Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen arviointia kehitetään laajassa yhteistyössä

Julkaistu 22.9.2022
Tampereen yliopisto
viitekuvakollaasissa kasveja, pelinappuloita ja erilaisia graafisia käyriä
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin järjestelmää halutaan kehittää palkitsemaan monimuotoisemmin ja tukemaan avointa tiedettä. Tampereen yliopisto on ollut mukana kehittämässä lukuisten instituutioiden kanssa reilua ja vastuullista arviointia.

Tampereen yliopisto allekirjoittaa eurooppalaisen sopimuksen, jossa se sitoutuu vastuulliseen tutkimuksen ja tutkijoiden arvioitiin. Eurooppalainen tutkimuksen arvioinnin sopimus (The Agreement on Reforming Research Assessment, 2022) suuntaa tutkimuksen arviointia, itse tutkimusta ja sen yhteiskunnallista hyötyä.  

Sopimuksen allekirjoittavat instituutiot sitoutuvat monimuotoisen ja laadullisen arvioinnin periaatteisiin. Monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että arvioinnin käytännöt ovat monipuolisia ja että ne ovat omiaan lisäämään tutkimuksen laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tampereen yliopisto oli ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka allekirjoitti vuonna 2019 avoimeen ja monipuoliseen tutkimuksen arviointiin tähtäävän DORA-julistuksen. Nyt eurooppalaisten yliopistojen sopimus on luonteva jatkumo sitoutumisessa tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen sekä arviointitapojen ja -menetelmien uudistustyölle.  

Sitoumus ohjaa muun muassa siihen, että tutkimusta arvioidaan pääasiassa laadullisesti niin, että se perustuu tiedeyhteisön tekemään vertaisarviointiin. Arviointia tukevat laskennallisten indikaattorit, mutta niitä käytetään vastuullisesti.  

Käytännössä Tampereen yliopisto sitoutuu periaatteeseen, jossa julkaisuja ei painoteta sopimattomasti. Lisäksi yliopisto ei katso yliopistovertailujen (rankingien) olevan keino parantaa tutkimuksen laatua.  

Vastuullisuus, laatu ja vaikuttavuus ovat tieteellisen tutkimuksen ydintä, ja niitä tukee reilu ja kannustava arviointi.  

Vastuullinen tiede nojaa läpinäkyvyyteen  

Tutkimuksen vastuullinen arviointi ei saisi jäädä vain puheen tasolle, vaan tiedeinstituutioiden tulee selventää yleisölle, mitä vastuullisella arvioinnilla tarkoitetaan.  

Laadun arviointi ei kohdistu pelkkään julkaisujen tai muiden tutkimustuotosten laatuun, vaan sitä osoittavat myös toimintatavat, avoimuus ja tasa-arvo.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu kansallisen tutkimusjärjestelmän ja tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen. Vastuullisesta tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnista keskusteltiin syyskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa.  

Eurooppalainen tutkimuksen arvioinnin sopimusteksti on nähtävillä EUA-järjestön verkkosivuilla (European University Association). Sopimuksen on jo ennakkoilmoittanut allekirjoittavansa yli 350 tiedeorganisaatiota yli 40:stä maasta.  

Lue lisää sopimuksesta EUA:n sivuilta