Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston Datapalvelun ensimmäinen täysi toimintavuosi takana

Julkaistu 11.2.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Datapalvelut
Vuosi 2020 oli Tampereen yliopiston Datapalvelun ensimmäinen täysi toimintavuosi. Datapalvelu on tukipalvelutoimijoiden verkosto, joka tuottaa Tampereen korkeakoulyhteisön jäsenille tutkimusdatan hallinnan palveluita ja välineitä yhden luukun periaatteella. Datapalvelun kehittämisen lähtökohtana ovat kirjaukset korkeakoulyhteisön avoimen tieteen linjauksessa ja toimenpideohjelmassa, ja se konseptoitiin Tampere3-projektissa.

Varsinainen toiminta käynnistyi syksyllä 2019 researchdata [at] tuni.fi (researchdata[at]tuni[dot]fi)-palveluosoitteen käyttöönoton myötä. Datapalvelussa on mukana asiantuntijoita kirjastosta, tietohallinnosta, tutkimuspalveluista, tietoturva- ja tietosuojatiimeistä, asianhallinnasta sekä Tietoarkistosta ja TAMKista. Koordinaatiovastuu on kirjastolla.  

Datapalvelussa käsiteltyjen tukipyyntöjen määrä oli vuoden 2020 aikana tasaisessa kasvussa, ja palvelussa oli useita kysyntäpiikkejä mm. rahoitushakuihin liittyen. Käsitellyissä tukipyynnöissä korostuivat aineistonhallintasuunnitelmat, datan avaaminen, kysely- ja haastattelututkimukset (koronavuonna erityisesti haastattelujen tekeminen Teams- ja Zoom-avusteisesti), tallennusratkaisut ja ohjelmistot sekä sopimuksiin ja säilytysaikoihin liittyvät kysymykset. Syksyllä 2020 osa tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä siirtyi Datapalvelun käsiteltäväksi. Tyypillisesti yksittäissä tukipyynnössä on useampaan edellä mainittuun teeman liittyviä kysymyksiä. Valtaosa tukipyynnöistä käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä mutta tarvittaessa myös esimerkiksi tapaamisin.   

Tikettien käsittelyn lisäksi Datapalvelun keskeistä toimintaa on datanhallintaa koskevien oppaiden ja ohjeiden laatiminen ja päivittäminen sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen. Vuonna 2020 koulutuksiin osallistujia oli aikaisempaan verrattuna selvästi enemmän, mihin lienee vaikuttanut osaltaan se, että koulutukset järjestettiin pääasiassa etänä ja olivat siten helposti saavutettavissa. Tieto ajankohtaisesta koulutustarjonnasta löytyy Datapalvelun verkkosivuilta tuni.fi/datapalvelu. Koulutustoiveita otetaan vastaan ja koulutuksia toteutetaan myös räätälöydysti – ota yhteyttä palveluosoitteeseen researchdata [at] tuni.fi (researchdata[at]tuni[dot]fi).   

Vuoden alusta Datapalvelun ohjausvastuu siirtyi vastaperustetulle yliopiston tutkimusaineistojen hallinnan ohjausryhmälle, jonka puheenjohtajana toimii tutkimuksen vararehtori Juha Teperi. Saapuneiden tikettien lukumäärän ja palvelun jatkokehittämisen osalta vuosi 2021 on alkanut Datapalvelun näkökulmasta lupaavasti.   

Lisätietoja: Avoimen tieteen palvelujen päällikkö, Susanna Nykyri (susanna.nykyri [at] tuni.fi (susanna[dot]nykyri[at]tuni[dot]fi), puh. 050 301 5977)