Hyppää pääsisältöön

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2023 yhteiskuntatieteiden maisteri Saija Saloselle

Julkaistu 17.4.2023
Tampereen yliopisto
Sosiaalipedagogiikan opinnäytetyöpalkinto 2023 on myönnetty Tampereen yliopistosta valmistuneen Saija Salosen pro gradu -tutkielmalle Inklusiivinen mediakasvatus sosiaalipedagogiikan käytännöissä. Tutkielma on tehty Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan englanninkielisessä maisteriohjelmassa, Master Programme in Digital Literacy Education.

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi yhdeksännen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Jyväskylässä järjestetyillä Sosiaalipedagogiikan päivillä. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytteelle, vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle.

Tänä vuonna palkinnon sai Saija Salosen pro gradu -tutkielma Inklusiivinen mediakasvatus sosiaalipedagogiikan käytännöissä, joka on tehty Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan englanninkielisessä maisteriohjelmassa, Master Programme in Digital Literacy Education.

Tuomareina toimivat Voitto Kuosmanen ja Raija Väisänen. Tuomarit kirjoittivat arvioinnissaan näin:

”Saija Salosen tutkimuksen kohteena on erittäin ajankohtainen, mutta sosiaalipedagogisesta näkökulmasta vähän tutkittu aihealue eli miten inklusiivinen mediakasvatus toteutuu haastavassa elämäntilanteessa olevien aikuisten mediatoiminnassa. Tutkimusasetelma on selkeä ja tutkimusprosessiin liittyvät valinnat on perusteltu hyvin. Työllä on selkeästi jäsennelty rakenne. Tutkitussa toiminnassa on tuotettu konkreettisia sovelluksia: videoita, radio-ohjelmia ja omaa lehteä. Tulokset ovat merkittäviä. Ne osoittavat, että esimerkiksi digiluku- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet toiminnan aikana. Käsitteellisteoreettinen taustoitus muodostaa vahvan perustan tulosten pohjalta käytävälle keskustelulle ja inklusiivisen mediakasvatuksen mallin kehittämiselle sosiaalipedagogiseen toimintaan. Myös jatkotutkimusaiheita on esitetty. Eettinen tietoisuus aiheen merkitsevyydestä heijastuu läpi työn.”

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202105134949


Tiedoite kokonaisuudessaan Suomen sosiaalipedagoginen seuran sivuilla
https://suomensosiaalipedagoginenseura.yhdistysavain.fi/uutiset/sosiaalipedagogiikan-opinnaytetyopa/