Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen arvioinnin raportti on julkaistu

Julkaistu 30.11.2022
Tampereen yliopisto
viitekuvaKuva: Jonne Renvall
Tampereen yliopisto toteuttaa säännöllisin väliajoin tutkimuksensa kansainvälisen kokonaisarvioinnin. Arvioinnin avulla yliopisto saa yksityiskohtaista tietoa tutkimustoiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen tutkimuksen arviointi on nyt saatu päätökseen ja arviointiraportti julkaistu kaikkien saataville.

Monitieteinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistymisen myötä.

Tutkimuksen arviointi (Research Assessment Exercise, TAU RAE 2022) toteutettiin vertaisarviointina kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioinnin kohteena oli yliopistossa tehtävä tutkimus, ja tuolloin arvioinnin yksikköinä olivat tiedekuntien yksiköt. Kesäkuussa 2022 kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamat arviointipaneelit vierailivat yliopistolla.

Toinen vaihe toteutettiin lokakuussa, jolloin tarkastelussa oli yliopisto laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen mahdollistajana ja tutkimusympäristöjen luojana. Arviointipaneelien puheenjohtajat sekä ulkoisen ohjausryhmän jäsenet vierailivat toisessa vaiheessa Tampereella.

Toisen vaiheen päätteeksi paneelien puheenjohtajat luovuttivat johdannon nyt julkaistuun arviointiraporttiin. Johdanto sisältää suosituksia arvioinnin ja keskustelujen pohjalta.

Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta arvioitiin kolmessa arviointipaneelissa: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Arvioinnin yksiköt valitsivat itse, missä paneelissa ne arvioidaan.

Arviointi tuotti asiantuntijanäkemyksiä siitä, miten Tampereen yliopistoa kannattaa kehittää. Yliopisto hyödyntää arviointitietoa tutkimuksen kehittämisessä.

Arviointiprosessia, etenkin itsearviointia, on arvostettu yliopistoyhteisössä laajalti.

– Tampereen yliopisto haluaa kehittyä entistä paremmaksi ja edetä strategiassa asettamiensa tavoitteiden suuntaan. Tässä tutkimuksen ulkoinen, kaikki tieteenalat kattava arviointi on äärimmäisen tärkeä väline, toteaa rehtori Mari Walls arviointiraportin esipuheessa.

– Tiedeyliopisto on jo lähtökohtaisesti kansainvälinen instituutio, ja tiedemaailman kansainvälinen yhteistyö on välttämätön maailman haasteiden ratkaisemisessa. Tampereen yliopiston tutkimuksen kansainvälistymisessä painottuvat myös ulkomaiset yritykset ja järjestöt, Walls sanoo.

Perusmuotoinen RAE-arviointi ei tavallisesti sisällä toista vaihetta. Rehtori Walls katsoo sen kuitenkin osoittautuneen hyödylliseksi. Paneelien puheenjohtajat kävivät tuolloin pyöreän pöydän keskusteluja yliopiston johdon kanssa siitä, miten yliopistoa voitaisiin kehittää vaikuttavan tutkimuksen ympäristönä.