Hyppää pääsisältöön

Tekniikan edistämissäätiö myönsi Vuoden opettaja -tunnustuksen Tampereen yliopiston Minna Leppäselle

Julkaistu 27.6.2022
Tampereen yliopisto
Vuoden opettaja -tunnustus myönnetään vuosittain opettajalle, joka inspiroi ja innostaa opiskelijoita eteenpäin tekniikan alalla. Vuoden 2022 palkinnonsaaja Minna Leppänen opettaa maa- ja pohjarakentamista Tampereen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Hän sai kiitosta etenkin opetuksen ajantasaisuudesta ja yksilöllisestä, inhimillisestä otteesta.

Tekniikan edistämissäätiön Vuoden opettaja -tunnustuksen saanut Minna Leppänen kertoo, että häntä kiinnostaa opetuksen jatkuva kehittäminen. Tämä näkyy käytännössä uusien opetusmetodien, kuten oppijakeskeisten opetusmenetelmien sekä opiskelijoilta kerätyn palautteen ja kehitysehdotusten soveltamisena. Opetustyössään Leppänen hyödyntää aina uusinta tutkimustietoa.

– Yksi tärkeimmistä opetettavista asioista on ajantasaisen ja luotettavan tiedon etsiminen. Esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä tutkimus edistyy niin nopeasti, että jatkuva tietojen päivittäminen on välttämätöntä. Tämä on opiskelijoille tärkeä metataito, ja uuden tiedon etsimisen ja kriittisen tarkastelun merkitys korostuvat työelämässä, Leppänen huomauttaa.

Palkinnonsaaja kiittelee edustamansa tutkimuskeskus Terran ilmapiiriä, joka antaa opettajille vapaat kädet opetuksen toteuttamiseen.

– Onnistumiset eivät ole yhden opettajan saavutus, vaan yksikössä suunnitellaan opetusta yhdessä. Niukat resurssit ja toisaalta vapaus kehittää opettamista ohjaavat hyödyntämään rohkeasti ja tehokkaasti oppimisalusta Moodlen ja muiden sähköisten työkalujen, kuten EXAMin tarjoamia mahdollisuuksia.

Vuoden opettaja -palkinto on arvoltaan 10 000 euroa, ja sen saajan valitsevat opiskelijat.

Vuoden opettaja -tunnustuksen yhteydessä Tekniikan edistämissäätiö jakoi myös Vuoden nuori tutkija -palkinnon, jonka saivat Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta ja Onel Alcaraz Lopez Oulun yliopistosta. 10 000 euron arvoisia tutkijapalkintoja myönnettiin ensimmäistä kertaa kaksi kappaletta, sillä hakemusten taso oli poikkeuksellisen korkea. Daskalakis kehittää tutkimuksessaan tehokkaita valkoisia ledejä polaritoniikkaa hyödyntämällä, ja Alcaraz Lopezin tutkimus keskittyy 6G-teknologiaan pohjautuvan langattoman energiansiirron kehittämiseen.

Tekniikan edistämissäätiö on perustettu vuonna 1949, ja se tukee tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Säätiö on palkinnut opettajia vuodesta 2003 lähtien, ja ensimmäiset nuoren tutkijan palkinnot jaettiin vuonna 1999.