Hyppää pääsisältöön

Strategisen tutkimuksen hankkeissa tutkitaan oikeudenmukaista vihreää murrosta

Julkaistu 12.9.2023
Tampereen yliopisto
Viherkattoa ja yliopiston rakennuksen julkisivuaKuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 27 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen. Kahteen uuteen tutkimusohjelmaan valittiin yhteensä kymmenen hankekokonaisuutta. Tampereen yliopisto johtaa niistä yhtä ja on mukana muissa osahankkeilla ja työpaketilla.

Kymmenessä rahoitettavassa konsortiossa eli hankekokonaisuudessa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin.

Professori Pami Aalto johtamisen ja talouden tiedekunnasta johtaa 2IMATCH-konsortiota. Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle -hankeessa tutkitaan, kuinka vihreä sähköistyminen voi tuottaa resilientimmän energiajärjestelmän ja yhteiskunnan yhä epävarmemmassa maailmassa.

Vihreä sähköistyminen hyödyntää kotimaisia uusiutuvia resursseja, samalla kun järjestelmän verkostomainen rakenne yhdistelee tehokkaita suuria infrastruktuureja sekä pienempiä hajautettuja. Järjestelmä tuottaa kuitenkin uusia haavoittuvuuksia, jotka liittyvät sähkönkäyttöön kaikkialla yhteiskunnassa, riippuvuuteen rajat ylittävistä sähkön siirtoyhteyksissä sekä suurista tietovirroista. Haavoittuvuuksia on myös uudesssa energian geopolitiikassa.

Etujen hyödyntäminen ja haavoittuvuuksien supistaminen vaativat uutta energiainfrastruktuuria sekä institutionaalista muutosta ja innovaatiota.

Tutkimus yhdistää energia- ja ympäristömallinnuksen, oikeus- ja politiikkatieteellisen analyysin, tieteidenvälisen turvallisuustutkimuksen sekä kestävän liiketoiminnan tutkimuksen.

Yliopistotutkija Ulla Saari (MAB, tuotantotalous) osallistuu hankkeeseen työpaketilla. Konsortio tukee Aallon johtaman Tampereen yliopiston CNESS-tutkimusalustan työtä, joka keskittyy energiajärjestelmiin ja yhteiskuntaan. Professori Aallon tutkimusala kansainvälinen politiikka tuo konsortioon ajankohtaisen yhteyden, ja se liittyy myös tuoreeseen Sustainable Security Practices -hankkeeseen (Profi7).

– Kriittisessä energiassa ja turvallisuudessa mitä enemmän turvataan, sitä tärkeämmäksi tulee kysymys oikeudenmukaisuudesta. Tutkimuksemme rakentaa siltaa energiatutkimuksen ja monitieteisen turvallisuustutkimuksen välille. Tutkimusalustalla tehdään lisäksi yhteistyötä yhteiskuntatieteiden ja insinööritieteiden kesken, professori Aalto kertoo.

Konsortiossa ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Itä-Suomen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti ja Suomen ympäristökeskus.

Sähkötekniikan professori Sami Repo (Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta) on mukana omalla osahankkeella Polku energiakriiseistä muutosjoustavaan, iskunkestävään ja oikeudenmukaiseen energiajärjestelmään -konsortiossa. LUT-yliopiston johtama tutkimuskokonaisuus arvioi energiajärjestelmän hyötyjen ja kustannusten sekä haittojen jakautumista Suomessa ja suunnittelee ratkaisuja ja käytäntöjä, jotka tukevat oikeudenmukaisempaa jakautumista.

Monilajisen murroksen mahdollistaminen kaupungeissa ja seutukunnissa (MUST) -konsortiossa on mukana professori Juho Rajaniemi (rakennetun ympäristön tiedekunta). Tutkimus luo uudenlaisen ihmisten ja toisten lajien tarpeita huomioivan lähestymistavan luontopohjaisten ratkaisujen kuten metsäalueiden ja puistojen suunnitteluun kaupungeissa ja seutukunnissa. Konsortiota johtaa Helsingin yliopisto.

Energiaratkaisut ja yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa

Uudet STN-ohjelmat, joissa rahoitusta myönnettiin, ovat Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) ja Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION), jossa molemmissa rahoitetaan viisi konsortiota.

Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi yhteensä 27 miljoonaa euroa tutkimukseen. Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä.

Ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2029. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa.

JUST ENERGY -ohjelmassa tutkitaan, miten muutokset globaalissa ja eurooppalaisessa toimintaympäristössä haastavat Suomessa tehtäviä energiaratkaisuja ja miten ratkaisuilla voidaan edistää energiaturvallisuutta sekä yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta.

JUST TRANSITION -ohjelman kiinnostuksen kohteena ovat oikeudenmukaista vihreää murrosta yhtäältä tukevat ja toisaalta estävät rakenteet ja käytännöt.

Suomen Akatemian tiedote 12.9.2023