Hyppää pääsisältöön

Essi Aarnio-Linnanvuori

yliopistonlehtori, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys

Osaamisalueiden kuvaus

Ympäristökasvatus, ilmastokasvatus, monialainen opetus

Luottamustoimet

Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkosto SIRENE, johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Tutkimustavoitteet

Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy nuorten ilmastoasenteisiin ja -toimijuuteen. Tutkijana minua kiinnostaa kokonaisvaltaisen ympäristö- ja ilmastokasvatuksen kehittäminen ja nuorten ympäristökansalaisuuden tukeminen. Mielenkiinnon kohteitani ovat myös tieteidenvälisyys sekä arvojen, identiteetin ja maailmankuvan rooli ympäristökasvatuksessa.

Tutkimuskohteet

Ilmastokasvatus, ympäristöopetuksen monialaisuus ja arvolatautuneisuus

Tieteenalat

Kasvatustiede, ympäristötieteet

Tutkimusura

Filosofian tohtori (ympäristömuutos ja -politiikka) 2018 (Helsingin yliopisto)

Post doc -tutkija 2021 (Tampereen yliopisto)

Yliopistonlehtori 1.8. 2021 alkaen (Tampereen yliopisto)

Merkittävimmät julkaisut

Aarnio-Linnanvuori, E. (2019). How do teachers perceive environmental responsibility? Environmental Education Research 25(1), 45–61.

Aarnio-Linnanvuori, E. (2018). Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Environmentalica Fennica 34.

Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. (2020). Ympäristökasvatus: Kestävän tulevaisuuden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Cantell, H., Tolppanen, S., Aarnio-Linnanvuori, E. & Lehtonen, A. (2019). Bicycle model on climate change education: presenting and evaluating a model. Environmental Education Research 25(5), 717–731.

Tolppanen, S, Aarnio-Linnanvuori, E., Cantell, H. & Lehtonen, A. (2017). Pirullisen ongelman äärellä: Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli. Kasvatus 48(5), 456–468.