Hyppää pääsisältöön

Tieteellisen työn arviointia on varaa parantaa

Julkaistu 18.3.2019
Tampereen yliopisto
kirjasto
DORA-julistus tähtää avoimempaan ja monipuolisempaan tutkimuksen arviointiin.

Tampereen yliopisto on ensimmäisenä suomalaisena yliopistona allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot ja yksittäiset henkilöt sitoutuvat parantamaan tieteellisten ansioiden arviointia tekemällä arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Käytännössä julistuksen allekirjoittaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yliopisto sitoutuu määrittelemään rekrytointikriteerit avoimesti ja selkeästi. Lisäksi tieteellisen työn arvioinnissa keskitytään ennemmin julkaisujen sisältöön kuin julkaisumetriikkaan. Myös tutkimuksen vaikuttavuus otetaan paremmin huomioon.

– Julistuksen voivat allekirjoittaa myös yksityishenkilöt, ja näin monet Tampereen yliopiston henkilöstöstä ovat jo tehneetkin, provosti Jarmo Takala toteaa.

Rahoittajilla, tutkijoita palkkaavilla organisaatioilla ja myös tutkijoilla itsellään on halu ja tarve arvioida tieteellisten julkaisujen laatua ja vaikuttavuutta. Tieteellisten ansioiden luotettava ja avoin arviointi on tärkeää esimerkiksi rekrytoinneissa.

– Tampereen yliopistolla olemme luomassa rekrytointikäytäntöjä. Ne tullaan valmistelemaan DORA-julistuksen pohjalta, Takala toteaa.

Julistuksessa listataan kahdeksantoista suositusta eri toimijoille. Korkeakouluille kohdennetut suositukset korostavat arvioinnissa käytettyjen kriteerien avoimuutta ja selkeyttä. Lisäksi suosituksissa korostetaan kaikkien tutkimustuotosten arvon ja vaikuttavuuden huomioimista sekä monipuolisten vaikuttavuusmittareiden, mukaan lukien laadullisten indikaattoreiden käyttämistä.

Julistus nostaa esiin lehtien vaikuttavuuskertoimen (Journal Impact Factor) ongelmat. Alun perin lehtien vaikuttavuuskerroin kehitettiin kirjastoja varten lehtihankintojen valinnan apuvälineeksi. Vaikuttavuuskerrointa kuitenkin käytetään usein yhtenä indikaattorina, kun tutkijoiden ja yliopistojen tieteellisiä ansioita arvioidaan.

 

DORA-julistus