Henkilöprofiili

Johanna Annola

tutkijatohtori, HEX
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Työskentelen tutkijana Suomen Akatemian nimittämässä Kokemuksen historian huippuyksikössä. Mielenkiintoni kohteena ovat hengelliset ja ruumiilliset kokemukset sosiaalisessa työssä ennen hyvinvointivaltion aikaa. Keskityn erityisesti köyhäintaloihin kokemusyhteisöinä. 

Väitöstutkimukseni Äiti, emäntä, virkanainen, vartija (2011) käsitteli köyhäintalon johtajan ammatin rakentumista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Väitöksen jälkeiset julkaisuni ovat käsitelleet köyhäinhoidon kehitystä Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa sekä varhaista sosiaalista työtä työntekijöiden yhteiskunnallisen liikkuvuuden säätelyn välineenä (sosiobiografinen tutkimus). Olen myös tutkinut vapaakirkollista liikettä ja sen tekemää sosiaalista työtä vuosisadan vaihteen Suomessa. 

Johdan pohjoismaista NOS-HS-workshophanketta Cleaning up the North: Cleanliness, Work and Gender in the Nordic Countries, 1850–1940 . Olen myös mukana yhteiseurooppalaisessa Who Cares in Europe? -verkostossa (European Cooperation in Science and Technology Action 18119).