Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Minua kiinnostaa ikääntyminen sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä inhimillisenä kokemuksena. Me emme ikäänny tyhjiössä vaan monenlaiset ikään liitetyt oletukset, normit ja kulttuuriset representaatiot vaikuttavat ikääntymiseemme ja kokemukseemme siitä. Omassa tutkimuksessani pyrin antamaan äänen ikääntyneille ihmisille itselleen. Vain heidän kokemuksiaan kuuntelemalla voimme edistää mahdollisimman tasa-arvoista hyvän vanhuuden toteutumista Suomessa. 

Työtehtävät

Tällä hetkellä minulla on Suomen Akatemian rahoitus (1.9.2021-31.8.2024) Recognising a dying person: Death as a social process -tutkimukselle. Oman tutkimukseni rinnalla johdan Helsingin yliopistossa "Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä: muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet" -tutkimushanketta, joka työllistää kolme väitöskirjatutkijaa. Tampereen yliopistossa johdan Kordelinin säätiön rahoittamaa tutkimusta muistisairauksien vaikutuksista elämänlaatuun.

Osaamisalueiden kuvaus

Osaamisalueitani ovat metodologisesti etnografia ja muu laadullinen tutkimus sekä sisällöllisesti hyvän elämän kysymykset. Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidosta tiedän paljon erityisesti käyttäjien perspektiivistä katsottuna. 

Tärkeimmät saavutukset

Dosentuurit: Helsingin yliopiston sosiaaligerontologian dosentti ja Tampereen yliopiston gerontologian dosentti.

Vuoden 2017 SOC yhteiskunnassa –palkinto. Palkinto myönnettiin kampanjoinnista inhimillisemmän vanhojen ihmisten kohtelun puolesta. Myöntäjä Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n artikkelipalkinto Gerontologia-lehden parhaasta artikkelista vuosina 2014–2016.

Saimme johtamalleni yhdistykselle, Arvokas vanhuus ARVA ry:lle, 190 000 euroa hankerahaa Unelmatehdastoiminnan kehittämiseen vuosille 2019-2020. Unelmatehtaassa toteutetaan haavoittuvassa asemassa olevien ikäihmiten unelmia. Rahan myönsi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea. Katso lisää https://unelmatehdas.arvary.fi/. Saimme ARVA ry:lle hankerahaa myös Minun ääneni -hankkeeseen, jossa tarkoituksena on parantaa muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua tavoitteellisten, pedagogisten musiikkiryhmien avulla. Hankerahaa saatiin 435 000 euroa vuosille 2021-2023.

Luottamustoimet

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 1.1.2019-31.5.2020

Tiedeneuvoston jäsen, Tampereen yliopisto, 14.1.2015–31.12.2015.

Arvokas vanhuus ARVA ry:n puheenjohtaja

Tutkimustavoitteet

Haluan tutkimukseni avulla parantaa vanhojen ihmisten arvokkaan elämän edellytyksiä ja lisätä sukupolvisolidaarisuutta.

Tutkimuskohteet

Hyvinvointi vanhuudessa, hoivaetiikka, pitkäaikaishoito käyttäjien näkökannalta, muistisairaus elämäntilanteena

Tutkimusyksikkö

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)

Tieteenalat

sosiaaligerontologia, sosiologia, filosofia, teologia

Tutkimusrahoitus

Koneen säätiöltä 341 000 euron apuraha syksyn 2019 haussa ja 20 000 euron lisärahoitus vuonna 2020. Suomen Akatemialta 222 488 euron tutkijatohtorin rahoitus vuoden 2020 haussa. Kordelinin säätiöltä 120 000 kevään 2023 haussa.

Tutkimusura

Gerontologian dosentti, Tampereen yliopisto, 2022.

Sosiaaligerontologian dosentti, Helsingin yliopisto, 2020.

Merkittävimmät julkaisut

Paananen, J., Blomqvist, K., Kulmala, J., Moore, V. & Pirhonen, J. (2024). Family members’ perspectives on the unmet care needs of people living with dementia in nursing homes. Journal of Social Service Research. Published online 21 June 2024. https://doi.org/10.1080/01488376.2024.2369115

Pirhonen, J., Saarelainen, S., Vähäkangas, A., Hautsalo, K. & Pietilä, I. (2024). Eksistentiaalisia kysymyksiä maallistumisen paineessa – narratiivinen analyysi pappien työstä hoivakodeissa. Gerontologia, 38(1), 52–70. Open Access: https://journal.fi/gerontologia/article/view/127003

Hautsalo, K., Pirhonen, J. & Pietilä, I. (2023). Continuity, coping and finding meanings in everyday life: Storytelling by family members of people with young onset dementia. Journal of Family Research, 35, 574–594. 

Tuominen, K., Pirhonen, J., Lume-Sandt, K., Ahosola, P. & Pietilä, I. (2023). No place to go? Older people reconsidering the meaning of social spaces in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of Aging Studies, 67, 101167. First published online 06 September 2023. Access: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406523000683 

Pirhonen, J., Saarelainen, S.-M., Peltomäki, I. & Vähäkangas, A. (2023). Past-oral Care – Hope in Pastoral Care and Counselling for People with Severe Dementia. Journal of Pastoral Theology, Published online: 03 Jul 2023. Open Access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10649867.2023.2221109 

Pirhonen, J., Vähäkangas, A. & Saarelainen, S. (2023). Religious bodies–Lutheran chaplains interpreting and asserting religiousness of people with severe dementia in Finnish nursing homes. Journal of Ageing & Longevity, 3(1), 92–106. Open Access: https://www.mdpi.com/2673-9259/3/1/8 

Tuominen, K., Jylhä, M., Pietilä, I. & Pirhonen, J. (2022). A home, an institution and a community – Frames of social relationships and interaction in assisted living. International Journal of Ageing and Later Life, 16(1), 49–73. https://ijal.se/article/view/3540 

Pirhonen, J. & Saarelainen, S. (2022). Jumalansa unohtaneiden uskonnollisuus: Sairaalapappien tulkinnat uskonnollisuudesta hoivakodeissa. Teologinen aikakauskirja, 127(4), 396–410. 

Pirhonen, J., Forma, L. & Pietilä, I. (2022). COVID-19 related visiting ban in nursing homes as a source of concern for residents’ family members: a cross sectional study. BMC Nursing. First published online 14 September 2022. Open Access: https://rdcu.be/cVBU5

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja. T. & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology. First published 18 April 2022. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09449-z

Pirhonen, J., Jylhä, M. & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 54(1), 4–18.

Pirhonen, J. (2021). Pyhän Franciscuksen jalanjäljissä – Papit muistisairaiden ihmisten uskonnollisuuden tukena hoivakodeissa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 10(4). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.112942

Tamminen, O. & Pirhonen, J. (2021). Puheita ja tekoja – vanhojen ihmisten yhteiskunnallinen arvostus eläkeikäisten silmin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 58(4), 384–395. https://journal.fi/sla/article/view/95177

Paananen, J., Rannikko, J., Harju, M. & Pirhonen, J. (2021). Pandemia-aika hoivakotiasukkaiden läheisten näkökulmasta: huolta, syyllisyyttä ja uusia avauksia. Gerontologia, 35(3), 249–263. https://journal.fi/gerontologia/article/view/107579

Hautsalo, K., Pirhonen, J. & Pietilä, I. (2021). Muistisairauteen sopeutumisen tarinatyypit työikäisenä sairastuneilla ja heidän läheisillään. Gerontologia, 35(2), 138–155. https://journal.fi/gerontologia/article/view/100584/63995

Paananen, J., Rannikko, J. Harju, M. & Pirhonen, J. (2021). The impact of Covid-19-related distancing on the well-being of nursing home residents and their family members: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies Advances. Available Online 31 May 2021. https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2021.100031

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2021). Vanhuus ja sosiaalinen kuolema - Sosiaalisen kuoleman käsitteistö vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka, 86(1), 5–15.

Pirhonen, J., Tiilikainen, E., Pekkarinen, S., Lemivaara, M. & Melkas, H. (2020). Can robots tackle late-life loneliness? Critical reflections in the context of assisted living. Futures, 124, https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102640.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Lemivaara, M. (2020). Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. Gerontologia, 34(3), 244–258.

Pirhonen, J., Lolich, L., Tuominen, K., Jolanki, O. & Timonen, V. (2020). ”These devices have not been made for older people’s needs” – older adults’ perceptions of digital technologies in Finland and in Ireland. Technology in Society, 62. First published 13 June 2020. DOI: 10.5840/techne20191127108

Pirhonen, J., Melkas, H., Laitinen, A., & Pekkarinen, S. (2020). Could robots strengthen the sense of autonomy of older people residing in assisted living facilities?—A future-oriented study. Ethics and Information Technology, 22(2), 151–162. Published 26 December 2019. DOI: 10.1007/s10676-019-09524-z

Laitinen, A., Niemelä, M. & Pirhonen, J. (2019). Demands of dignity in robotic care: Recognizing vulnerability, agency, and subjectivity in robot-based, robot-assisted, and teleoperated elderly care. Techné: Research in Philosophy and Technology, 23(3), 366–401.

Pirhonen, J., Tuominen, K., Jolanki, O. & Jylhä, M. (2019). Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia, 33(3), 105–120.

Tuominen, K. & Pirhonen, J. (2019). “Who would take a 90-year-old?” – Community-dwelling nonagenarians’ perceptions of social relationships. International Journal of Ageing and Later Life, 13(1), 111–137. 

Laitinen, A. & Pirhonen, J. (2018). Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people. SATS – Northern European Journal of Philosophy. Published online 12 October 2018. DOI: https://doi.org/10.1515/sats-2016-0017 

Pirhonen, J. & Pietilä, I. (2018). Active and non-active agents: residents’ agency in assisted living. Ageing & Society, 38(1), 19–36.

Pirhonen, J., Tiilikainen, E., & Pietilä, I. (2018). Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people. Ageing & Society, 38(9), 1868–1886.

Parviainen, J. & Pirhonen, J. (2017). Vulnerable bodies in human-robot interactions: Embodiment as ethical issue in robot care for the elderly. Transformations Journal, 29, 104–115.

Pirhonen, J. & Pulkki, J. (2016). Sosiaali- ja terveydenhuollon perusarvojen jäljillä – avuntarpeen ja riippuvuuden tunnustaminen vanhuspalveluissa. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(3), 251–264.

Pirhonen, J., Tiilikainen, E. & Lemivaara, M. (2016). Yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuinen. Gerontologia, 30(2), 119–130.

Pirhonen, J. & Pietilä, I. (2016). Perceived resident-facility fit and sense of control in assisted living. Journal of Aging Studies, 38, 47–56.

Pirhonen J., Ojala H., Lumme-Sandt K. & Pietilä I. (2016). Old But Not That Old. Community-Dwelling 90+ Persons Negotiating Their Autonomy. Ageing & Society, 36(8), 1625–1644. 

Pirhonen J, & Pietilä I. (2015) Patient, resident, or person: Recognition and the continuity of self in long-term care for older people. Journal of Aging Studies, 35, 95–103.

Pirhonen J. (2015). Tunnustaminen ja sen vastavuoroisuus vanhustyössä. Gerontologia, 29(1): 25–34.

Pirhonen, J. (2015). Dignity and the Capabilities Approach in Long-Term Elderly Care. Nursing Philosophy, 16, 1, 29–39.   

Pirhonen, J. (2013). Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa; Martha C. Nussbaumin teoria etnografisen tutkimuksen valossa. Gerontologia, 27(2): 58–72.