Hyppää pääsisältöön

Vuoden opetusteko -palkinto Tampereen yliopiston kurssille, joka harjaannuttaa lääkäriopiskelijoita röntgenkuvien katsomiseen

Julkaistu 11.10.2022
Tampereen yliopisto
Olli Lainiala hymyilemässä kameralle Kaupin kampuksella kukkakimppu ja kunniakirja kädessään, rinnalla kaksi Medisiinariliiton edustajaa. Vuoden opetusteko -kunniakirja luovutettiin Olli Lainialalle (keskellä) Kaupin kampuksella. Kuvassa myös Suomen Medisiinariliiton paikallisedustajat Joona Lampela ja Verna Vaajanen.
Suomen Medisiinariliitto valitsi vuoden 2022 opetusteoksi Tampereen yliopiston "Natiivikuvia päivystävälle lääkärille" -verkkokurssin, jonka on laatinut radiologiaan erikoistuva lääkäri Olli Lainiala. Kurssin tarkoituksena on lisätä varmuutta röntgenkuvien katsomiseen jo opiskeluaikana, jolloin virheistä voi vielä oppia ilman työhön liittyvää vastuuta.

Natiivikuvia päivystävälle lääkärille -kurssi sai alkunsa havainnosta, jonka Olli Lainiala teki valmistuttuaan lääkäriksi: vaikka radiologian luento-opetus oli ollut yliopistolla erinomaista, röntgenkuvien katsominen tuntui potilastyössä hapuilevalta.

– Kun luennolla sanotaan, että keuhkokuume näyttää kuvassa tältä, opiskelijan on helppo nyökytellä ja todeta, että tämä on ihan selkeätä. Kun diagnoosi pitäisi tehdä omin avuin kiireisessä terveyskeskuspäivystyksessä, tilanne on kuitenkin ihan toinen. Samat löydökset ovat eri ihmisillä erinäköisiä, eikä potilastyössä katsottava kuva yleensä vastaa täysin oppitunnilla nähtyä esimerkkiä. Kuvien katsomisen rutiini ja toistojen määrä jäävät siis opinnoissa riittämättömiksi, Lainiala toteaa.

Natiivikuvia päivystävälle lääkärille -kurssissa on ideana, että opiskelijat harjaantuvat röntgenkuvien katsomiseen paremmin jo opintojen aikana. Verkkokurssi asettaa opiskelijan aktiiviseen rooliin passiivisen kuuntelemisen sijaan, ja kuvien katsomiseen syntyy enemmän rutiinia jo ennen työelämään astumista. Lisäksi virheistä voi oppia ilman, että ne aiheuttavat potilaille vahinkoa.

Röntgenkuvia tarkastellaan aidon työtilanteen tapaan

Palkittu kurssi pohjautuu kymmeneen teoriapakettiin, joissa esitellään rintakehän ja eri nivelten kuvaaminen sekä niissä päivystysaikana tyypillisesti nähtävät löydökset. Kunkin teoriaosuuden jälkeen suoritetaan saman aihepiirin harjoitustehtävät, jotka jäljittelevät todellista työtilannetta. Opiskelija saa eteensä röntgenkuvia, joiden yhteydessä ilmoitetaan potilaan oireet ja ikä, ja tehtävänä on valita oikea diagnoosi.

– Vaihtoehdot ovat samanlaisia kuin tosielämän tilanteessa: jos esimerkiksi henkeä ahdistaa, vaihtoehdoiksi saatetaan antaa keuhkokuume, sydämen vajaatoiminta, ilmarinta tai se, ettei kuvassa ole mitään poikkeavaa. Väärän vastauksen jälkeen saa yrittää uudelleen, ja jokaisen harjoituskuvan jälkeen opiskelijalle annetaan palaute siitä, mitä kuvasta olisi pitänyt huomata, Lainiala selostaa.

Opiskelija katsoo kurssin aikana yli 500 röntgenkuvaa, ja tavallisimpia löydöksiä pääsee näkemään useampaan kertaan. Mukaan on valittu myös kuvia, joissa ei ole mitään poikkeavaa, koska kuvan toteaminen normaaliksi on Lainialan mukaan usein kaikkein vaikeinta. Kurssin nimi ”Natiivikuvia päivystäville lääkäreille” viittaa siihen, että keskiössä ovat peruslöydökset, jotka jokaisen päivystävän lääkärin pitäisi pystyä tunnistamaan.

– Opetuksessa saatetaan toisinaan hieman hukkua harvinaisuuksiin. Ne ovat toki mielenkiintoisia, mutta perusasiat voivat vastaavasti jäädä vähemmälle toistolle. Opiskelijat ovat olleet todella tyytyväisiä siihen, että tällä kurssilla opetetaan nimenomaan taitoja, joita he työelämässä tarvitsevat.

Kurssi on suunniteltu pysyväksi osaksi opetusohjelmaa

Lainiala kertoo suunnitelleensa Natiivikuvia päivystävälle lääkärille -kurssin niin, ettei sen toteuttaminen vaadi juuri lainkaan opetushenkilökunnan resursseja: opiskelijat suorittavat kurssin itsenäisesti Moodlessa, alusta pitää kirjaa suorituksista ja lopputentin tarkistus on automaattista. Tämä tarkoittaa, että juoksevat kulut ovat minimaaliset ja kurssi on helppo pitää opetusohjelmassa pysyvästi.

Kurssin rakentaminen oli vajaan vuoden mittainen projekti, johon saatiin rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön MEDigi-hankkeelta. Lisäksi projektin mahdollisti Tampereen yliopistollinen sairaala, sillä erikoistuvana lääkärinä toimiva Lainiala sai tehdä puolikasta työaikaa, jolloin toisen puoliskon voi käyttää verkkokurssin työstämiseen yliopistolla. Lainiala kertoo saaneensa paljon apua radiologian pitkän linjan kliiniseltä opettajalta Tommi Kiekaralta, ja kurssimateriaalien sisältöjä olivat kommentoimassa myös useat muiden alojen erikoislääkärit.

Medisiinariliiton Vuoden opetusteko -palkinto jaetaan vuosittain lääketieteen opiskelijoiden ehdotusten pohjalta, ja tunnustus osui Tampereen yliopistoon nyt toista kertaa. Edellisen palkinnon saivat Nivelkipu-jakson nivelkipustatuksen ryhmätyöt vuonna 2020.

Suomen Medisiinariliitto on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto, joka edustaa Suomen lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoita ja suomalaisia, jotka opiskelevat lääketiedettä ulkomailla. Vuoden opetusteko -tunnustusta on jaettu vuodesta 2010 lähtien.


Lisätietoja:
Erikoistuva lääkäri Olli Lainiala
olli.lainiala [at] tuni.fi


Teksti: Reetta Oittinen
Kuva: Luukas Pietiläinen