Hyppää pääsisältöön

Tutkinto-ohjelmat ja työnantajat voivat yhdessä edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen

Julkaistu 8.9.2023
Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Työllistyminen Suomeen on kansainvälisille opiskelijoille usein vaikeaa, vaikka kiinnostusta ja työpaikkoja riittäisi. Samanaikaisesti suomalaiset yritykset kokevat haasteita ammattitaitoisten osaajien löytämisessä. Yliopiston tutkinto-ohjelmat ja yritykset voivat yhdessä törmäyttää osaajat ja työnantajat.

Työpaikan löytäminen on merkittävä tekijä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisessa osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Mahdollisiin työnantajiin tutustuminen ja heidän kanssaan verkostoituminen jo opiskeluaikana voi toimia kansainvälisille opiskelijoille porttina työelämään. Yliopiston tutkinto-ohjelmien ja työnantajien yhteistyö auttaa kansainvälisiä opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin ja työllistymään valmistumisen jälkeen. Lisäksi yhteistyö antaa yrityksille mahdollisuuden nähdä, millaista osaamista kansainväliset tutkinto-ohjelmat tuottavat.

Kansainväliset opiskelijat tuovat arvokasta osaamista Suomeen

Hannele Auvinen toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston englanninkielisessä Environmental Engineering -maisteriohjelmassa, jonka opiskelijat ovat pääosin kansainvälisiä. Auvisen mukaan kansainväliset osaajat voivat tarjota yritykselle arvokasta osaamista:

— Monesti kansainvälisten tutkinto-ohjelmiemme opiskelijat eivät astu työelämään suoraan koulunpenkiltä, vaan he ovat voineet jo kartuttaa työkokemusta ennen opiskelua. Lisäksi he voivat tarjota työpaikalle uudenlaista näkemystä maailmasta ja kulttuureista.

Kaira Clan -yrityksen toimitusjohtaja Tero Blomqvist on työssään vakuuttunut kansainvälisten osaajien ammattitaidosta. Kaira Clan on suomalaisen teknologiaosaamisen vientiin erikoistunut yritys, jonka työkieli on englanti. Tämä mahdollistaa työskentelyn monista eri kansalaisuuksista tuleville.

Blomqvist kertoo, että esimerkiksi Kaira Clanin edustamalla tekniikan alalla on Suomessa tarvetta lisäosaamiselle. Hänen mukaansa kansainvälisten opiskelijoiden myötä Suomessa olevien osaajien määrä kasvaa. Opiskelijoina heille on myös oma paikkansa koulutusjärjestelmässä.

— Suomea pystytään rakentamaan ainoastaan niin, että meillä on riittävä määrä osaajia. Esimerkiksi täällä Tampereen seudulla on paljon teknologia- ja teollisuusalojen yrityksiä, jotka tarvitsevat työntekijöitä. Kasvatamme samalla alueen arvoa, kun saamme opiskelijat jäämään tänne, Blomqvist toteaa.

Yhteistyövaihtoehtoja on monia

Blomqvist kertoo, että yritykset voivat toteuttaa yhdessä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi opinnäytetöitä, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, yritysvierailuja, sertifikaatteja ja cv-pankkeja. Yrityksiä ja opiskelijoita voi myös tuoda yhteen erilaisten tapahtumien kuten seminaarien avulla.

Esimerkiksi Environmental Engineering -maisteriohjelmaan sisältyi aiemmin pakollinen harjoittelu. Opettajat auttoivat opiskelijoita harjoittelupaikan löytämisessä ja tekivät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.

—Opiskelijat saivat harjoitteluista lisää itseluottamusta, ja yritykset saivat osoituksen opiskelijoiden kyvykkyydestä ja motivaatiosta. Osa opiskelijoista löysi harjoittelupaikasta diplomityön ja jotkut jatkoivat työskentelyä vielä valmistumisen jälkeenkin, Auvinen kertoo.

Harjoittelujakso korvataan Environmental Engineering -ohjelmassa jatkossa projektityöllä. Auvisen mukaan pyrkimyksenä on, että opiskelijat olisivat omatoimisesti yhteydessä yrityksiin, ja kysyvät niistä vinkkiä projektityön aiheisiin.

Yliopistojen ja työnantajien vuoropuhelua tarvitaan

Yritykset voivat olla mukana myös tutkinto-ohjelmien sisällön suunnittelussa. Blomqvistin ja Auvisen mielestä on tärkeää, että yliopistojen kansainväliset koulutukset vastaavat yritysten tarpeita ja voivat tarvittaessa uudistua.

— Olisi hienoa, jos tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt ja yritysten edustajat voisivat säännöllisesti tavata ja keskustella koulutusten sisällöstä. Samalla me opettajat saisimme luotua kontakteja, joita voisimme välittää myös opiskelijoille, Auvinen sanoo.

Yritykset pitävät tärkeänä järjestelmiä tai sivustoja, joihin he voivat jättää ilmoituksia työpaikoista opiskelijoille. Tampereen yliopistolla on käytössä JobTeaser-palvelu, jossa työnantajat voivat maksutta tarjota työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Tutkinto-ohjelmat rohkaisevat yritysten edustajia olemaan oman alan kouluttajiin yhteydessä opiskelijoiden rekrytointiasioihin liittyen. Yliopiston ja työnantajien vuoropuhelun kautta voidaan jakaa arvokasta tietoa siitä, mihin kansainväliset opiskelijat työllistyvät.

Lisätiedot:

Rekrytoi kansainvälinen osaaja -sivusto