Hyppää pääsisältöön

Uutta yhteistyötä Braunschweigin teknillisen yliopiston kirjaston kanssa

Julkaistu 10.6.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Avoimen tieteen asiantuntijavieraita Braunschweigin yliopistosta
Tapaaminen Research Data Alliance -konferenssissa viime vuonna johti Tampereen ja Braunschweigin teknillisten yliopistokirjastojen asiantuntijat yhteistyöhön. Tamperelaiset vierailivat Saksassa, ja 27.-29. toukokuuta avoimen tieteen palveluiden asiantuntijat Braunschweiginsta tekivät vastavierailun Tampereelle.

Vierailun ohjelmaan kuului työpajoja ja seminaareja, joissa kahden kirjaston asiantuntijat jakoivat kokemuksia tutkimuksen palveluiden, erityisesti datanhallinnan tukipalveluiden, järjestämisestä. Yhteisinä haasteina nähtiin esimerkiksi palveluiden näkyvyyden parantamisen, markkinoinnin ja tutkijoiden tavoittamisen oikea-aikaisesti.

Suomessa avoimen tieteen asiat alkavat kiinnostaa tutkijoita viimeistään siinä vaiheessa, kun Suomen Akatemia edellyttää julkaisujen ja tutkimusaineistojen vastuullista avoimuutta rahoitushakemuksissaan. Tämä on myös hedelmällinen ajankohta tarjota heille avoimen tieteen tukipalveluita.

Saksassa julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuus nähdään osana akateemista vapautta, eikä yksittäisellä tutkimusrahoittajalla ole yhtä suurta vaikutusta tutkijoihin. Tällöin palveluista tiedottamisessa on turvauduttava entistäkin vahvemmin henkilökohtaisiin kontakteihin ja organisaation sisäisiin yhteistyöverkostoihin, jotka ovat tietenkin keskeisiä myös meillä.

Tutkijapuheenvuoroja aineistojen avaamisesta

Seminaarin puhujiksi saatiin myös tutkijoita, jotka kertoivat kokemuksiaan datanhallinnasta ja avoimesta julkaisemisesta. Osa tutkijoista näki avoimet tutkimusaineistot keskeisenä asiana, ja datan avaaminen oli osa normaalia toimintaa heidän alallaan. Aineistojen avaaminen paransi heidän mukaansa tutkimuksen laatua, läpinäkyvyyttä ja nopeutti alan kehitystä. Toinen tutkija taas koki aineistojen avaamisen ylimääräisenä taakkana, joka vie vain aikaa tärkeimmältä eli tutkimuksen tekemiseltä. Tutkijoiden kokemukset osoittivat, miten eri tavoin avoimuuden koetaan palvelevan omaa tutkimusta ja minkälaista tukea ja palvelua he yliopistolta ja kirjastolta toivovat.

Kansainvälisen verkoston vahvistaminen on kirjastolle oleellista, jotta voimme paremmin palvella tutkijoita, jotka myös työskentelevät kansainvälisessä ympäristössä. Yhteistyön seurauksena olemme muodostaneet braunschweigilaisten kanssa ikään kuin laajennetun tiimin, jossa voimme jakaa ideoita ja kokemuksia tutkimusdatapalveluiden järjestämisestä. Tämän avulla voimme luoda pohjaa tuleville projekteille ja mahdollisille yhteistyössä kehitetyille palveluille.

Yhteistyön käynnistymisen teki mahdolliseksi Tampereen ja Braunschweigin teknillisten yliopistojen myöntämä siemenrahoitus.

Lisätietoja:
Susanna Nykyri, avoimen tieteen palvelujen päällikkö, susanna.nykyri [at] tuni.fi 

Teksti: Tietoasiantuntija Jari Friman, avoimen tieteen palvelut
Kuva: Tietoasiantuntija Jani Nieminen, avoimen tieteen palvelut

Tutkimuksen tuen palvelut kirjastossa