • Sipinen, Josefina & Seikkula, Minna (2022). Reproducing White Normativity in Parties’ Candidate Recruitment: Evidence from the 2017 Finnish Municipal Elections. Scandinavian Political Studies.
 • Herne, Kaisa, Sipinen, Josefina, Kestilä-Kekkonen, Elina, Mattinen, Laura & Söderlund Peter (2022). The Force of the Argument Source: The Partiality of the Source Influences the Evaluation of Political Arguments. Frontiers in Communication. 
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina (2022). Ulkomaalaistaustaiset kuntavaaliehdokkaina. Teoksessa Pekka Kettunen (toim.) Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 142–160.
 • Sipinen, Josefina (2021). Poliittinen osallistuminen osana kotoutumista – maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2017. Politiikka 63 (2): 107–134.
 • Sipinen, Josefina (2021). Recruitment of Immigrant-origin Candidates in Finnish Municipal Elections. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Sipinen, Josefina, Söderlund, Peter & Bäck, Maria (2020). The relevance of contextual generalised trust in explaining individual immigration sentiments, European Societies, 22 (4): 456–479. 
 • Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017). Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella, Kosmopolis 47 (3–4): 31–52.

Other scientific publications

 • Sipinen, Josefina, Laine, Juuso, Kestilä-Kekkonen, Elina, Borg, Sami & von Schoultz, Åsa (2022). Kampanja poikkeusolosuhteissa: Kuntavaaliehdokkaat 2021. Helsinki: KAKS.
 • Haataja, Lotta, Jaakkola, Julia, Kekkonen, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina, Lappalainen, Sanna, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, & Vahteri, Iina (2022). Jatkuvalla takamatkalla: Sisäisen kansalaispätevyyden sukupuolikuilu korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.122454
 • Sipinen, Josefina (2022). Regional elections in Finland, 23 January 2022. Electoral Bulletins of the European Union, Elections in Europe: 2022, Issue 3. 
 • Seppänen, Anna, Sipinen, Josefina, Kuusio, Hannamaria & Kazi, Villiina (2021). Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa: yhteydet maahanmuuton syyhyn, kielitaitoon ja kuulumisen kokemukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2021 (THL).
 • Sipinen, Josefina (2021). Maahan muuttaneiden kokonaisvaltainen kotoutuminen edellyttää myös poliittista osallisuutta: LECTIO PRAECURSORIA. Politiikka 63 (3).
 • Sipinen, Josefina & Koskimaa, Vesa (2020). Ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitys ehdokasasettelussa. In: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (eds.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 26–58.
 • Sipinen, Josefina & von Schoultz, Åsa (2020). Ehdokkaiden edustuskäsitykset. In: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (eds.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 147–160.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2020). Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa. In: Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (eds.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 477–499.
 • Sipinen, Josefina (2019). Ulkomaalaistaustaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2017. In: Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (eds.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 181–192.
 • Sipinen, Josefina (2019). Luottamuksen verkostot ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden rekrytoimisessa. In: Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (eds.) Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriö, 174–198.
 • Sipinen, Josefina, & Wass, Hanna (2018). Ulkomaalaistaustaiset äänestäjät ja ehdokkaat. In: Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Helsinki: Oikeusministeriö, 50–81.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, & Tiihonen, Aino (2018): Ehdokkaiden motiivit ja voimavarat. In: Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Helsinki: Oikeusministeriö, 20–49.

Datasets

 • Sipinen, Josefina, Kestilä-Kekkonen, Elina, von Schoultz, Åsa & Borg, Sami (forthcoming): Finnish Municipal Election Candidates 2021. Survey data.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Porkkala, Silja, Tiihonen, Aino, Hannuksela, Venla & Vadén Salla (forthcoming). Political Engagement of 9th Grade Pupils in Finland. Survey data.
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino & Borg, Sami & Aarnio, Anna-Riikka (2019): Finnish Municipal Election Candidates: Foreign Language Speakers [dataset]. Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3281  
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino & Borg, Sami & Aarnio, Anna-Riikka (2019): Finnish Municipal Election Candidates: Finnish and Swedish Speakers [dataset]. Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3280  
 • Bäck, Maria & Kuha, Susanne & Kurunsaari, Anni & Mattinen, Laura & Peltoniemi, Johanna & Sandroos, Lotta & Simi, Antti & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino & Tomperi, Tuuli: Political Orientation of Students of Tampere University of Applied Sciences 2017 [dataset]. Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3173 
 • Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino: Political Trust among Upper Secondary Students in Tampere 2016 [dataset]. Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108 
 • Sipinen, Josefina: Residents' Image of the Town of Pieksämäki 2015 [dataset]. Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3032