Hyppää pääsisältöön

Yliopistot digitalisoivat ja harmonisoivat lääketieteen opetusta

Julkaistu 25.11.2021
Tampereen yliopisto
viitekuvassa Arvo-rakennuksen opetustiloja
Suomalaiset yliopistot digitalisoivat lääketieteen opetusta ja yhtenäistävät samalla opetussisältöjä. MEDigi-hankkeessa on luotu valtakunnallinen digitaalisten oppimateriaalien tietovaranto ja tuotettu sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen.

Uudet aineistot on otettu yliopistoissa käyttöön jo hankkeen aikana. Niitä käytetään toistaiseksi yliopistojen omien oppimisalustojen kautta.

Suunnitteilla on myös lääketieteen ja hammaslääketieteen kansallinen koulutusportaali. Sen kautta löytyisi kaikki opiskelijan opiskeluun liittyvä tieto, kuten tiedot opintosuorituksista, ja kaikki opettajan työssään tarvitsema tieto.

Terveydenhuollon digitaalisista työkaluista ensimmäinen ristiinopiskelukurssi

MEDigissä on määritelty muun muassa, mitä alan tiedekunnissa opetetaan terveydenhuollon digitaalisista työkaluista, kuten sähköisistä potilaskertomuksista ja resepteistä.

Samoin valmistui Basics in eHealth -verkkokurssi, joka on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen lääketieteen ristiinopiskelukurssi.

Lisäksi on luotu digipedagogiikan aakkoset -verkkosivu opettajan pedagogisen työn tueksi.

Oulun yliopiston koordinoimaan kehitystyöhön on osallistunut yli 500 lääketieteen koulutuksessa mukana olevaa henkilöä. Mukana ovat olleet kaikki lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta antavat suomalaiset yliopistojen tiedekunnat, Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Suomalainen hammaslääkäriseura Apollonia.

Lääketieteen opetuksen yhteiset perussisällöt määriteltiin

MEDigin ensimmäisenä tehtävänä oli määritellä lääketieteen eri alojen perusopetuksen kansalliset sisällöt eli tuottaa niin sanottu ydinainesanalyysi. Analyysi toimii tiedekuntien opetussuunnitelmien perustana.

Oppimateriaaleja on tuotettu yliopistojen yhteistyönä lähes 400.  

— Oppimateriaalien kansallisen tuotannon on tarkoitus jatkua myös tulevaisuudessa yliopistojen välisessä yhteistyössä, kertoo MEDIgin koordinaattori Anna Levy Oulun yliopistosta.

Tampereen yliopistossa kliininen opettaja, LL Erja-Leena Paukkeri johti MEDigin sisätautien opetusmateriaalityötä ja kliininen opettaja, LL Matti Nissilä perusterveydenhuollon oppimateriaalien tuottamista. Professori Kati Hakkarainen johti tenttikäytäntöjen ja karttuvan tiedon arvioinnin kehittämistä.

Virtuaalisista potilastapauksista hyvää palautetta opiskelijoilta

— Lääketieteen opetushenkilöstö on varsinkin nyt pandemia-aikana tehnyt suuren työn opetusmateriaalin saattamiseksi digitaaliseen muotoon, kertoo Matti Nissilä.

Nissilä on MEDigin hankevastaava Tampereen yliopistossa.

— Erilaisten opetusvideoiden lisäksi suuren suosion ovat saavuttaneet virtuaaliset potilastapaukset, joista saadaan paljon hyvää palautetta opiskelijoilta.

— Tätä varten on tarvittu yhteistyötä niin yliopistojen välillä kuin yliopiston ja työyhteisön sisällä unohtamatta avustavan henkilökunnan apua digitaalisten välineiden käytön opettelussa sekä esimerkiksi opetusvideoiden työstämisessä. MEDigi-hankkeesta on saatu työvälineiden lisäksi työlle juridiset ja digipedagogiset perusteet. Lisäksi on voitu hyödyntää yliopistoyhteistyön tuomaa synergiaetua, Nissilä kertoo.

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, jota ministeriö rahoitti 3,2 miljoonan erityisavustuksella. Huhtikuussa 2018 alkanut ja vuoden 2021 lopussa päättyvä hanke toteutettiin lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyönä Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. MEDigin päätöswebinaari järjestetään torstaina 25.11.

Kuva: Jonne Renvall