Henkilöprofiili

Johanna Annola

tutkijatohtori, HEX
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus

Oma esittely

Olen yhteiskuntahistorian dosentti Tampereen yliopistossa. Työskentelen tutkijana Suomen Akatemian nimittämässä Kokemuksen historian huippuyksikössä. Tällä hetkellä mielenkiintoni kohteena ovat kehruuhuoneet ja naisvankilat kokemuksen tuottamisen paikkoina. Olen myös tutkinut mm. lian, puhtauden ja hengellisyyden kokemuksia köyhäintaloissa.

Johdan pohjoismaista NOS-HS-workshophanketta Cleaning up the North: Cleanliness, Work and Gender in the Nordic Countries, 1850–1940 . Olen myös mukana yhteiseurooppalaisessa Who Cares in Europe? -verkostossa (European Cooperation in Science and Technology Action 18119).

Väitöstutkimukseni Äiti, emäntä, virkanainen, vartija (2011) käsitteli köyhäintalon johtajan ammatin rakentumista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Väitöksen jälkeiset julkaisuni ovat käsitelleet köyhäinhoidon kehitystä Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa sekä varhaista sosiaalista työtä työntekijöiden yhteiskunnallisen liikkuvuuden säätelyn välineenä (sosiobiografinen tutkimus). Olen myös tutkinut vapaakirkollista liikettä ja sen tekemää sosiaalista työtä vuosisadan vaihteen Suomessa.