Hyppää pääsisältöön

OPS-uudistuksen ensimmäiset tarkastuspisteet saavutettu

Julkaistu 29.3.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Liiketalous ja media -osaamisyksikön johtaja Niina Jallinoja.OPS-uudistuksen taustalla on tarve vastata työ- ja elinkeinoelämän muutoksiin ja tarpeisiin osaavan työvoiman saamiseksi. Kuvassa Liiketalous ja media -osaamisyksikön johtaja Niina Jallinoja.
Tampereen ammattikorkeakoulussa on käynnissä laajamittainen uudistus niin opetussuunnitelmien pedagogiikassa, oppimisympäristöissä kuin koulutusten rakenteissa. Tutkinto-ohjelmat ovat pohtineet lehtori Juho Tiilen johdolla ensimmäisessä tarkastuspisteessä muun muassa tutkinto-ohjelmien kohderyhmiä ja merkitystä suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeeseen.

Parhaillaan osaamisyksiköissä pohditaan, millaista tulevaisuuden osaamista tietystä tutkinnosta valmistuvalla pitää olla ja millaisia suuntautumisia opiskelijoille tarjotaan opintoihin. Samalla tunnistetaan osaamisia, jotka ovat yhteisiä useammalle tutkinto-ohjelmalle. 

OPS-uudistuksen taustalla on tarve vastata työelämän ja elinkeinoelämän muutoksiin ja tarpeisiin osaavan työvoiman saamiseksi. Tiettyjä teemoja on yleisesti tunnistettu ja ne on syytä lisätä nykyisiin opetussuunnitelmiin. Teemoja ovat esimerkiksi kestävä kehitys, digitaalisuus ja kansainvälisyys. Uudistustyössä ovat mukana myös työelämän edustajat. 

– Yksiköissä on esimerkiksi kyselyjä meneillään TAMKin neuvottelukunnille ja keskusteluja siitä, millaista osaamista tutkinnoista valmistuvilla pitää olla työelämän näkökulmasta. Seuraavaan tarkastuspisteeseen mennessä näytämme työelämän ja opiskelijoiden edustajille, millaisia suunnitelmia meillä on ja he pääsevät niitä arvioimaan ja täydentämään, kertoo OPS-uudistusta TAMK-tasolla fasilitoiva Liiketalous ja media -yksikön johtaja Niina Jallinoja.

Uudistuksen avulla halutaan myös tukea entistä enemmän henkilökohtaisten oppimispolkujen muodostumista ja ehkäistä opiskelijoiden opinnoissa keskeyttäminen. Tärkeänä tausta-aineistona toimivat opiskelijoilta määräajoin kerätyt opintojaksopalautteet ja valmistuneilta kerätyt palautteet. Valinnaisten ammattiopintojen opiskelua yli tutkinto-ohjelmien rajojen tullaan lisäämään, samoin yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

– Tavoitteena on, että TAMKissa opiskeleva saa oman alansa ydinosaamisen, jota voi sitten joko syventää edelleen tai laajentaa esimerkiksi omaan alaansa sopivalla osaamisella. Vaikkapa markkinoinnin tradenomi voi ottaa valinnaisina ammattiopintoina tietojenkäsittelyn ja web-suunnittelun perusteita. Erilaisilla osaamisen yhdistelmillä on työmarkkinoilla kysyntää, uskoo Jallinoja.

OPSin toteuttamisessa henkilöstöä kannustetaan TAMKin oppimisympäristöjen entistä laajempaan hyödyntämiseen.

– Meillä TAMKissa on useita eri alojen mielenkiintoisia oppimisympäristöjä käytössä; niin laboratorioita kuin harjoittelu- ja testausympäristöjä, joissa on paljon potentiaalia. Siinä olisi hieno mahdollisuus eri osaamisyksiköillä ja tutkinnoilla tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi Sote Virtual Labin laitteet ja sovellukset soveltuvat myös muiden alueiden oppimisympäristöiksi, Jallinoja kannustaa.

OPS-uudistuksen myötä järjestetään keväällä kaikille tamkilaisille yhteisiä työpajoja esimerkiksi pedagogiikasta ja valinnaisista ammattiopinnoista. Syksyllä edetään tarkastuspisteeseen kaksi, jolloin opetussuunnitelmat ovat jo viittä vaille valmiit.


Lisätietoa TAMKin opetussuunnitelmauudistuksesta:
Niina Jallinoja, johtaja, Liiketalous ja media, niina.jallinoja [at] tuni.fi

 

Teksti: Kukka-Maaria Korko
Kuva: Saara Lehtonen