Hyppää pääsisältöön

Seksuaaliterapeuttikoulutus, 30 op

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

31.10.2024 - tammikuu 2026

Hakuaika

19.1.2024-29.9.2024

Hinta

Koulutuksen hinta 3950,00 € + alv 24 % (verollinen hinta 4898,00 €)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Seksuaaliterapeuttikoulutus antaa valmiuksia terapeuttisten menetelmien käyttöön seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä yksilö- ja pariterapiassa. Koulutuksen rakenteena on seksologinen monitieteinen tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillinen asiantuntijuus. Menetelmäosaaminen perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin lähestymistapoihin. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä.

Seksuaaliterapeutti-koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on valmistuttuaan valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä käyttää sopivia seksuaaliterapiamenetelmiä omassa työssään. Osallistuja osaa luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen suorittaneet. Koulutukseen voivat hakea myös kasvatusalan tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.  Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op) ja mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana. 

Koulutuksen teemat

  • Itselle vaikeiden aiheiden kohtaaminen terapiassa
  • Toiminnalliset ja keholliset lähestymiskeinot terapiassa 
  • Nautinnon moninaisuus
  • Seksiriippuvuus
  • Traumatyöskentely seksuaaliterapiassa 
  • Seksuaalitoiminnan häiriöt ja haasteet
  • Seksuaalisuuden monimuotoisuus terapiavastaanotolla
  • Paris- ja moniskuntien terapiavastaanotto
  • Sairaus, toimintarajoitteisuus ja seksuaalisuus
  • Näyttöön perustuva seksologia tutkimusten ja asiantuntija toiminnan valossa

Luennoitsijoina on kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Opintojen suorittaminen

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen aikana tulee tehdä kliinistä asiakastyötä työnohjauksessa sekä tutustua alan kirjallisuuteen (4000 sivua). NACS auktorisointi edellyttää 100 h asiakastyötä sekä 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta 50 tuntia.

Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 20 tuntia sisältyy koulutukseen. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia TAMKista omakustanteisesti.

Koulutus koostuu kahdestakymmenestäkahdesta lähipäivästä, joista neljä järjestetään etätoteutuksella. Koulutuspäivät sisältävät luentoja, ryhmätöitä, harjoituksia sekä lopputyön esittelyä. Lähipäivien välillä on pienryhmätapaamisia.  Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät 80 % läsnäoloa. 

Koulutuksen aikataulu

Lähipäivät vuonna 2024: 31.10 -1.11., 12.-13.12.
Lähipäivät vuonna 2025: 16.-17.1.2025. Loput sovitaan koulutuksen alussa.
Lähipäivät vuonna 2026: tammikuu 2026
Muutokset mahdollisia.

Hinta

Koulutuksen hinta 3950,00 € + alv 24 %. Verollinen hinta 4898 €.
Koulutusmaksu on mahdollista maksa 3-14 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen aloitusta koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ja viimeinen erä ennen koulutuksen päättymistä.

Koulutuksesta vastaavat 

Lehtori Minna Törnävä, TtT, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Fysioterapeutti 
p. 0504770047| etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Eveliina Keskinen, AmO, Erityistason seksuaaliterapeutti, Sairaanhoitaja YAMK