Hyppää pääsisältöön

Sanomain Säätiö rahoittaa vihapuheen tutkimusta

Julkaistu 12.12.2019
Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori Atte Oksasen johtama Viha ja julkisuus -hanke sai suurimman yksittäisen apurahan, 169 000 euroa, Helsingin Sanomain Säätiön apurahanjaossa. Säätiö myönsi runsaat 370 000 euroa apurahoina neljälle hankkeelle. Tuetut tutkimukset käsittelevät vihapuhetta, ilmastojournalismia ja lukemisen muutoksia.

Viha ja julkisuus -hanke tutkii vihapuhetta, joka pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja kohdistuu siten poliitikkoihin, virkamiehiin, toimittajiin ja tutkijoihin. Tarkoituksena on selvittää vihapuheen vaikutusta ja muotoja sekä uhrien työssään saamaa suojaa. Lisäksi hanke kartoittaa, millaisilla oikeudellisilla keinoilla, myös mahdollisilla uusilla, vihapuhetta voitaisiin hillitä. Tutkimus on Tampereen ja Helsingin yliopiston yhteinen.

– Viha ottaa yhteiskunnassa uusia muotoja eikä vihan, uhkailun ja häirinnän vaikutusta päätöksentekijöihin ole tarkemmin tutkittu. Tutkimuksemme on ensimmäinen yhteiskunta- ja oikeustieteitä yhdistävä hanke, Atte Oksanen sanoo.

Tietoa ilmastojournalismista
ja muuttuvista lukutavoista

Helsingin yliopisto saa Sanomain Säätiöltä 74 000 euroa hankkeeseen, joka selvittää ilmastojournalismin uusia muotoja. Tutkimus kerää yhtäältä oppeja kansainvälisestä, ilmastonmuutokseen erikoistuneesta journalismista, ja toisaalta tarkastelee median ilmastoaktivismille luomaa toimintaympäristöä. Hanketta vetää professori Risto Kunelius.

Tutkija, tietokirjailija Kai Ekholm ja kirja-alan tilastoasiantuntija Yrjö Repo saavat 60 000 euron apurahan lukemisen muutoksia käsittelevän teoksen kirjoittamiseen ja siihen liittyvään taustatutkimukseen. He laativat tilastojen ja haastattelujen pohjalta kirjan, joka avaa verkkoajan muuttuvia lukutapoja ja niiden vaikutuksia kirja-alaan.

Lisäksi säätiö päätti jatkaa tukeaan Woodrow Wilson Centerin Suomi-ohjelmalle. Stipendiohjelman kautta suomalaiset yhteiskuntavaikuttajat voivat hakea työskentelemään Washingtonin tutkimuskeskuksessa ja ajatushautomossa. Vuosille 2020–2022 säätiö myönsi ohjelmalle 70 000 euroa.

Alkuvuonna 2020 Helsingin Sanomain Säätiö avaa suunnatun apurahahaun, jossa teemana on viestinnän ja journalismin suhde. Hakuun varattiin nyt 500 000 euroa.

Helsingin Sanomain Säätiön apurahat