Hyppää pääsisältöön

Uusi kirja syventyy opettajien ammattietiikkaan

Julkaistu 4.10.2022
Tampereen yliopisto
Kirjan kansikuvassa on opettaja, joka pohtii opetuksen eettisiä kysymyksiä.
Uusi kirja ”Teachers’ professional ethics: Theoretical frameworks and empirical research from Finland” on tarkoitettu lukijoille, jotka haluavat perehtyä opettajien ammattietiikkaan ja sitä ohjaaviin teoreettisiin viitekehyksiin. Ammattietiikka auttaa jokaista opettajaa kohtaamaan konkreettisia haasteita työssään.

Uusi kirja ”Teachers’ professional ethics: Theoretical frameworks and empirical research from Finland” on tarkoitettu lukijoille, jotka haluavat perehtyä opettajien ammattietiikkaan ja sitä ohjaaviin teoreettisiin viitekehyksiin. Ammattietiikka auttaa jokaista opettajaa kohtaamaan työnsä konkreettisia haasteita. Eri maiden tutkijat ja opettajat voivat käyttää tätä kirjaa laajentaakseen ymmärrystään suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja opettajien etiikasta. Kirjoittajat tarjoavat esimerkkejä moraalisista dilemmoista opetuksessa, joita voidaan ratkoa eri eettisten viitekehysten tarjoamien periaatteiden ja ohjeiden avulla.  

Kirjoittajat Kirsi Tirri ja Elina Kuusisto esittävät, että jokainen opettaja tarvitsee eettisiä taitoja, erityisesti eettistä herkkyyttä toimiessaan moninaisissa kasvatusyhteisöissä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita ja opiskelijoita löytämään opiskeluunsa ja elämäänsä pitkäkestoinen tarkoitus. Lisäksi opettajan tulee tunnistaa oppimiseen liittyviä uskomuksia ja mahdollisia stereotypioita voidakseen tarjota yhtäläiset oppimismahdollisuudet opiskelijoilleen ja siten rakentaa kouluista demokraattisia ja moraalisia yhteisöjä. 

Tässä kirjassa eettinen herkkyys, ymmärrys jokaisen opiskelijan elämän merkityksellisyydestä ja oppimiseen liittyvät uskomukset nähdään opettajien ammattietiikan tärkeinä edellytyksinä. Kirjassa käsitellään näitä näkökohtia käyttämällä esimerkkeinä suomalaisissa kouluissa tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. 

Kirjan on kustantanut Brill.