Hyppää pääsisältöön

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Julkaistu 27.3.2020
Tampereen yliopisto
Thomas Olsson/ Kuva: Jonne RenvallTampereen yliopiston professori Thomas Olsson on mukana tutkimushankkeessa, joka selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kuva: Jonne Renvall

Nopeasti luotu Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Tutkijat pyytävät kaikkia etätyöhön siirtyneitä vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Vallitseva koronaepidemia on muuttanut nopeasti asiantuntijatyön tekemisen tapoja Suomessa. Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne aiheuttaa suuren haasteen yhteiskunnan fyysiselle, henkiselle ja taloudelliselle toiminnalle.

- Vuorovaikutus kasvotusten ei ole mahdollista, mutta monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii eri alan asiantuntijoiden nopeaa yhteistoimintaa. Erityisesti kriisitilanteessa perinteinen organisaatioiden välinen yhteistyö on auttamattoman hidasta, LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist sanoo.

Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty Fast Expert Teams -verkosto. Sen ideana on tuoda nopeasti eri alojen asiantuntijoita yhteen ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia digitaalisesti. Verkostossa testataan uutta dynaamisten tiimien toimintamallia ja tuotetaan päätöksentekijöille tietoa ja toimenpide-ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi Suomessa.

Nopeasti alkunsa saaneessa digitaalisessa verkostossa on mukana jo yli 70 asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja ministeriöistä. Tampereen yliopistosta mukana on apulaisprofessori Thomas Olsson, joka on kiinnostunut ihmisten vuorovaikutuksen teknologiavälitteisyydestä ja kuinka sen nopea kasvu näkyy organisaatioiden toiminnassa ja työhyvinvoinnissa.

- Kysely laadittiin poikkeuksellisen nopeasti poikkitieteellisen tiimin toimesta. Mahdollisimman laajan tilannekuvan saamiseksi kyselyn kysymykset perustuvat usean eri tutkimusalan aiempiin löydöksiin, Olsson toteaa.

Kyselyn suunnittelun lisäksi hän odottaa innolla pääsevänsä analysoimaan tuotettua aineistoa ja pohtimaan löydösten vaikutusta uusien etätyöskentelytapojen suunnitteluun.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan verkoston tavoitteena on raportoida toimenpidesuosituksistaan heti pääsiäisen jälkeen. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää valtakunnallisesti ja verkosto on esitelty myös OECD:lle Suomen toimintatapana Covid-19-tilanteessa.

- Nopeat ongelmanratkaisutiimit ovat hieno esimerkki digitaalisuuden hyödyntämisestä vallitsevan koronatilanteen aikana. Hyödynnämme tutkimuksen tuloksia kriisin tuomien haasteiden ratkaisemisessa, neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Siirryitkö koronan vuoksi etätyöhön?  Vastaa kyselyyn!

Verkoston yliopistot ovat laatineet kyselyn yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Sen avulla pyritään saamaan kokonaiskuva työn tekemisen tavoissa tapahtuneesta nopeasta muutoksesta. On erittäin tärkeää, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni etätyöhön siirtynyt työntekijä.

- Kyselyllä selvitetään, miten suomalaiset suhtautuvat etätyöhön ja millaiset valmiudet heillä on sen tekemiseen ja siinä tarvittavien teknologioiden käyttöön, viestinnän professori Anu Sivunen Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Kyselyn ensimmäinen vaihe on auki 13. huhtikuuta saakka.

Linkki kyselyyn: Corona-work-survey

Fast Expert Teams -verkostoon kuuluu asiantuntijoita LUT-yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Työterveyslaitokselta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, Sitra Labista, Tiedeakatemiasta, Goforesta, Howspacesta, Skillhivesta, Solvedista, Hämeen liitosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisätietoja:
Kirsimarja Blomqvist, tietojohtamisen professori, LUT-yliopisto kirsimarja.blomqvist [at] lut.fi , 040 755 1693
Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, VTT heikki.ailisto [at] vtt.fi , 040 555 0726
Annina Ropponen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos annina.ropponen [at] ttl.fi, 043 825 1392
Matti Vartiainen, työ- ja organisaatiopsykologian professori, Aalto-yliopisto, matti.vartiainen [at] aalto.fi , 050 555 3380
Anu Sivunen, viestinnän professori, Jyväskylän yliopisto, anu.e.sivunen [at] jyu.fi , 040 735 4279
Thomas Olsson, tietotekniikan apulaisprofessori, Tampereen yliopisto thomas.olsson [at] tuni.fi , 040 849 0819
Kaisa Henttonen, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, kaisa.henttonen [at] uef.fi , 050 435 2664
Petri Takala, johtava konsultti, Gofore petri.takala [at] gofore.com,  040  563 6273
Pirjo Kutinlahti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, pirjo.kutinlahti [at] tem.fi , 029 504 8260

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 27.3.2020