Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijat tulevat jäädäkseen – Pirkanmaalla pito- ja vetovoimaa

Julkaistu 24.3.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAYS työllistää runsaasti TAMKista valmistuvia. Siirtyminen opinnoista työelämään käy konkreettisimmillaan ylikulkuputkea pitkin Kuntokadun yli. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere
Suomen vetovoimaisin kaupunki Tampere työllistää ammattikorkeakouluopiskelijoitaan hyvin. TAMKista valmistuneista valtaosa työskentelee Pirkanmaalla vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan. Uudenmaan lisäksi ainoastaan Pirkanmaalle kertyi muuttovoittoa AMK-tutkinnon vuonna 2015 suorittaneista.

Syksyllä 2020 toteutetun valtakunnallisen uraseurantakyselyn mukaan valmistuneen ensimmäinen työpaikka sijaitsee useimmiten opiskelupaikkakunnalla, vaikka alakohtaista vaihtelua on. Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneista noin 60 prosenttia työskentelee Pirkanmaalla viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

AMK-tutkinnon vuonna 2015 suorittaneista kertyi muuttovoittoa viiden vuoden kuluttua valmistumisesta vain Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. YAMK-tutkinnon suorittaneiden kohdalla suunta on sama, mutta volyymi on pienempi.

Tutkintoonsa tyytyväiset opiskelijat työllistyvät hyvin

TAMKista vuonna 2015 valmistuneista 83 prosenttia on nykyisin tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon. Tähänastiseen työuraansa on tyytyväisiä 86 prosenttia. Valtakunnallisessa vertailussa TAMK sijoittuu kärkisijoille alumnien arvioidessa sitä, miten opinnot ovat antaneet heille valmiuksia työn vaatimuksiin nähden ja miten hyvin tutkinnoista saatua osaamista pystyy hyödyntämään työelämässä vielä vuosien päästäkin.

TAMKista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin. Viiden vuoden kuluttua valmistumisesta kokopäivätyössä on 72 prosenttia ja määräaikaisessa työssä 12 prosenttia valmistuneista. Työttömiä työnhakijoita on vain yksi sadasta. Koronapandemia ei näkynyt marraskuussa 2020 kyselyyn vastanneiden työllisyysluvuissa.

– Pirkanmaalla on paljon sosiaali- ja terveysalojen työpaikkoja sekä lukuisia kansainvälisiä rakentamisen, koneteollisuuden ja informaatioteknologian toimialoilla toimivia yrityksiä. Yritykset tarvitsevat sekä substanssiosaajia että liiketoiminnan ja talouden osaajia. Näillä aloilla meillä TAMKissa on paljon tutkintopaikkoja, kertoo erikoissuunnittelija Liisa Marttila Koulutuksen kehittämispalveluista.

Uraseurantakyselyyn vastanneet näkevät Tampereen ammattikorkeakoulun olevan Pirkanmaalla vaikuttava toimija ammattitaitoisen työvoiman ja yrittäjien kouluttajana. 

– TAMKin toiminnassa korostuu koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tiivis yhteys työelämään. Alueellinen vaikuttaminen näkyy valmistuneiden vastauksissa. 80 % vastaajista näkee TAMKin vaikuttavana toimijana Pirkanmaalla ja 72 % pitää TAMKia aktiivisena yhteistyökumppanina, kuvailee kehittämispäällikkö Piia Tienhaara.

AMKista uralle -hanke kerää tietoa valmistuneiden urakehityksestä

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa valtakunnallisesti kaikille viisi vuotta aiemmin ammattikorkeakoulusta valmistuneille. Kysely koskee vuosittain yli 1 800 TAMKista valmistunutta (AMK- ja YAMK-tutkinnot).

TAMKin kyselyvastausten määrä oli uusimmassa kyselyssä valtakunnallisen keskiarvon tuntumassa: reilu kolmannes kohderyhmästä vastasi kyselyyn. Yhteensä uraseurantakyselyyn vastasi 8 870 vuonna 2015 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä. Lisäksi hankkeella edesautetaan tiedon jakamista henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.
 

Lisätiedot
 
Uraseurantakyselyn tuloksia:
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
Töissä.fi: www.töissä.fi 


Teksti: Emmi Rämö

Lähteet: Vipunen ja Arene ry:n tiedote 17.3.2021