Hyppää pääsisältöön

Rehtori Mari Walls avajaisissa: “Yliopistot luovat vahvoja polkuja yhteiskunnan uudistumiseen”

Julkaistu 10.9.2019
Tampereen yliopisto
Yliopiston avajaiset 2019
Uusi Tampereen yliopisto vietti 10.9.2019 ensimmäisiä lukuvuoden avajaisia. Juhlassa kuultiin Tampereen yliopiston rehtori Mari Wallsin puheen lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen tervehdys, kunniatohtori, lastenkirjailija Linda Liukkaan juhlapuhe sekä yliopiston ensimmäiseksi Vuoden Alumniksi valitun Sulapac Oy:n toimitusjohtajan Suvi Haimin ja Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Paula Sajaniemen tervehdykset.

Tampereen yliopiston ensimmäisiä lukuvuoden avajaisia vietettiin juhlavasti Tampere-talon isossa salissa. Rehtori Mari Walls korosti avajaispuheessaan yliopistojen tehtävää yhteiskunnan uudistajina. Tampereen yliopisto on Suomen ja koko Euroopan nuorin yliopisto, jolle vuoden alussa yhdistyneiden yliopistojen vahvuudet antavat vankan perustan. Walls kiitti henkilöstöä, opiskelijoita ja koko yhteisöä uraauurtavasta työstä ja kestävyydestä yliopiston rakentamisvaiheessa ja korostaa yhteisöllisyyttä yliopistoyhteisön hyvän arjen ja menestyksen rakentamisessa.

– Uusi Tampereen yliopisto aloittaa aikakautena, jota läpäisevät ilmastonmuutoksen ja väestökehityksen kaltaiset globaalit muutosvoimat, samoin kuin turbulenssi kansainvälisen kaupan ja politiikan rakenteissa sekä tiedonvälityksen ja asenteiden polarisoituminen. Tässä ajassa yliopistojen keskeisenä tehtävänä on luoda vahvoja polkuja yhteiskunnan uudistumiseen. Suurten kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan syvään tutkimukseen perustuvaa tietoa, erilaisten osaamisten uudenlaista yhdistämistä sekä laaja-alaista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken niin Suomen kuin koko maailman mittakaavassa, Mari Walls painotti puheessaan.

– Nuori yliopistomme rakentaa vaikuttavuuttaan yhdistyneiden yliopistojen vahvuuksien ja niiden tunnustetun, arvokkaan työn perustalle. Vahva perintö velvoittaa meitä suuntaamaan katseemme työmme vaikuttavuuteen ja sellaiseen tulevaisuuteen, jossa tutkitun tiedon, siihen perustuvan opetuksen ja yhteistyön liitto on lyömätön uudistava voima. Yliopistollamme on myötäjäisinään aiempien yliopistojen runsaat sidosryhmäverkostot ja yhteistyösuhteet. Näitä yhteyksiä haluamme vahvistaa ja kehittää, ja luoda myös aivan uusia, Walls sanoi.

Uuden Tampereen yliopiston ja koko korkeakouluyhteisön rakentaminen on ollut Suomen merkittävin korkeakoulujen uudistushanke vuoden 2010 yliopistouudistuksen jälkeen. Wallsin mukaan nyt on keskeistä luoda yliopistoon avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys ja osallisuus rakentavat hyvää yliopistolaisten arkea ja ruokkivat luovuutta, tieteellistä rohkeutta ja samalla yliopiston menestystä.

Puheessaan Walls korosti, että yliopistojen toimintaedellytyksistä tärkein on tutkimus- ja innovaatiopolitiikan – ja sen myötä myös toiminnan rahoituksen – ennakoitavuus ja vaalikausien yli ulottuva pitkäjänteisyys.

– Vahvistamalla yliopistojen perusrahoituksen tasoa luodaan edellytyksiä yliopistojen uudistumiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Yliopistojen uudistumiskyvylle on välttämätöntä, että hallitusohjelman kirjaukset konkretisoituvat rahoituksen vahvistumisena jo valtion ensi vuoden budjetissa.

Provosti Jarmo Takala luki tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen avajaisiin lähettämän tervehdyksen.

– Yksi Tampereen korkeakouluyhteisön keskeinen menestystekijä on kehittyminen yhdeksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen uusi yliopisto ja korkeakoulukokonaisuus voi olla enemmän kuin osiensa summa. Tätä mahdollisuutta ei kannata hukata, ministeri Kosonen kannusti tervehdyksessään.

TREY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Sajaniemi nosti tervehdyksessään esiin yhteisöllisyyden merkityksen myös opiskelijoille.

– Aitoon yhteisöllisyyteen satsaaminen on tärkeää. Visiona on yliopistoyhteisö, josta kaikki sen jäsenet ovat ylpeitä ja johon he kokevat kuuluvansa, Sajaniemi sanoi.

 

Linda Liukas, Paula Sajaniemi ja Suvi Haimi
Linda Liukas, Paula Sajaniemi ja Suvi Haimi yliopiston lukuvuoden avajaisissa Tampere-talossa.


”Uuden alku on aina salaisuus”

Lastenkirjailijana tunnettu kunniatohtori Linda Liukas johdatteli juhlapuheessaan kuulijat muistamaan, millaisina salaisuuksina asiat lapsena näyttäytyivät ja miten uudet asiat ovat aluksi salaisuuksia edelleen.

– Uuden alku on aina salaisuus ja uusien asioiden ymmärtäminen vaatii aina useita näkökulmia. Yliopisto ja koko korkeakouluyhteisö ovat suuressa roolissa, sillä täällä osataan nähdä asioita eri näkökulmista, Liukas sanoi.

–Toivon uudelle korkeakouluyhteisölle kolmea asiaa: ihmisläheisyyttä, rohkeutta rakentaa faktoista kokonaisia tarinoita sekä pitkäjänteisyyttä. Yliopistot ovat yksi niistä harvoista, joilla on suorastaan mandaatti käsitellä muutakin kuin tämän hetken asioita, katsoa pitkälle tulevaisuuteen, Liukas kertoi.

Suvi Haimi on ensimmäinen Vuoden Alumni

Avajaisissa julkistettiin myös uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen Vuoden Alumni. Hän on lääketieteellisten biomateriaalien tohtori, elintarvike- ja kosmetiikkapakkauksissa käytettäviä puupohjaisia pakkausmateriaaleja valmistavan Sulapac oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Suvi Haimi.  Haimissa tiivistyy yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hän tehnyt merkityksellistä ja uraa uurtavaa työtä sekä tuonut toimissaan esille yliopiston vaikuttavuutta. Sulapacin muovin korvaava pakkausinnovaatio on kerännyt useiden miljoonien rahoituksen ja se on saanut myös monia palkintoja ja kunniamainintoja.

– Miten sinä ajattelit muuttaa maailmaa tänään? Näin me kysymme itseltämme joka päivä. Opiskelijat, uitte mahdollisuuksien meressä! Älkää antako elämän pienten vastoinkäymisten lannistaa, vaan motivoitukaa mahdollisuudesta jättää oma jälkenne maailmaan, Haimi kannusti puheessaan.

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteisellä avajaisviikolla järjestetään yhteensä 12 tapahtumaa. Koko ohjelma verkossa Avajaisviikon sivuilla.

Teksti: Sanna Kähkönen
Kuvat: Jonne Renvall

Lisätiedot:

Rehtori Mari Walls, yhteydenotot:
johdon assistentti Lotta Isotalo, puh. 050 3525684, lotta.isotalo [at] tuni.fi

kehityspäällikkö Katja Ayres, Tampereen yliopiston viestintä, puh. 040 8490505, katja.ayres [at] tuni.fi

Lisätiedot avajaisviikosta: verkostomanageri Marjut Kemiläinen puh. 040 7372787, marjut.kemilainen [at] tuni.fi

Lisätiedot Vuoden Alumnista: Minna Puntila, Tampereen yliopisto, puh. 040 8490503, minna.puntila [at] tuni.fi