Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä pitämässä toisiaan kädestä.

Seksuaaliterapeuttikoulutus, 30 op

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

2.11.2023 – 17.1.2025

Hakuaika

1.3.2023-24.9.2023

Hinta

Koulutuksen hinta 3700,00 € + alv 24 % (verollinen hinta 4588,00 €)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Seksuaaliterapeuttikoulutus antaa valmiuksia terapeuttisten menetelmien käyttöön seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä yksilö- ja pariterapiassa. Koulutuksen rakenteena on seksologinen monitieteinen tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillinen asiantuntijuus. Menetelmäosaaminen perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin lähestymistapoihin. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on valmistuttuaan valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä käyttää sopivia seksuaaliterapiamenetelmiä omassa työssään. Osallistuja osaa luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen suorittaneet. Koulutukseen voivat hakea myös kasvatusalan tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.  Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op) ja mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana. 

Koulutuksen teemat

 • Minä tulevana terapeuttina 
 • Itselle vaikeiden aiheiden kohtaaminen terapiassa
 • Toiminnalliset ja keholliset keinot terapiassa 
 • Nautinnon moninaisuus -fantasiat, fetissit, parafiliat ja roolipelit 
 • Psykiatriset ongelmat ja seksuaalisuus 
 • Seksiriippuvuus
 • Traumatyöskentely seksuaaliterapiassa 
 • Kehodystrofia, transihminen terapiavastaanotolla
 • Seksuaalitoiminnan häiriöt ja haasteet
 • Seksuaalisuuden monimuotoisuus terapiavastaanotolla
 • Paris- ja moniskuntien terapiavastaanotto
 • Vammaisen ja toimintarajoitteisen seksuaalisuuden haasteet
 • Sairaus ja seksuaalisuus
 • Kipu ja nautinto
 • Näyttöön perustuva seksologia tutkimusten ja asiantuntija toiminnan valossa

Luennoitsijoina on kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Opintojen suorittaminen:

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen aikana tulee tehdä kliinistä asiakastyötä työnohjauksessa sekä tutustua alan kirjallisuuteen (4000 sivua). NACS auktorisointi edellyttää 100 h asiakastyötä sekä 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta 50 tuntia.

Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia TAMKista omakustanteisesti.

Koulutus koostuu kahdestakymmenestäkahdesta lähipäivästä. Lähipäivät sisältävät luentoja, ryhmätöitä, harjoituksia sekä lopputyön esittelyä. Lähipäivien välillä on pienryhmätapaamisia.  Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät 80 % läsnäoloa. Koulutuksessa on neljä etäluentopäivää, joista kaksi koulutuspäivää on englanniksi.

Koulutuksen aikataulu

Lähipäivät vuonna 2023: 2.-3.11. ja 30.11.-1.12. 
Lähipäivät vuonna 2024: 18.-19.1., 14.-15.3., 18.-19.4., 23.-24.5., 22.-23.8., 3.-4.10., 7.-8.11. ja 12.-13.12. 
Lähipäivät vuonna 2025: 16.-17.1. 
Muutokset mahdollisia.
 

Hinta

Koulutuksen hinta 3700,00 € + alv 24 %. Verollinen hinta 4588,00 €. Koulutusmaksu on mahdollista maksa 3-14 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen aloitusta koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ja viimeinen erä ennen koulutuksen päättymistä.

 

Koulutuksesta vastaavat 

Lehtori Minna Törnävä, TtT, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Fysioterapeutti 
p. 0504770047| etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Eveliina Keskinen, AmO, seksuaaliterapeutti, sairaanhoitaja YAMK