Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto vahvistaa reunalaskentaa hyödyntävien XR-teknologioiden ja -menetelmien tutkimusta

Julkaistu 26.9.2023
Tampereen yliopisto
Mies virtuaalilasit päässään
Tampereen yliopistossa on käynnistynyt XR-SPACE-hanke, jossa kehitetään reunalaskentaa hyödyntäviä XR-tekniikoita ja -menetelmiä virtuaaliseen mallinnukseen, analysointiin ja mallinnustietojen reaaliaikaiseen siirtoon verkon yli. Tämä luo tekniset edellytykset uudenlaiselle sijainnista riippumattomalle vuorovaikutukselle ihmisten ja koneiden välillä.

XR-SPACE – XR Simulation and Presence at the Cloud Edge -hankkeessa kehityskohteina ovat muun muassa eri ympäristöissä liikkuvat kulkuneuvot (etä)operoijineen sekä todentuntuisen virtuaalisen vuorovaikutuksen tuomat mahdollisuudet etäkokouksissa, -huolenpidossa ja -koulutuksessa.

Ekosysteemihankkeen kumppaneina ovat Tampereen yliopiston lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä kymmenen suomalaista teknologiayritystä.

Tampereen yliopistossa tutkimukseen osallistuu kolme tiedekuntaa: informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta sekä johtamisen ja talouden tiedekunta. Metropoliasta ovat mukana Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä ja Helsinki XR Center.

Uusia ratkaisuja ammattimaisissa toimintaympäristöissä toimivien kulkuneuvojen monikanavaiseen analytiikkaan ja riskienhallintaan

XR-SPACE-hanke tähtää ammatillisissa toimintaympäristöissä liikkuvien kulkuneuvojen, niiden operoijien sekä operointiympäristöjen monikanavaisen analytiikan kehittämiseen niin maantie-, työkone-, lento- kuin meriliikenteessä. Analytiikka kattaa operoijan, operoitavan laitteen sekä operointiympäristön toiminnasta kertyvän datan. Operointi voi olla myös etänä tapahtuvaa.

– XR-SPACE-hanke yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaksi Metropolian huipputeknologian tutkimusyksikköä alan johtavien suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Hankkeessa jatketaan pitkää kehitystyötä liikenteen murroksen vauhdittamiseksi niin turvallisuuden lisääntymisen kuin uusien palveluidenkin saralla, kertoo innovaatiojohtaja Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Tutkimuksen päähuomio on tehokkaassa ja saumattomassa tiedon prosessoinnissa, jossa hyödynnetään sekä paikallista reunalaskentaa että perinteistä etänä tapahtuvaa pilvipalvelumallia. Tavoitteena on, että operointi on viiveetöntä ja sujuvaa riippumatta siitä, missä laskenta ja operointi tapahtuvat.

– Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa XR-SPACE-hankkeessa mahdollistaa uusien käyttäjänäkökulmien tutkimisen ja viimeisimpien tutkimustulosten hyödyntämisen. Merenkulkuun kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut vaativat pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä, koska ne muuttavat tulevaisuudessa operaattorien rooleja joko laivalla tai maissa ja vaativat siten täysin uuden tulokulman käyttäjäkokemusten kehittämiseksi, toteaa Groke Technologiesin toimitusjohtaja Juha Rokka.

Hankkeen hologrammikehitys mahdollistaa tehokkaamman ja vaikuttavamman etätyöskentelyn

XR-SPACE-hankkeen tavoitteena on niin ikään kehittää seuraavan sukupolven volumetrista mediaa hyödyntävä XR-vuorovaikutusjärjestelmä, joka mahdollistaa etänä olevien ihmisten reaaliaikaisen ja todentuntuisen holografiamaisen kanssakäymisen nykyään käytössä olevien sarjakuvamaisten etäläsnäoloratkaisujen sijaan.

Näitä fotorealistisen vuorovaikutuksen tuomia mahdollisuuksia voidaan soveltaa muun muassa etäkokouksissa, -huolenpidossa, -koulutuksessa ja -operoinnissa.

– Projekti tarjoaa erinomaisen tilaisuuden päästä soveltamaan alan uusimpia volumetrisen videon kaappaus-, pakkaus- ja striimausteknologioita yhteistyössä alan yritysten kanssa sekä siten tuomaan lisäarvoa XR-pohjaisten vuorovaikutusjärjestelmien teknologiakehitykseen. Eritoten laskentaintensiivisten MPEG-pakkausteknologioiden optimointi reaaliaikaisen volumetrisen kommunikoinnin tarpeisiin edustaa alan eturivin tutkimusta niin Suomessa kuin maailmalla, sanoo tenure track -professori Jarno Vanne Tampereen yliopistosta.

Hankkeen tavoitteena Suomen XR-ekosysteemin kilpailukyvyn tehostaminen

XR-SPACE nivoo laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti yhteen suomalaiset eturivin elinkeinoelämän ja tutkimuskentän toimijat tarjoten erinomaisen ponnahduslaudan Suomen koko XR-ekosysteemin kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Hankkeen kunnianhimoisena päämääränä on tarjota ratkaisuja maailmanlaajuisille etäyhteistyö- ja etäoperointimarkkinoille sekä samalla löytää keinoja perimmäisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, kuten turvallisuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

– Yhdistämällä omaa osaamistamme tutkimuslaitosten sekä siviili-ilmailun ammattilaisten kanssa, XR-SPACE edesauttaa meitä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi soveltamalla XR-teknologiaa koulutuskäyttöön. Tutkimustyön yhdistäminen kehityshankkeeseen auttaa kasvattamaan erityisosaamista ja erottumaan muista toimijoista samalla saralla, korostaa Petteri Alinikula, Global Research Director & CTO, Saab Finlandista.

– Osallistuminen hankkeeseen, jossa akateeminen tutkimus ja laaja-alainen yritysyhteistyö kohtaa toisensa, auttaa meitä varmistamaan, että käytössämme on edistynein tutkimustieto tukemaan asiakkaidemme arkea ja riskienhallintaa, sanoo Marjut Venäläinen, Business Lead, Yritysajoneuvovakuuttaminen, Pohjola Vakuutus Oy:stä.

– Tarkasti valituilla tutkimus- ja kehittämistoimenpiteillä sekä teollisten ekosysteemien kautta, kuten XR-SPACE-tutkimushankkeessa, voimme rakentaa Suomesta osaamiskeskittymän, joka kattaa teollisen metaversen ja laajennetun todellisuuden arvoketjun kaikki keskeiset osa-alueet ulottuen tulevaisuuden verkko- ja multimediateknologioista yritysten ohjelmistosovelluksiin. XR-SPACE-hanke antaa erinomaista pohjaa Suomen uudelle metaverse-strategialle, jota olemme yhdessä rakentamassa, kertoo Ville-Veikko Mattila, Head of Multimedia Technologies, Nokia Technologies Oy:stä.

– Kokonaisuutena XR-SPACE muodostaa ainutlaatuisen yhteenliittymän, jossa on mukana poikkeuksellisen sitoutunut ja toisiaan täydentävä konsortio. Hankkeen kahden fokusalueen lisäksi siinä on useita case-tutkimuksia, joiden kautta tutkimustahot ja yritykset tekevät konkreettista, mahdollisimman useita osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. Mukana olevien yritysten lisäksi tutkimuksen tuloksia jalkautetaan koko hankkeen ajan eri tavoin myös muille tahoille, kertoo XR-SPACE konsortiota johtava professori Markku Turunen Tampereen yliopistosta.

Yksi esimerkki on ’Roadshow’-konsepti, jossa yhteistyökumppanina on laajaa yritysten joukkoa edustava Forum for Intelligent Machines (FIMA).

– Aikaisemmissa hankkeissa kehitetty konsepti tuo tutkimuksen yritysten luo soveltaen kehitettyjä ratkaisuja heidän omaan toimintaansa. Tämä laajentaa merkittävästi hankkeen vaikutusta elinkeinoelämälle, Turunen jatkaa.

XR-SPACE pähkinänkuoressa

  • XR-SPACE-hanke kuuluu Nokian vetämään Veturi-ekosysteemihankkeeseen, jonka partnereita ovat Nokia Technologies Oy, Creanex Oy, Finnair Oyj, Groke Technologies Oy, OP Pohjola Vakuutus Oy, Saab Finland Oy, Softability Oy, Taipale Telematics Oy, Varjo Oy (In-Kind), Viaccess-Orca Finland Oy, Metropolia AMK ja Tampereen yliopisto.
  • Hanketta rahoittavat Business Finland sekä osallistuvat yritykset ja tutkimuslaitokset.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 10,8 miljoonaa euroa ja hanke toteutetaan vuosina 2022–2025.
  • Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto.

Lisätiedot: professori Markku Turunen, XR-SPACE-konsortion johtaja, markku.turunen [at] tuni.fi
p. +358 40 5339 689