Henkilöprofiili

Janne Ruohonen

Tenure track -professori, (yritysoikeus)
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Kauppatieteet

Oma esittely

Yritysoikeuden professori // Itä-Suomen yliopisto

Uusi kirja: Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (2020 / Alma Talent). Book on Audit Law. https://shop.almatalent.fi/tilintarkastaja-osakeyhtion-hallinnon-tarkastajana

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa olen yhtiöoikeuden dosenttina. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka) vuonna 2012 - osakeyhtiöoikeudellisen väitöstutkimukseni aiheena oli osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti. Tutkimuskohteitani ovat yhtiöoikeus, tilintarkastusoikeus sekä kuntayhtiöt. Opetusvastuuseeni kuuluu laaja-alaisesti yritysjuridiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoja ja olen tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja. Lisäksi olen ollut mukana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa kuntayhtiöitä koskevassa tutkimushankkeessa. Ajankohtaisten yhtiöoikeudellisten oikeustapauskommenttien vakiopalsta Edilex.fi-palvelussa yhdessä prof. Veikko Vahteran kanssa. Olen myös antanut useita lausuntoja yhtiö- ja tilintarkastuslainsäädännön uudistushankkeista. Olen Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-), ja yliopiston Kampuskamari-yritysyhteistyön vetäjä. Toimin myös aktiivisesti mm. hallitustyöskentelyn ja omistajaohjausasioiden kouluttajana.

Dr. Janne Ruohonen is Professor of Business Law (University of Eastern Finland) and a part-time University Lecturer in Business Law (Tampere University). He is also Adjunct Professor (docent) in company law at the University of Turku. Dr. Ruohonen's research interest is focused on business law, especially company law. His doctoral thesis dealt with limited liability company's profit distribution and solvency test. He has also written articles about companies' auditing. Ruohonen also actively gives lectures about business law (in English / in Finnish). He is member of Law and Tax Committee of Tampere Chamber of Commerce and Industry (2015-).

Työtehtävät

Opetus lukuvuonna 2020-2021 / Lectures in 2020-2021

 *** Kampuskamari-yritysyhteistyön vastuuhenkilö ***

Maisterivaihe / Master's Degree:

KATYVS99 Pro gradu -tutkielma, yritysjuridiikka (Periodit I-IV)

KATYVS11 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (Periodi I) / kampuskamariyhteistyö

KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso (Periodi I)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja, yritysjuridiikka (Periodit I–IV)

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:

KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet (Periodi II ja Periodi IV)

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (Periodi I ja Periodi III)

Osaamisalueiden kuvaus

Osakeyhtiöt, kuntayhtiöt, tilintarkastus, hallitustyöskentely.