Hyppää pääsisältöön

Uusi tutkimus: Eläkeikäisten ääni kuuluviin

Julkaistu 29.12.2020
Tampereen yliopisto
jylha-marja-050515-jr-01-900x600.jpgTutkimusta johtaa professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta. Kuva: Jonne Renvall.
Suomessa on kasvava joukko yli 65-vuotiaita, mutta heidän käsityksiään ikääntyvästä Suomesta ja sen hyvinvoinnista kysytään harvoin. Uudessa maanlaajuisessa Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWEll) -kyselytutkimuksessa halutaan esiin ikääntyvien suomalaisten oma ääni. Tutkimukseen kutsutaan postitse 5000 eläkeikäistä.

Viisi tuhatta 65-84-vuotiasta suomalaista saa vuodenvaihteessa postitse kyselylomakkeen. Kyselyn aiheita ovat vastaajien elämäntilanne, ikääntymisen hyvät ja huonot puolet, harrastukset ja muut itselle tärkeät toiminnot ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Vastaajia pyydetään myös arvioimaan omalta kannaltaan ikääntyvien asemaa yhteiskunnassa, vanhenemiseen suhtautumista sekä palveluiden toimivuutta. Koronaepidemian ja rajoitusten vaikutuksistakin kysytään. 

On tärkeää, että eläkeikäisten kokemukset ja käsitykset otetaan nykyistä paremmin huomioon päätöksenteossa, sanoo tutkimuksen johtaja, professori Marja Jylhä.

Kuitenkin useimmat mielipidetiedustelut kohdistuvat vain nuorempiin. Tämä tutkimus antaa äänen ikääntyville.

Julkisuudessa eläkeikäiset ihmiset esitetään usein vain avun tarvitsijoina. Kuitenkin nykyiset kuusi-, seitsemän- ja kahdeksankymppiset ovat yleensä aktiivisia ja itsenäisiä kansalaisia, joilla on perustellut mielipiteet sekä omasta elämäntilanteestaan että laajemmasta yhteiskunnasta, Jylhä sanoo.

Tutkimukseen on poimittu vastaajia joka puolelta Suomea, jotta erilaiset näkökulmat pääsisivät esiin. Tutkijat korostavat, että jokaisen kirjeen saaneen vastaus on tärkeä.

Kyselytutkimus on osa laajempaa Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi -tutkimusta, jota rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.   

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa sekä Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön yhteydessä.

Ensimmäisiä tuloksia saadaan kesään mennessä.