Hyppää pääsisältöön

Ehdota Tampereen yliopiston avoimen tieteen edistäjän palkinnonsaajaa

Julkaistu 20.4.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen yliopisto JR
Avoin tiede tärkeä osa toimintaamme Tampereen yliopistossa. Tieteen avoimuus varmistaa, että tutkimuksen ja opetuksen viimeisimmätkin tulokset ovat tasa-arvoisesti ja eettisesti ja materiaalisesti kestävällä tavalla niin toisten tutkijoiden ja opettajien kuin yritysten ja kansalaistenkin käytettävissä. Avoimen tieteen osa-alueita ovat tutkimusaineistot, julkaisut, koodit ja ohjelmistot, menetelmät, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt sekä kansalaistiede. Avoimuuden edistäjän palkinnon avulla haluamme antaa tunnustusta ja näkyvyyttä henkilölle, ryhmälle tai hankkeelle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt tutkimuksen ja/tai opetuksen avoimuutta Tampereen yliopistoyhteisössä.

Tampereen yliopiston avoimuuden edistäjän palkinnon saaja julkistetaan toukokuussa ja jaetaan syyskuussa yliopiston avajaisviikolla. Huhtikuun aikana keräämme ehdotuksia palkinnonsaajaksi.

Palkinnon avulla

  • tuodaan esiin avoimen tieteen merkitystä yliopistoyhteisön sisällä
  • profiloidaan Tampereen yliopistoa toimijana, joka panostaa ja aktiivisesti edistää tieteen avoimuutta
  • palkitaan yliopistoyhteisön jäseniä onnistumisista ja kannustetaan yhteisön jäseniä käyttämään aikaansa tieteen avoimuuden edistämiseen
  • nostetaan onnistuneet avoimen tieteen käytännöt keskusteluun yliopistoyhteisön sisällä ja jaetaan niistä tietoa.

Ehdota palkinnonsaajaa verkkolomakkeella 25.4.2022 mennessä

Palkinnonsaajaa etsitään avoimella haulla, josta viestitään intranetissä sekä tiedekuntien omissa kanavissa. Palkinto voidaan myöntää Tampereen yliopistoyhteisön jäsenelle (työntekijä, apurahatutkija) tai yhteisön piirissä toimivalle ryhmälle (esim. tutkimusryhmä tai palveluyksikkö), joka on toiminnallaan edistänyt tieteen avoimuutta huomionarvoisesti.

Ehdotuksia perusteluineen kerätään verkkolomakkeella maanantaihin 25.4.2022 klo 16 mennessä. Ehdotuksissa esitellään tieteen avoimuuden edistämisen teko, toimintamalli tai vastaava ja kuvataan, miten se on lisännyt tieteen avoimuutta. Palkintoehdotuksia voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi viestittäessä avoimen tieteen hyvistä käytännöistä.

Avoimen tieteen ohjausryhmä valitsee palkinnonsaajan. Palkinnon arvo on 5000 euroa ryhmälle tai 2000 euroa yksittäiselle henkilölle. Sen rahoittavat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiöt yhdessä.

Lisätiedot: Jarmo Takala, provosti. Puh. +35840 541 6897. jarmo.takala [at] tuni.fi ()


Tämä uutinen on julkaistu alunperin 7.4.2022.