Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston Avoimen tieteen edistäjänä 2022 palkitaan Annina Lattu

Julkaistu 24.5.2022
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston logo
Tampereen yliopisto haluaa kannustaa yhteisönsä jäseniä avoimen tieteen edistämiseen palkitsemalla vuosittain edistämisessä ansioituneen ryhmän tai henkilön. Vuoden 2022 avoimen tieteen edistäjäpalkinnon saa väitöskirjatutkija Annina Lattu.

Tampereen yliopiston avoimen tieteen edistäjäpalkinnon saajaksi valikoitui väitöskirjatutkija Annina Lattu. Hänen tutkimustoiminnassaan korostuvat avoimen tieteen ajankohtaiset ja haastavat kysymykset, ja Lattu on tutkimuksellaan ja aktiivisella asiantuntijatyöllään edistänyt myös kansallisesti avoimen tieteen hyviä käytänteitä ja linjauksia.

Annina Lattu tutkii väitöskirjassaan avointa tiedettä yritys-yliopistoyhteistyössä Suomessa ja Kiinassa. Latun tutkimuskohteena on erityisesti yritysten ja yliopistojen välinen tutkimusyhteistyö ja avoimen tieteen toimintatapoja estävät ja mahdollistavat tekijät. Lattu hyödyntää tutkimuksessaan instituutioteoriaa, erityisesti institutionaalisia logiikoita sekä institutionaalisen muutoksen teorioita, kuvaamaan, miten avoimen tieteen liike on muuttanut akatemian ja teollisuuden yhteistyön normeja. 

Latun alustavia tutkimustuloksia on sovellettu Suomen Avoimen tieteen koordinaation yritysyhteistyön avoimuus -työryhmässä. Työryhmän koostama kansallinen Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan julkaistiin huhtikuussa 2022. Lattu on myös ollut mukana laatimassa vuonna 2021 julkaistua kansallista Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositusta tutkimusrahoittajille.

Tampereen yliopiston avoimen tieteen edistäjän palkitsemisesta

Avoin tiede tärkeä osa toimintaamme Tampereen yliopistossa. Tieteen avoimuus mahdollistaa sen, että tutkimuksen ja opetuksen viimeisimmätkin tulokset ovat tasaveroisesti, eettisesti ja materiaalisesti kestävällä tavalla niin toisten tutkijoiden ja opettajien kuin yritysten ja kansalaisten käytettävissä. Avoimen tieteen osa-alueita ovat tutkimusaineistot, julkaisut, koodit ja ohjelmistot, menetelmät, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt sekä kansalaistiede. Avoimuuden edistäjän palkinnon avulla haluamme antaa tunnustusta ja näkyvyyttä henkilölle, ryhmälle tai hankkeelle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt tutkimuksen ja/tai opetuksen avoimuutta Tampereen yliopistoyhteisössä.

Tampereen yliopistossa kerättiin avoimella haulla ehdotuksia palkinnonsaajaksi huhtikuussa 2022. Palkinnon saajan valitsivat koulutuksen vararehtori Marja Sutela, tutkimuksen vararehtori Tapio Visakorpi ja kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki. Palkinnon rahoittavat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiöt yhdessä, ja se on suuruudeltaan 5000 euroa ryhmälle tai 2000 euroa yksittäiselle henkilölle.

Varsinainen palkinnonjako tapahtuu Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisten yhteydessä 5.9.2022.