Väitös

Väitös: Erityistä tukea tarvitsevat lapset kokevat väkivaltaa ja kiusaamista

Tanja Koivula
Erityistä tukea tarvitsevien lasten äidit kohdistivat enemmän henkistä ja fyysistä väkivaltaa lapsiinsa kuin äidit, joiden lapsilla ei ollut erityisen tuen tarvetta. Erityistä tukea tarvitsevat lapset määrittelivät kiusaamisen osaksi väkivaltaa ja heillä oli kokemusta esimerkiksi vamman takia kiusatuksi tulemisesta.

Tutkimustulokset käyvät ilmi terveystieteiden maisteri Tanja Koivulan väitöskirjasta, jossa tutkittiin erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, siihen yhteydessä olevia tekijöitä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kokemuksia heihin kohdistuvasta väkivallasta ja kiusaamisesta.   

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla oli moninaisia kokemuksia väkivallasta ja kiusaamisesta sekä väkivallan todistamisesta. Erityispiirteenä erityistä tukea tarvitsevien lasten kokemassa väkivallassa oli avustajien heihin kohdistama väkivalta. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten määritelmä väkivallasta sisälsi myös kiusaamisen.

- Tällainen väkivallan laajempi määrittely voisi osaltaan olla varmistamassa, että kiusaamista ja sen seurauksia ei väheksyttäisi tai vähäteltäisi, Koivula toteaa.

- Tämä tutkimus tuo esiin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa sekä perheidensä tuen tarpeen. Ammattilaisten ja yhteiskunnan pitäisi tarjota esimerkiksi konkreettista arjen apua vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Sekä ammattilaisia että vanhempia pitäisi opastaa väkivallattomaan kasvatukseen. Lisäksi olisi tärkeätä luoda avointa keskustelua väkivallasta erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä ilman pelkoa perheiden leimaamisesta, Koivula toteaa.

Koivula työskentelee kouluttajana Hyria koulutus Oy:ssä Hyvinkäällä.

Terveystieteiden maisteri Tanja Koivulan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuva väkivalta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 10.5.2019 klo 12. Paikkana on Arvo-rakennuksen auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Kaisa Haatainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0949-7

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.4.2019

Kuva: Pekka Koivula