Hyppää pääsisältöön

Tampereen EMBA juhlii 20-vuotista matkaansa

Julkaistu 6.9.2019
Tampereen yliopisto
joukko ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
20 vuotta sitten käynnistettiin Tampereella EMBA-tuoteperheen ensimmäinen ohjelma, General Executive MBA, vastaamaan korkeatasoisen johtamiskoulutuksen kovaan kysyntään. Vuosien varrella kokonaisuus on laajentunut seitsemän ohjelman EMBA-tuoteperheeksi, joista jokainen on eri tavalla painotettu. Vaikka yhteiskunta ja työyhteisöt ovat vuosien varrella muuttuneet, on tarve johtajuuden kehittämiselle pysyvä.

Pirkanmaa on perinteisesti vahva talousalue, mutta korkeatasoista johtamiskoulutusta ei vielä 90-luvun lopulla ollut saatavilla. Kysyntään vastattiin perustamalla ensimmäinen EMBA-ohjelma, General Executive MBA, vuonna 1999. Ohjelma toteutettiin innovatiivisesti Tampereen yliopiston ja teknillisen korkeakoulun osaamisia yhdistäen.

Tavoitteena on alusta saakka ollut yhä paremman johtajuuden kehittäminen. Teemoihin kutsutaan aihealueiden parhaat puhujat ja parhaat akateemiset kouluttajat, joiden kanssa osallistujat yhdessä sparraavat ajatuksiaan. Tarkoituksena ei ole esittää lopullisia totuuksia, vaan näkökulmia teemoihin etsitään ryhmässä keskustellen ja kokemuksia jakaen. Ohjelman toteuttaminen omalla äidinkielellä varmistaa teemojen syvällisen käsittelyn.

EMBAlaiset hitsautuvat tiiviisti yhteen, sillä verkostoituminen ja yhdessä tekeminen ovat ohjelmien ydin. Lähes kolmen yhteisen opiskeluvuoden aikana syntyy ainutlaatuinen, luottamuksellinen verkosto, joka kantaa läpi työuran - ja koko elämän. Ohjelmilla on aito vaikutus paitsi osallistujiin yksilöinä, myös heidän yrityksiinsä ja organisaatioihinsa. Johtajien identiteetti ja ymmärrys organisaatiokehittämisestä syventyy entisestään, ja teoria saadaan käytäntöön. EMBA-tuoteperhe sisältää seitsemän eri tavoin johtamiseen painottuvaa ohjelmaa, joissa jokaisessa on oma akateeminen johtajansa. Hän on ns. ”punaisen langan kuljettaja”, joka varmistaa tutkitun tiedon liittyvän käytännön kokemukseen ja osaamiseen.

Vuosien varrella merkittävin kehitys ohjelmissa on modulaarisuus. Yksi EMBA Tampere -tuoteperheen ohjelmista on täysin räätälöitävissä osallistujan omiin tarpeisin ja aikatauluihin, ja myös muissa on valinnaisten opintojen osuus. Jokaisella osallistujalla on erilaiset kehittymisen tarpeet, ja niihin vastataan tarjoamalla yhteisten EMBA-ohjelmien oheen harkittuja ja oikein mitoitettuja valinnaisia opintoja.

Korkea asiakastyytyväisyys on EMBA-perheen erityinen ylpeydenaihe. Jokaisesta koulutusjaksosta kerätään asiakaspalaute. Palautteista keskustellaan myös osallistujien kesken, ja kehittämistyötä tehdään jatkuvasti. Erityistä kiitosta on kerännyt osallistujien välinen vuorovaikutus ja ohjelmien yhteys työelämään.

Johtajaksi kasvetaan, ja EMBA-ohjelmat tukevat hyvän johtajan kasvutarinaa.

Tutustu Executive MBA -johtamiskoulutuksiin