Hyppää pääsisältöön

Käyttövaltuuksien ylläpito

Tampereen yliopisto ja TAMK

Käyttövaltuuksien ylläpito – id.tuni.fi

Käyttövaltuuksien ylläpitosivu löytyy id.tuni.fi-palvelun etusivulta. Voit ylläpitää niiden käyttövaltuuksien käyttäjiä, joiden omistajana toimit. Käyttövaltuudet on jaoteltu hierarkisesti kolmeen loogiseen tason niiden löytämisen helpottamiseksi. Käyttövaltuudet löytyvät kolmannelta tasolta. Jokaisen käyttövaltuuden perässä on 'Tarkastele' -linkki, jonka kautta pääset tarkastelemaan käyttövaltuuden tietoja.

Käyttövaltuuksien voimassaolon elinkaari

Käyttövaltuudet on jaettu kahteen tyyppiin niiden voimassaolon elinkaaren mukaisesti, identiteettiin sidottavaan sekä sopimukseen sidottavaan käyttövaltuuteen.

Identiteettiin sidottava käyttövaltuus

Identiteettin sidottavan käyttövaltuuden voimassaolo sidotaan identiteetin voimassaoloon. Käytännössä se on voimassa niin kauan, kun käyttäjällä on voimassa jokin TUNI-tunnukseen oikeuttava sopimus, kuten työ- tai resurssisopimus tai opinto-oikeus. Käyttövaltuus päättyy automaattisesti, kun TUNI-tunnus sulkeutuu tai käyttövaltuuden omistaja käy päättämässä käyttövaltuuden käyttäjältä.

Identiteettiin sidottavan käyttövaltuuden tunnistaa -ikonista käyttövaltuuden edessä.

Sopimukseen sidottava käyttövaltuus

Sopimukseen sidottavan käyttövaltuuden voimassaolo sidotaan käyttäjän sopimuksen voimassaoloon. Käyttövaltuus voidaan myöntää myös lyhyemmälle aikaa sopimuksen voimassaolon sisälle, mutta se ei voi olla voimassa sopimuksen voimassaolon ulkopuolella. Käyttövaltuus päättyy automaattisesti viimeistään kun siihen sidottu sopimus päättyy.

Sopimukseen sidottava käyttövaltuus kopioidaan automattisesti käyttäjän samantyyppiselle uudelle sopimukselle, mikäli uudella ja vanhalla sopimuksella on:

 • Sama esihenkilö
 • Sama nimiketieto
 • Sama yksikkö
 • Voimassaolojen välillä on enintään 7vrk katko

Sopimukseen sidottavan käyttövaltuuden tunnistaa -ikonista käyttövaltuuden edessä.

Käyttövaltuuden lisääminen käyttäjälle

Käyttäjän lisääminen käyttövaltuudelle tapahtuu seuraavasti:

 1. Etsi tarvittava käyttövaltuus ja avaa sen tiedot "Tarkastele"-linkistä
 2. Vieritä sivua kunnes näet Käyttäjät -osion ja klikkaa sieltä "Lisää jäsen" -nappia.
 3. Etsi käyttäjää sähköpostiosoitteen tai nimitietojen perusteella
  1. Mikäli et löydä haluamaasi käyttäjää, hänellä ei todennäköisesti ole voimassa sen tyyppistä sopimusta, johon käyttövaltuus voitaisiin sitoa.
 4. Varmista tarvittaessa, että käyttäjä on haluttu klikkaamalla "Lisätietoa käyttäjästä" -linkkiä
 5. Paina halutun käyttäjän kohdalta "Lisää" -nappia
  1. Sopimukseen sidottavan käyttövaltuuden lisäämisessä voit joutua valitsemaan sopimuksen, mihin käyttövaltuuden voimassaolo sidotaan. Voit myös tarvittaessa myöntää käyttövaltuuden lyhyemmäksi aikaa sopimuksen voimassaolon sisälle
  2. Sopimukseen sidottavassa käyttövaltuudessa kirjoita perustelu käyttövaltuuden lisäämiselle. Perustelu näytetään sähköpostiviestissä, joka lähetetään käyttäjälle myöntämisen yhteydessä.
 6. Paina "Myönnä käyttäjälle" -nappia, jolloin lisääminen käynnistetään.
 7. Näet lisäämisen tilan "Käsittelyä odottavat" -kohdassa, mikäli lisäys on vielä kesken
  1. Käsittely odottavat -kohtaa ei näy, mikäli käyttövaltuus on jo myönnettynä käyttäjälle. Käyttäjä näkyy tällöin "Käyttäjät" -listassa.

Käyttövaltuuden päättäminen käyttäjältä

Jos käyttövaltuus halutaan päättää, onnistuu se palvelujen hallinnan kautta klikkaamalla "Päätä" -nappia halutun henkilön nimen perästä.

Hyvä tietää käyttövaltuuksista

 • Jos henkilö, jolle on käyttövaltuuksia jää työstään vapaalle (esimerkiksi virkavapaa), menevät tällöin myös hänen käyttövaltuutensa kyseiseksi ajaksi tauolle.
 • Vain omistaja voi tehdä muutoksia henkilöiden käyttövaltuuksiin.
 • Käyttövaltuuksien omistajien lisäys/poisto tapahtuu lähettämällä sähköpostia asiasta osoitteeseen it-helpdesk [at] tuni.fi

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi (it-helpdesk[at]tuni[dot]fi)
helpdesk.tuni.fi 

Julkaistu: 16.6.2020
Päivitetty: 6.3.2023