Hyppää pääsisältöön

TAMK aloittaa uuden älykkääseen ja uusiutuvaan sähköenergiantuotantoon painottuvan ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman

Julkaistu 10.6.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Aki Korpela_Emmi SuominenTAMKin Enervara-hankkeessa on rakennettu hybridienergiajärjestelmä, jonka tavoitteena on mahdollistaa energianmurrokseen liittyvät sähkökäytöt. Suunnittelijoina ovat toimineet lehtori Lauri Hietalahti ja lehtori Klaus Virtanen. Toteutuksen tekivät TAMKista insinööriksi (AMK) valmistunut Samuli Alanen ja Toni Markkula. Markkula valmistuu piakkoin sähkövoimatekniikan AMK-insinööriksi. Kuvassa vasemmalta Aki Korpela, Samuli Alanen ja Toni Markkula.
Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2022 uusi tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa sähköenergiantuotannon murroksen hallitsevia teknologia-asiantuntijoita. Alan osaajille on kasvava tarve.

Sähköenergiajärjestelmä on muuttumassa merkittävästi maailmanlaajuisen energiamurroksen seurauksena. Meneillään olevan sähköenergiajärjestelmän murroksen toteutuminen edellyttää uusia teknologioita.

– Murros on konkreettista sähköyhtiöiden arjessa, yritykset ovat yhä enemmän tekemisissä uusiutuvan sähköntuotannon kanssa. Yrityksillä on tarvetta tämän alan osaajille, tulevaisuudessa yhä lisääntyvässä määrin, kertoo tutkinto-ohjelmasta vastaava yliopettaja Aki Korpela.

Energiatuotannon hiilidioksidipäästöt ovat Korpelan mukaan merkittävä osa ilmastonmuutosta vastaan taistelua.

– Tavoitteena on hankkiutua eroon merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista tuotantomuodoista, kuten sähköntuotannosta fossiilisilla aineilla. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä se, että sähköenergiajärjestelmän pitää toimia. Se edellyttää sitä, että meillä on jatkuva tasapaino tuotannossa ja kulutuksessa. Tähän liittyy paljon muutakin, joten haluamme koulutuksessa puhua koko ajan kokonaisuudesta.

Sähköenergiantuotannon murroksen teknologia-asiantuntijoita

Kokonaisuudessa on Korpelan mukaan kyse sähköverkon tehotasapainon ylläpitämisen hankaloitumisesta, kun helposti säädettävää fossiilista tuotantoa korvataan sääriippuvalla uusiutuvalla tuotannolla.

– Tämä asettaa omat haasteensa, ja näihin haasteisiin pyrimme tässä uudessa tutkinto-ohjelmassa vastaamaan. Tähän liittyvä tekninen osaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Opiskelu on teknologiapainotteista. Uusiutuvien sähköenergiateknologioiden lisäksi koulutuksessa keskitytään teknisiin ratkaisuihin, joita energiamurros sähköenergiajärjestelmään aiheuttaa. Opiskelijat saavat valmiuksia toimia älykkään uusiutuvan sähköenergiantuotannon asiantuntijoina ja kehittäjinä.  

– Älykäs ja uusiutuva sähköenergiatuotanto on ollut aihepiirinä esillä jo pitkään. Nyt oli aika käynnistää näihin asioihin keskittyvä YAMK-tutkintoon johtava koulutus. Ammattikorkeakoulussa keskeinen asia on työelämälähtöisyys. Nyt työelämässä keskeisiä teemoja ovat uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät teemat, Korpela kertoo.

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on insinööri (AMK) -tutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan (koneautomaatio), sähköisen talotekniikan tai tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta. Suurin osa opetuksesta on mahdollista opiskella etänä, lähiopetusta vaativat opintojaksot, kuten laboratoriotyöskentely järjestetään TAMKissa.

Yritykset mukana koulutuksessa

– Olemme kartoittaneet etukäteen tarvetta ja uskomme, että kiinnostusta koulutukseen on. Meillä on TAMKissa vahvat yritysyhteydet. Olemme sopineet useamman eri alan yrityksen kanssa yhteistyöstä, kuten vierailuista ja luennoitsijayhteistyöstä. Mukaan ovat lähdössä esimerkiksi sähköverkkoyhtiö Elenia, tuulivoimayhtiö Taaleri Energia sekä energian varastoinnin innovaatioyritys Polar Night Energy.

Vierailuluentoja saadaan myös Tampereen yliopistosta, jossa on Korpelan mukaan vahvaa osaamista energiamurroksen lisäksi myös vedystä, polttokennoista ja muista tulevaisuuden energiaratkaisuista, kuten fuusiosta.

– Opettajana minulla on toiveikkaat odotukset tämän koulutuksen suhteen. Työelämästä tulevat alan ammattilaiset uskaltavat haastaa ja ottaa kantaa asioihin eri lailla kuin nuoret. Ylempi AMK-tutkintokoulutus on myös opettajille mahtava tilaisuus, Korpela kuvailee.

Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021.

Linkki koulutuksen sivulle: Älykkään ja uusiutuvan sähköenergiantuotannon tutkinto-ohjelma

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Emmi Suominen