Hyppää pääsisältöön

TAMK aloittaa seksuaaliterapeutin täydennyskoulutuksen

Julkaistu 29.5.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Toisistaan kiinni pitävät kädet valkoisen lakanan päällä.
Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää ensimmäisen seksuaaliterapeutin täydennyskoulutuksensa lokakuussa 2024. Täydennyskoulutus antaa valmiudet terapeuttisten menetelmien käyttöön seksuaalisuuden haasteissa yksilö- ja pariterapiassa.

Täydennyskoulutuksen rakenteena on seksologinen monitieteinen tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillinen asiantuntijuus. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä haasteita sekä käyttää niihin sopivia seksuaaliterapian menetelmiä työssään. 

– Seksuaaliterapeutin täydennyskoulutus sopii ihmiselle, joka haluaa laajentaa asiantuntemustaan seksuaalisuuden saralla. Koulutus antaa lisää työkaluja ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutustilanteisiin seksuaaliterapiassa, kouluttajana toimiva erityistason seksuaaliterapeutti Eveliina Keskinen kertoo. 

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen suorittaneet sekä jonkin muun kliinisen alan tutkinnon suorittaneet.  Hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojan täydennyskoulutus sekä mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiatyötä koulutuksen aikana. 

– TAMKin seksuaalineuvojan koulutuksen suorittaneet ovat toivoneet jatkoksi seksuaaliterapeutin koulutusta. Koulutukselle on ollut kovasti kysyntää myös TAMKin ulkopuolelta, lehtori ja erityistason seksuaaliterapeutti Minna Törnävä sanoo. 

Opiskelija saa käyttöönsä runsaan menetelmäpakin 

Koulutus pohjautuu näyttöön perustuvaan ja tutkittuun tietoon. Eveliina Keskinen tuo koulutukseen vahvaa kliinistä asiantuntemustaan ja Minna Törnävä tutkimuksellista tietoaan. Kouluttajina on myös TAMKin ulkopuolisia asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. 

Seksuaalisuuden haasteiden kirjo on erittäin laaja, ja niitä kohdataan niin yksilöinä kuin ihmissuhteissa. Koulutuksessa huomioidaan kaikki ihmisryhmät ja koko elämänkaari. 

Koulutus antaa opiskelijalle runsaan menetelmäpakin terapia-asiakkaan tukemiseen ja hänen seksuaalihistoriaansa syventymiseen. Menetelmät pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeisiin lähestymistapoihin.  

– Opiskelija oppii tunnistamaan ja tukemaan niitä voimavaroja, jotka asiakkaalla on kullakin hetkellä. Kun asiakkaan lähtökohdat ovat selvillä, on helpompi viedä terapiaprosessia eteenpäin, Keskinen sanoo. 

Koulutuksessa tehdään erilaisia terapeuttisia harjoituksia ja käydään läpi eri terapiamuotoja seksuaaliterapian tukena. 

– TAMKissa on merkittävää psykofyysisyyden asiantuntemusta, joten koulutukseen kuuluu esimerkiksi kehollisia terapiamenetelmiä, kirjallisuusterapiaa ja taideterapiaa. Perehdymme terapiatyöhön esimerkkitilanteiden avulla, esimerkiksi miten terapia toteutuisi trauma-asiakkaan kohdalla, Törnävä kuvailee. 

Koulutuksen yhtenä osana on kehittämistyö, jonka kukin opiskelija tekee oman asiakkaansa terapiaprosessin yhteydessä. 

Sensitiivinen aihe vaatii turvallista ilmapiiriä 

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen ja eettiseen kasvuun. Opiskelijan henkilökohtainen kehitysprosessi ja sen reflektointi on merkittävässä roolissa. 

Koulutuksessa käsitellään sensitiivisiä asioita, mikä vaatii turvallista ja kannustavaa opiskeluympäristöä. Törnävä ja Keskinen vakuuttavat, että koulutuksessa tullaan panostamaan hyvään ja vastaanottavaan ilmapiiriin. 

– Haluamme nostaa esiin myös osallistujien omaa asiantuntijuutta positiivisesti ilman paineita. On rikkaus, että eri alojen osaajat pääsevät jakamaan asiantuntijuuttaan keskenään koulutuksessa, Keskinen lisää. 

Haku seksuaaliterapeutin täydennyskoulutukseen on auki 29.9.2024 asti. 

Koulutus alkaa 31.10.2024 ja kestää tammikuuhun 2026 asti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja sen laajuus on 30 opintopistettä. 

Lisätietoa: 
Minna Törnävä, p. 050 4770 047, minna.tornava [at] tuni.fi (minna[dot]tornava[at]tuni[dot]fi) 
Eveliina Keskinen, eveliina.keskinen [at] tuni.fi (eveliina[dot]keskinen[at]tuni[dot]fi) 

Teksti: Emmi Suominen 
Kuva: Adobe Stock