Hyppää pääsisältöön

Tukirahoitusta avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksujen maksamiseen haettavissa 25.2.2022 alkaen

Julkaistu 24.2.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
verkkokurssi
Tampereen yliopiston kirjasto maksaa vuonna 2022 tietyt myöntökriteerit täyttävien tieteellisten julkaisujen kirjoittajamaksut. Tukirahoituksella tuetaan tiettyjen Suomen Akatemian rahoittamien sekä Horizon Europe -projektien ja apurahatutkijoiden ja väitöskirjatutkijoiden avointa julkaisemista.

Tukirahoituksen kohderyhmänä ovat tietyt Suomen Akatemian rahoittamat tutkimusprojektit sekä Horizon Europen rahoittamat tutkimushankkeet sekä apurahatutkijat ja väitöskirjatutkijat.  

Tampereen yliopistoon affilioituneena tutkijana voit hakea kirjastolta rahoitusta tieteellisen julkaisusi kirjoittajamaksun maksamiseen. Sinun pitää täyttää jokin seuraavista kriteereistä, kun toimit vertaisarvioidun julkaisun vastuukirjoittajana:

  • Työskentelet apurahatutkijana ja sinulla on voimassa oleva resurssisopimus Tampereen yliopistoon TAI
  • Valmistelet väitöskirjaa Tampereen yliopistoon ja sinulla on voimassa oleva resurssisopimus tai työsopimus Tampereen yliopistoon TAI
  • Työskentelet tutkijana Suomen Akatemian tai Horizon Europen rahoittamassa projektissa.

Kirjasto maksaa kirjoittajamaksun niissä Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa, joissa Akatemia on tehnyt myönteisen päätöksen 1.1.2021 jälkeen avautuneessa haussa, jossa noudatetaan Akatemian uudistettua avoimen julkaisemisen linjausta. Ennen 1.1.2021 käynnistyneiden Suomen Akatemian hakujen tuloksena rahoitettujen projektien sekä Horizon 2020 -projektien kirjoittajamaksut maksetaan hankkeelle myönnetystä rahoituksesta.

Tukirahoitusta voi hakea vertaisarvioidun julkaisun kirjoittajamaksuun.

Kirjasto myöntää tukirahoituksen, kun hakijan valitsema julkaisukanava (esim. lehti, konferenssijulkaisu tai kokoomateos) täyttää seuraavat kriteerit:

  • Julkaisu kuuluu OKM:n julkaisutiedonkeruun julkaisutyyppien luokkaan A1-A4 (vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli, katsausartikkeli, kokoomateosartikkeli tai konferenssijulkaisu).
  • Julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1-3.
  • Julkaisukanava käyttää Creative Commons -lisenssejä avoimesti julkaistuissa artikkeleissa.
  • Julkaisukanava on Plan S -yhteensopiva ja täyttää Suomen Akatemian avoimen julkaisemisen ehdot mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Akatemian rahoittama.
  • Julkaisukanava täyttää Horizon Europen avoimen julkaisemisen ehdot mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Horizon Europen rahoittama.
  • Julkaisukanava veloittaa enintään 3500 e:n suuruisen kirjoittajamaksun. Kirjasto voi hyväksyä hakemuksen erityisestä syystä, jos kirjoittajamaksu on yli 3500 e.
  • Tukirahoitusta voi hakea julkaisuille, jotka on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2022 jälkeen ja joista ei ole vielä maksettu välittömän avoimuuden mahdollistavaa kirjoittajamaksua.  

Miten haen tukirahoitusta?

Muista hyödyntää FinELib-sopimuksia tutkijalle maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta. Tarkista ennen hakulomakkeen täyttämistä, onko valitsemasi tieteellinen lehti mukana FinELibin neuvottelemissa sopimuksissa tutkijalle maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta. Tampereen yliopiston kirjastolla on lisäksi suoria sopimuksia kustantajien kanssa avoimesta julkaisemisesta. Voimassa olevat sopimukset sekä niihin liittyvät ohjeet ovat avoimen julkaisemisen oppaassamme 

Miten maksan kirjoittajamaksun, kun kirjasto myöntää siihen tukirahoituksen?

Kirjasto käsittelee tukirahoitushakemuksesi ja lähettää sinulle ohjeet, kuinka laskun kanssa toimit. Kirjasto ei korvaa jo maksettuja kirjoittajamaksuja, joten älä maksa kirjoittajamaksua ennen kuin kirjasto on käsitellyt hakemuksesi.

Mistä voin kysyä lisätietoja tukirahoituksesta?

Ota yhteyttä kirjaston OA-asiantuntijoihin osoitteella oa [at] tuni.fi. Myöntökriteerit ja hakulomake löytyvät oppaastamme. Intran ohjesivu on tulossa.