Hyppää pääsisältöön

Strategisen tutkimuksen hanke tutkii haitallisia lapsuudenkokemuksia ja niiden vaikuttavaa ehkäisyä

Julkaistu 1.2.2023
Tampereen yliopisto
Lapset ulkoilemassa yhdessä hiihtäen, aikuiset ohjaavat heitä.Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Moni lapsi kokee lapsuutensa aikana haitallisia asioita, kuten laiminlyöntiä, väkivaltaa tai vanhempien liiallista päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia. Uusi ACElife -konsortio tutkii haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksia ja vaikuttavia ehkäisyn keinoja. Tutkijat haluavat huomioida myös lasten näkökulman niin tutkimuksessa kuin palveluja kehitettäessä.

ACElife on monitieteellinen tutkimushanke, jossa tutkitaan haitallisia lapsuudenkokemuksia elämänkaaressa. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lastensuojelun, rikosoikeusjärjestelmän sekä kolmannen sektorin tuottamien palveluiden vaikuttavuutta. 

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Konsortioon osallistuvat Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Helsingin yliopisto. Konsortion johtajana ja yhden työpaketin vetäjänä toimii tutkimusjohtaja Noora Ellonen Tampereen yliopistosta. 

— Haitallisilla kokemuksilla on osoitettu olevan pitkäkestoisia vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Siksi niitä on tärkeä ehkäistä, sanoo tutkimusjohtaja Noora Ellonen. 

Suomessa lukuisat palvelut pyrkivät sekä ehkäisemään haitallisia kokemuksia että lieventämään niiden vaikutuksia. Palvelujen haasteena on kuitenkin se, että niiden vaikuttavuudesta tiedetään vähän. Haitallisten lapsuudenkokemuksien laajuutta ja niiden vaikutuksia ei tunneta. Lisäksi lasten osallisuus palvelujen kehittämisessä on ollut vähäistä. 

ACElife -hanke tarttuu näihin puutteisiin. Se pyrkii turvaamaan yhdenvertaiset tulevaisuuden mahdollisuudet lapsille, joilla on haitallisia lapsuudenkokemuksia. Hanke tuottaa tietoa ja välineitä hyvinvointialueille, kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille, jotta ne voivat työskennellä lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Strategisen tutkimuksen hankkeessa työskentelee yhteensä 18 henkilöä ympäri Suomea. 

Lasten näkökulma huomioidaan tutkimuksessa 

Lapsille suunnatut palvelut suunnitellaan ja niitä arvioidaan usein aikuisten näkökulmasta. Konsortio korostaa osallisuutta, kun se haluaa ottaa lapset mukaan heidän elämäänsä liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon. 

— Tutkimukseen ja kehittämiseen tarvitaan mukaan juuri niitä lapsia, joita kyseinen asia koskee. 

— Tavoittelemme lasten osallisuuden ja yleisesti lapsen oikeuksien nykyistä parempaa toteutumista niin tutkimuksessa kuin käytännön palveluissa, Ellonen toteaa. 

Elämänkaarinäkökulma rakentuu rekisteriaineistoista 

ACElife-hankkeen omaksuma elämänkaarinäkökulma korostaa sitä, etteivät elämän yksittäiset kokemukset tapahdu irrallaan henkilön muusta elämästä. 

Tutkimus hyödyntää laajaa rekisteriaineistoa, jossa on kerätty ja yhdistetty tietoa eri viranomaisrekistereistä. Aineisto kattaa kaikki Suomessa vuonna 2000 asuneet alle 15-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa, muut saman talouden aikuiset sekä muualla asuvat biologiset vanhemmat. 

Hankkeessa tuotetaan pitkittäisiin rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta ACE-kokemusten piirteistä ja vaikutuksista yksilön myöhempään elämään. Tutkijat arvioivat laajasti nykyisten käytäntöjen ja palveluiden vaikuttavuutta sekä sitä, miten palvelujärjestemissä tunnistetaan lapsen kaltoinkohtelun eri muotoja. ACElife -hanke jakautuu viiteen työpakettiin. 

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi viime syksynä rahoitusta yhteensä 28 miljoona euroa strategisen tutkimuksen hankkeille. ACElife -konsortiopartnerien yhteensä saama rahoitus on 3 miljoonaa euroa hankkeen ensimmäiselle kolmelle vuodelle, jonka jälkeen hankkeella on optio toiselle vastaavalle summalle. 

ACElife yhdistää yhteiskuntatieteet, sosiaalityön, psykologian, hoitotieteen, väestötieteen, epidemiologian, kriminologian, hallintotieteen ja oikeustieteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotka edustavat keskeisiä suomalaisia lasten kanssa työskenteleviä toimijoita, palvelujen tarjoajia ja kehittäjiä. 

Suomen Akatemian tiedote Strategisen tutkimuksen rahoituksesta
Hankkeen rahoitustiedot (www.aka.fi) 

ACElife verkkosivut (www.acelfe.fi)