Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan rahastolta 42 apurahaa Tampereen yliopiston tutkijoille

Julkaistu 12.5.2023
Tampereen yliopisto
Kuvituskuvassa toimintaa Tampereen yliopistossa ja näkymä Tampereelta.Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto jakaa lähes 1,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintona tieteelle ja taiteelle. Tampereen yliopistossa tutkimusta tekeville myönnettiin 42 apurahaa, mikä tarkoittaa yhteensä 681 000 euroa tutkimusrahoitusta. Kärkihanke-apurahan sai dosentti Rinna Kullaan johtama tutkimus, joka käsittelee demokratian vastaisen uuden maailmanjärjestyksen globaalihistoriaa.

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto jakoi vuosijuhlassaan palkinnon ja 114 apurahaa, yhteensä 1 449 500 euroa.  

Tämänvuotinen Kärkihanke-apuraha ja samalla suurin yksittäinen apuraha, 50 000 euroa, myönnettiin dosentti Rinna Kullaan ja työryhmän tutkimukseen, joka käsittelee demokratian vastaisen uuden maailmanjärjestyksen globaalihistoriaa. 

Globaalihistorian, kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin ulkopolitiikan rajapinnalla työskentelevä Kullaa toimii tenure track -professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Muiden Tampereen yliopistoon myönnettyjen apurahojen myöntösumma vaihtelee 2 000 eurosta 32 000:een.

Tieteenaloista suurin apurahapotti myönnettiin lääketieteen aloille, joita Pirkanmaan rahasto tukee monista nimikkorahastoista.

Tänä vuonna Pirkanmaan rahastossa oli haettavana uudenlainen apurahamuoto eli valmisteluapuraha. Sillä rahasto haluaa helpottaa suurten ja tavallista vaativampien hankkeiden suunnittelua ja kehittämistä. Yksi 2 500 euron valmisteluapurahoista myönnettiin dosentti Liisa Mustanojalle Tampereen murretta tunteiden kielenä käsittelevän monitieteisen hankkeen suunnitteluun. Mustanoja työskentelee suomen kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Pirkanmaan rahastoon saapui tänä vuonna 1 177 apurahahakemusta. Tieteen aloille rahasto myönsi kaikkiaan 47 apurahaa eli yhteensä 736 500 euroa.

Pirkanmaan Kulttuurirahaston vuoden 2023 palkinto myönnettiin aitoudesta ja rohkeudesta, innostavasta muusikkoudesta kapellimestari Santtu-Matias Rouvalille. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.  

Suomen Kulttuurirahasto (www.skr.fi)

Tampereen yliopiston apurahansaajat

Hanna-Kaisa Aaramaa
sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja genetiikkaa eri reumasairauksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Teemu Ekola
sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurantaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Rosi Enroos
vankien perheitä koskevan tietokirjan kirjoittamiseen

Rodriguez Martin Gonzalez
immuunivastetta allergisen tulehduksen aikana käsittelevään väitöskirjatyöhön

Stina Gröhn
proteiinipohjaisen SARS-CoV-2-koronavirusrokotteen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Yi Han
aurinkokennojen materiaalisynteesiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maili Aution nimikkoapurahana

Heidi Hirmukallio
suomen kielen maisteriopintoihin ja opinnäytetyöhön

Anna Huhtala
väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkista käsittelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Matilda Hurskainen
aivohalvauksen ilmaantuvuutta ja riskitekijöitä sepelvaltimotautipotilailla käsittelevään väitöskirjatyöhön

Meri Häärä
opettajaopiskelijoiden uskomuksia kulttuurisesta moninaisuudesta käsittelevään väitöskirjatyöhön

Elli Joukainen
silmäsarkoidoosia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Helka Kaunisto
ihokeliakian immuunivastetta käsittelevään väitöskirjatyöhön

Reetta Keränen
kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelyä ja kasvun johtamista käsittelevään väitöskirjatyöhön

Elina Kivekäs
kohdunrunkosyövän robottiavusteista kirurgiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Minna Koivunen
äkillisiä sydänkuolemia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Ilari Koskinen
pitkittäissuuntautuneen analyysimetodologian kehittämistä aluetutkimukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön

Rinna Kullaa
demokratian vastaisen uuden maailmanjärjestyksen globaalihistoriaa käsittelevään tutkimukseen, Kärkihankkeena

Joonas Kumpulainen
suomenkielisen sosiologian teoreettista ja menetelmällistä kehitystä vuosina 1964–2023 käsittelevään väitöskirjatyöhön

Niina Lähde
vagushermon stimulaatiohoidon kognitiivisia vaikutuksia vaikeaa epilepsiaa sairastavilla potilailla käsittelevään väitöskirjatyöhön

Laura Mattila
iäkkäiden potilaiden sappitiekivitaudin hoitoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

Liisa Mustanoja
Tampereen murretta tunteiden kielenä käsittelevän monitieteisen hankkeen suunnitteluun, valmisteluapurahana

Juuso Määttä
ihosyövän kehittymistä käsittelevään tutkimukseen

Tapio Nevalainen
ihmisten endogeenisten retrovirusten ja neurologisten sairauksien yhteyttä käsittelevään tutkimukseen

Anssi Nikkola
akuutin haimatulehduksen puhkeamista ja taudinkulun ennustamista käsittelevään väitöskirjatyöhön

Hadeel Obaid
langattoman viestinnän tehostamista käsittelevään väitöskirjatyöhön

Roope Ohlsbom
verisuonitetun luukudoksen ja ostekondraalikudoksen 3D-biotulostusta käsittelevään väitöskirjatyöhön

Eero Okkonen
Tampereen Kauppakadun pankkiarkkitehtuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön

Olli Patrakka
hammasperäisten bakteerien merkitystä ateroskleroosin kehittymisessä ja aivoinfarktin synnyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Saku Pihko
informaatiota ja elettyä uskoa keskiaikaisissa inkvisitiopöytäkirjoissa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Eeva-Maria Pohjonen
lapsettomuushoidoista alkaneiden raskauksien komplikaatioita käsittelevään väitöskirjatyöhön

Teemu Pukkila
sydänsairauksien tunnistamista ja ennakointia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Johanna Reijonen
raskaudenaikaisten kasvisruokavalion ja gluteenittoman ruokavalion turvallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön

Outi Sihvonen
antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta Tampereella käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen

Hilja Solala
länsisuomalaisen maatiaiskarjan häviämisen uhan historiaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen

Laura Suoniemi
kroonisten haavojen diagnosointia, seurantaa ja kirurgista hoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Jaakko Tammilehto
tunteiden säätelyn dynamiikkaa ja sen taustalla vaikuttavia sosiaalisia ja kognitiivisia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Kaisa Tornberg
iskemiaa mallintavan organ-on-chip-teknologian kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön

Katri Weckroth
kestävää ruoankulutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin nimikkoapurahana

Taina Viheriälä
kantasoluperäisten RPE-solujen käyttämistä verkkokalvon ikärappeumataudin hoitoon käsittelevään väitöskirjatyöhön

Suvi Väärämäki
vatsa-aortan aneurysman suonensisäistä hoitoa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen

Jenni Ylönen
TALES - Tampere Literary Evenings -kirjallisuusluentosarjan toteuttamiseen

Linnea Äärelä
lasten maksasairauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön