Hyppää pääsisältöön

TREYn Hyvä opettaja -palkinnon saivat Mark Kaunisto, Markus Pöllänen ja Matti Rintala

Julkaistu 5.9.2022
Tampereen yliopisto
Mark Kaunisto (vas.), Markus Pöllänen ja Matti Rintala.
Tampereen ylioppilaskunta TREY jakaa vuosittain Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle opetushenkilökunnan jäsenelle. Tämänvuotisten palkinnon erityiskriteerinä oli opiskelijan tavoitteiden tukeminen opintojen ohjauksen keinoilla. Palkinnon saivat Mark Kaunisto, Markus Pöllänen ja Matti Rintala.

TREYn Hyvä opettaja -palkinnot jaettiin osana lukuvuoden avajaispäivän juhlallisuuksia. Palkinnon arvo on 2 000 euroa, ja se on tarkoitettu opiskelijoiden kiitokseksi erityisen hyvin työssään toimineelle opetushenkilökunnalle. Palkinnonsaajat valittiin tänä vuonna 17 ehdokkaan joukosta.

Mark Kaunistoa kehuttiin opiskelijalähtöisyydestä ja huolenpidosta

Yliopistonlehtori Mark Kaunisto työskentelee informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa englannin kielen opintosuunnassa.

Palkintoperusteissa todetaan, että Kauniston opetustapa on opiskelijalähtöinen ja innostava. Tämä näkyy muun muassa vaihtelevien, vuorovaikutukseen kannustavien opetusmenetelmien hyödyntämisenä ja ilmapiirinä, joka rohkaisee opiskelijoita kertomaan ongelmista ja epäselvyyksistä. Kaunisto osoittaa ymmärrystä opiskelijoiden erilaisia tilanteita kohtaan ja pyrkii luomaan joustavaa, kannustavaa ympäristöä opintojen edistämiseen. Lisäksi hän muistuttaa opiskelijoita huolehtimaan omasta jaksamisestaan ja huolehtii, että kaikki pysyvät opetuksessa mukana.

Vuoden 2022 erityiskriteeri näkyy Kauniston toiminnassa etenkin opinnäytetöiden ohjauksessa. Seminaarit kannustavat opiskelijoita keskustelemaan ja ajattelemaan kriittisesti, ja Kaunisto tukee heitä aktiivisesti myös yhteisten opetustilanteiden ulkopuolella. Kauniston ohjaustapa perustuu laajalti palautteen antamiseen, ja hän auttaa opiskelijoita luottamaan omaan tekemiseensä. HOPS-ohjaajana Kaunisto korostaa, että tukea on tärkeä saada koko tutkinnon suorittamisen ajan.

Markus Pöllänen sai kiitosta etenkin palautteen huomioimisesta

Lehtori Markus Pöllänen toimii rakennetun ympäristön tiedekunnassa liikenteen, logistiikan ja tulevaisuudentutkimuksen opetusalueella.

Palkintoperusteluiden mukaan Pöllänen on omistautunut kehittämään opintojaksoja opiskelijapalautteen perusteella. Palautetta kerätään aktiivisesti, ja sitä on myös sovellettu tulevien opintojaksojen toteutuksessa huomattavalla tavalla. Opetuksessa rakennetaan välittömän palautteen kulttuuria, mihin kuuluu muun muassa välipalautteiden antamista opiskelijoiden harjoitustöistä. Lisäksi Pöllänen huomioi opintojaksojen järjestelyissä opiskelijoiden kuormituksen ja pyrkii tekemään opintojaksoista joustavia ja työmäärältään kohtuullisia. Varsinaisten opetussisältöjen ohella hän kiinnittää huomiota työelämätaitoihin, kuten esiintymiseen.

Tämän vuoden erityiskriteeri näkyy Pölläsen kohdalla etenkin palautekäytännöissä. Hän huomioi opiskelijapalautteen erityisen hyvin, kehittää toimintaansa sen pohjalta ja on myös valmis antamaan itse palautetta opiskelijoille. Pöllänen on hyvin opiskelijoiden tavoitettavissa niin palautteen kuin ohjauksenkin tarpeissa, ja hän on valmis joustavaan opetukseen esimerkiksi erityisjärjestelyiden kautta. Lisäksi hän kannustaa opiskelijoita eri tavoin, kuten lähettämällä heidän kurssitöitään alan julkaisuihin.

Matti Rintala innostaa ja näkee vaivaa opetusmateriaalien eteen

Yliopistonlehtori Matti Rintala toimii informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa ohjelmistotekniikan opettajana.

Palkintoperusteluissa kuvataan, että Rintala on opettajana innostava ja kehitykseen panostava. Hän käyttää erilaisia motivoivia opetusmenetelmiä ja valmistelee opetusmateriaalinsa erityisen huolella. Tämä auttaa opiskelijoita omaksumaan hankalampiakin aiheita, ja Rintala myös ilahduttaa heitä tallenteiden pieleen menneillä otoilla. Rintala on hyvin opiskelijoiden tavoitettavissa ja pyrkii aidosti auttamaan heitä, mikä näkyy muun muassa kyselytunteina sekä henkilökohtaisen neuvonnan antamisena. Lisäksi hän toteuttaa opetusta joustavasti esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden seurata opetusta paikan päällä tai verkossa.

Erityiskriteeri ilmenee Rintalan kohdalla muun muassa siten, että hän on opiskelijoiden tavoitettavissa, tarjoaa laadukasta opetusta ja opetusmateriaaleja ja kannustaa opiskelijoita vuorovaikutukseen. Rintalalla on kyky innostaa opiskelijoita aiheesta riippumatta, ja hän antaa aikaansa sille, että opetus ja opintojaksot ovat laadukkaita niin toteutuksen kuin sisältöjenkin puolesta.


TREYn Hyvä opettaja -palkinnon rahoittavat Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr. Tukisäätiöt myöntävät avustuksia, apurahoja ja stipendejä Tampereen yliopistossa tehtävään tutkimus- ja opetustyöhön ja tukevat taloudellisesti yliopiston toimintaa.