Hyppää pääsisältöön

Puubiomassan hyödyntämiseen kehitetään yhteistyötutkimuksessa uutta prosessia

Julkaistu 17.12.2019
Tampereen yliopisto
männyn oksia
Tampereen yliopiston ja Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat alkavat kehittää uutta prosessia biomuovimateriaalin tuotantoon. Biomuoveja ja vahaestereitä puusta bakteerin ja hiivan yhteiskasvatuksella –tutkimus alkaa huhtikuussa.

- Projektimme tarkoitus on tehostaa puubiomassan kokonaisvaltaista hyödyntämistä kehittämällä uusi lähestymistapa, joka perustuu bakteerin ja hiivan synergiaan, kertoo tutkijatohtori Suvi Santala Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

- Projektissa kehitetään prosessi, jossa tuotetaan biomuovimateriaalia sekä korkean myyntiarvon mikrobiöljyä lignoselluloosahydrolysaatista, Santala sanoo.

Lignoselluloosahydrolysaattia, jota saadaan puubiomassasta prosessoimalla, käytetään hyvin vähän biotekniikan prosesseissa, sillä tuottomikrobit kestävät sen toksisia yhdisteitä huonosti. Sen lisäksi hydrolysaatissa on ligniiniä, jota esimerkiksi hiivat eivät pysty hyödyntämään lainkaan. Prosessiin lisätyt bakteerit eliminoivat toksisia yhdisteitä ja pystyvät myös hyödyntämään ligniiniperäisiä jakeita, tehostaen näin ollen merkittävästi puubiomassan konversiota tuotteiksi.

Suomen Akatemia ja Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien rahoittavat tutkimusta yhteensä 408 000 eurolla Suomen ja Ruotsin metsäteollisuutta ja –taloutta tukevaan tutkimukseen jaetuista varoista. Tampereen yliopiston osuus kaksivuotisesta tutkimusrahoituksesta on noin 240 000 euroa.

Tandem Forest Values (TFV) -haussa myönnettiin hieman yli neljä miljoonaa euroa yhdeksälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 26 osahanketta. Suomen osuus rahoituksesta on 2,1 miljoonaa ja Ruotsin kaksi miljoonaa euroa.

Ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia kaksivuotisia hankkeita. Tutkimus on monitieteistä, ja mukana on eri alojen tutkijoita. Ohjelmaan kuuluu hankkeita metsätieteiden, metsäteollisuuden prosessien ja puurakentamisen alalta.

TFV-ohjelma vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. Haku on jatkoa Ruotsin Suomelle antamaan tutkimusyhteistyöhön liittyvään 100-vuotislahjaan.  TFV-ohjelma vahvistaa tutkimusrahoittajien ja tutkijoiden välistä yhteistyötä maiden kesken.

Haun järjestivät Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö Suomesta. Ruotsista rahoittajia ovat Forskningsrådet Formas ja Kungliga skogs- och lantbruksakademien, jonka kautta myös yksityiset säätiöt Wallenberg ja Kempe osallistuivat haun rahoittamiseen.

Suomen Akatemian tiedote 17.12.2019