Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntatieteet menestyivät, kun Tampereen yliopiston tukisäätiöt jakoivat palkintoja

Julkaistu 24.9.2020
Tampereen yliopisto
Professor Marja Jylhä
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö palkitsivat 23.9.2020 Tampereen yliopistossa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, opetuksen sekä vaikuttavan julkaisemisen saroilla esimerkillistä työtä tekeviä tutkijoita sekä vuoden 2019 parhaita väitöskirjoja. Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta jakoi omat palkintonsa vuoden 2019 ansioituneille väittelijöille.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimusta palkittiin useammassa kategoriassa.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto valitsi vuoden 2020 palkinnon saajaksi gerontologian professori Marja Jylhän.

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon saajaa saivat ehdottaa kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet. Ehdotuksia tulikin runsaasti sekä yhteisöltä että tiedekuntaneuvostoilta.

– Perusteluissa nousivat esiin yhtäältä Marja Jylhän pitkäjänteinen vanhusväestön aseman ja oikeuksien edistäminen rohkeilla kannanotoilla ja kansantajuisella viestinnällä sekä toisaalta hänen ajankohtaiset ansionsa koronakevään aikaisessa viestinnässä, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston puheenjohtaja, dekaani Antti Lönnqvist kertoo.

– Olen tästä palkinnosta hyvin ilahtunut ja imarreltu. On mukavaa saada työstään tällaista palautetta: tulla valituksi palkinnon saajaksi niiden satojen ihmisten joukosta, jotka Tampereen yliopistossa sen ansaitsisivat, professori Marja Jylhä kiittää.

– Yliopiston vaikuttavuus syntyy siitä, että koulutamme akateemisia asiantuntijoita ja tarjoamme tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Tämä koskee kaikkia aloja: tutkimuksella on tärkeä rooli maailman ja historian ymmärtämisessä, olipa sitten kyse luonnontieteiden perustutkimuksesta, muinaisranskasta tai vanhenemistutkimuksesta, Jylhä painottaa.

Marja Jylhän ja hänen tutkimusryhmänsä tutkimukset muun muassa siitä, miten hoidon ja palveluiden tarve muuttuu väestön ikääntyessä tai millaisten asioiden ikääntyvät kokevat tekevän elämästä elämisten arvoista, ovat saaneet paljon huomiota ja palstatilaa. Kuluvana vuonna koronapandemia on vielä entisestään lisännyt tiedon tarvetta.

– Oma tutkimusalani kiinnostaa ihmisiä, onhan Suomi Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa, jossa elinikä pitenee ja todella pitkäikäisten ihmisten määrä kasvaa. Vuosikymmenen kuluttua lähes neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita.  Ikääntyvät ovat myös ikäjakaumaltaan laaja joukko: nuorimmat ovat 65-vuotiaita ja vanhimmat satavuotiaita, Jylhä kertoo.

Tällä hetkellä meneillään ovat muun muassa yli 90-vuotiaisiin keskittyvä Tervaskannot 90+ -hanke sekä COCTEL-hanke, jossa tuotetaan tietoa vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista viimeisinä elinvuotena ja niiden joukossa, jotka elivät pidempään.

– Pidämme tärkeänä kertoa tutkimuksistamme medialle, suurelle yleisölle, alan järjestöille ja päättäjille. Sanon me, koska kun puhun vanhenemistutkimuksesta vaikkapa A-studiossa, en suinkaan ole yksin sitä tietoa tuottanut. Tutkimusryhmässäni on noin 15 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa, joiden monipuolisen osaamisen ansiosta tällainen aikaavievä, haastava ja kansainvälinen tutkimus on mahdollista, Marja Jylhä sanoo.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon arvo on 2000 euroa ja sen rahoittavat yhdessä Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö.

Yhden tukisäätiöiden Vaikuttava julkaisija -palkinnoista sai sosiaalipsykologian tutkijatohtori Tuuli Turja.

Palkinnon perusteita olivat korkeatasoiset julkaisut ja niiden avoin saatavuus. Avoimuus tarkoittaa myös tutkimusaineistojen jakamista tutkimus- ja tutkielmakäyttöön. Turja sai maininnan aktiivisuudesta, jolla hän kollegoineen on jakanut tutkimustuloksia akateemisen yhteisön ulkopuolelle eli muun muassa päättäjille, medialle ja kentän toimijoille.

Tieto kumuloituu tutkimuksessa koko ajan vauhdilla. Tuuli Turja pitää jopa tärkeimpänä vaikuttavuuden mittarina sitä, kuinka tutkimus onnistuu innostamaan muita tutkijoita uusien tutkimusongelmien havaitsemisessa.

Sen lisäksi, että tutkimusartikkeleissa tullaan muotoilleeksi raportoitujen tulosten hyödyntämistä ja implementaatiota, on yhtä tärkeää välittää viestiä toisille tieteilijöille: Mihin suuntaan jatkotutkimusta pitäisi viedä?

Tuuli Turja katsoo, että tutkijoiden tulisi osallistua akatemian ulkopuolella käytävään julkiseen keskusteluun aktiivisesti ja tuovan tutkittua tietoa klikkiotsikoiden tasapainoksi.

Itse olen löytänyt roolini esimerkiksi hoivarobotteja koskevien myyttien murtamisesta. Megatrendit vetävät puoleensa myyttejä kuin magneetti. Monet niistä tuntuvat vain odottavan tulevansa murretuksi tilastollisen tiedon tarjoamin argumentein, Turja sanoo.

Arvostan saamaani vaikuttavan julkaisijan tunnustusta. Kiitollinen asemani on se, että olen saanut tutkia aihetta, jota pidetään yhtenä megatrendinä yhteiskunnassamme; robotiikan uutta tulemista. Lisäksi olen saanut tehdä työtä erinomaisissa monitieteellisissä tutkijaryhmissä ja etenkin huippuohjauksessa.

Turjalta ja hänen kollegoiltaan on pian ilmestymässä kirja hoivaroboteista. Robotin hoiviin tarkastelee palvelurobottien haasteita yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmista, ja kysyy, miten robotteja yhteiskunnassa käytetään ja millaista yhteiskuntaa niiden käyttäminen luo. 

Yhden Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan kolmesta palkinnosta ansioituneille väittelijöille sai filosofian tohtori Wendi Wu. Tampereen Yliopiston Tukisäätiön stipendit kiittäen hyväksytyille väitöskirjatöille vuonna 2019 (stipendi à 1 500 €) yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta saivat FT Reetta Eiranen, FT Kishor Hadkhale, PsT Samuli Kangaslampi, FT Irmina Michalek, LT Atte Nikkilä, FT Nelly Penttilä, FT Renne Pesonen ja PsT Aleksi Syrjämäki.

 Nämä palkinnot kertovat sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta että tutkimuksen laadusta. Kummatkin näistä ovat yhtä ihmistä suurempia asioita. Menestyksen takana on paljon pitkäjänteistä työtä, johon on osallistuvat paljon tutkijoita ja opettajia. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille ja heidän kanssaan yhteistä matkaa tehneille, onnittelee dekaani Juho Saari palkinnon saaneita.

Kaikki tunnustukset löytyvät Tampereen yliopiston uutisesta.

Kuva: Jonne Renvall