Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan rahastolta yli 30 apurahaa Tampereen yliopistoon

Julkaistu 13.5.2022
Tampereen yliopisto
Ryhmäkuvassa tutkimusryhmän jäseniä Saana Soppela, Vili Lamminen, Minna Hankaniemi, Stina Gröhn, Ulla Immonen.Tutkijatohtori Minna Hankaniemi sai 100 000 euron apurahan Pirkanmaan rahastolta. Kuvassa vasemmalta työryhmän Saana Soppela, Vili Lamminen, Minna Hankaniemi, Stina Gröhn ja Ulla Immonen. (Kuva: Harri Hinkka)
Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto jakaa lähes 1,3 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintona tieteelle ja taiteelle. Tampereen yliopistossa tutkimusta tekeville myönnettiin yli 30 apurahaa, mikä on lähes puolet koko apurahapotista. Suurimman yksittäisen apurahan saa FT Minna Hankaniemi työryhmineen tutkimukseen, jossa käsitellään proteiinipohjaisen rokoteteknologian kehittämistä koronaviruksia vastaan.

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto jakoi vuosijuhlassaan palkinnon ja 93 apurahaa. Vuoden 2022 myöntösumma on yhteensä 1 291 000 euroa.  
 
Suurin yksittäinen apuraha, 100 000 euroa, myönnettiin lääketieteen alalle. Apurahan saa filosofian tohtori Minna Hankaniemi ja työryhmä tutkimukseen, joka käsittelee proteiinipohjaisen rokoteteknologian kehittämistä koronaviruksia vastaan.

Pirkanmaan rahasto palkitsi professori Heikki Hyödyn. Omistautuvalle virustutkijalle, terveen elämän edistäjälle myönnetty palkinto on arvoltaan 15 000 euroa. Heikki Hyöty on Tampereen yliopiston virologian professori.

Tieteen aloille rahoitusta tuli yhteensä 665 500 euroa, taiteen aloille 56 apurahaa (625 500 euroa). Nimikkorahastot ohjasivat merkittävän osan apurahoista tänäkin vuonna lääketieteen aloille.   

Tampereen yliopistoon myönnetyt apurahat

Master of Science Shambhavee Annurakshita, 26 000    
epälineaaristen optisten materiaalien hierarkkista suunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön 

Filosofian maisteri Julia Fadjukov, 13 000   
silmän verkkokalvon pigmenttiepiteelin aukkoliitosten toimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Master of Science Mohamadamin Forouzandehmehr, 26 000   
sydänlihassolujen biomekaniikan matemaattista mallintamista hypertrofisessa kardiomyopatiassa ja iskemian patofysiologiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Diplomi-insinööri Juha Franssila, 13 000   
puukerrostalorakentamisen arvonluontia käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Master of Science Gaudel Pramila, 13 000   
ohjausintervention vaikutusta sydänsairaiden potilaiden elintapamuutokseen käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Master of Science Genocchi Barbara, 13 000   
astrosyyttien roolia epilepsiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Pyry Grönroos, 13 000   
sarveiskalvoa sokeuttavien rappeumien kantasoluhoitoja käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen   

Lääketieteen lisensiaatti Susanna Haapanen,  13 000   
hiilihappoanhydraasien mahdollisuuksia loistautien diagnostiikassa ja hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Lääketieteen lisensiaatti Tilda Hahl, 3 500 
vatsa-aortan laajentuman hoitomuotoja käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian tohtori Minna Hankaniemi, 100 000   
proteiinipohjaisen rokoteteknologian kehittämistä koronaviruksia vastaan käsittelevään tutkimukseen   

Master of Science Anja Hartewig, 19 500   
aivokasvainten epigenetiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Diplomi-insinööri Laura Honkamäki, 13 000   
hermosolujen 3D-biovalmistusmenetelmien ja in vitro -mallin kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Master of Science Zahra Hosseini, 19 500   
verkko-oppimista maahanmuuttajien kulttuurisen osallisuuden edistämisessä Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Anna Huhtala, 13 000   
väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkista käsittelyä Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Lääketieteen lisensiaatti Anna Kivioja, 18 000  
raskausajan verenpainekomplikaatioihin sairastuneiden naisten myöhempää sydän- ja verisuonisairastavuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön ja kuluihin   

Diplomi-insinööri Anton Kondratev, 26 000    
aivosyövän diagnosointia ja leikkauksen optimointia käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Lääketieteen lisensiaatti Sofia Kröger, 13 000    
ohutsuolen solutason löydösten ja keliakiavasta-aineiden merkitystä taudinkuvalle, diagnostiikalle ja ennusteelle käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Vili Lampinen, 13 000   
noroviruksen kaltaiseen partikkeliin perustuvan rokotealustan kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Erikoislääkäri Minna Mecklin, 10 000   
lapsuusiän supraventrikulaarista takykardiaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen   

Filosofian maisteri Noora Nurminen, 13 000
mikrobialtistuksen ja immuunijärjestelmän vuorovaikutusta immuunivälitteisten sairauksien synnyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian tohtori Markus Ojanen, 30 000   
sydän- ja verisuonitautien ehkäisemistä rokotuksella käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen   

Proviisori Jasmin Paulamäki, 26 000   
vältettävien lääkkeiden käyttöön johtavia tekijöitä ja niiden merkitystä iäkkäiden lääkitysturvallisuudelle käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Lääketieteen lisensiaatti Antti Peltomaa, 4 500, kolesterolilääkkeiden vaikutusta eturauhassyöpäkuolleisuuteen, yleiseen syöpäkuolleisuuteen ja syöpähoitojen vasteeseen käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Saku Pihko, 13 000   
informaatiota, kokemusta ja elettyä uskontoa keskiaikaisissa inkvisitiopöytäkirjoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Joona Poikonen, 26 000   
rakennusalan töitä suomen kielen oppimisen ympäristönä käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian tohtori Outi Sihvonen, 10 000   
antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta Tampereella käsittelevään tutkimukseen   

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sara Sivonen, 13 000   
kulttuuristen käytäntöjen sosiopoliittista jakautumista Suomessa ja Euroopassa käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Kauppatieteiden maisteri Riikka Tapaninaho, 4 000   
sidosryhmäarvonluontia ja kestävää kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Lääketieteen tohtori Johanna Tietäväinen, 15 000   
munuaisvaurion patogeneesiä sekä infektion ja endokrinologisen järjestelmän välistä yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen   

Filosofian maisteri Tero Tähtinen, 13 000   
luonnon ja subjektin suhdetta klassisessa kiinalaisessa luontorunoudessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen   

Filosofian maisteri Joona Valtonen, 26 000   
sydänlihassairaudelle altistavan geenipoikkeaman mallinnusta ihmisen kantasoluista erilaistettujen sydänsolujen avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Filosofian maisteri Alma Yrjänäinen, 26 000   
ihmisen kolmiulotteisen, verisuonitetun rasvakudoksen tutkimusmallin rakentamista käsittelevään väitöskirjatyöhön   

Master of Arts Satia Zen, 13 000   
indonesialaisen opettajan ammatillisen identiteetin rakentumista kansainvälisessä koulutusohjelmassa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön  
 

Suomen Kulttuurirahasto (www.skr.fi)

Kuva: Harri Hinkka