Hyppää pääsisältöön

Olli Sotamaa: Kestävät datakäytännöt osana peliteollisuutta

Julkaistu 8.6.2023
Tampereen yliopisto
Henkilökuva Olli Sotamaasta
Olli Sotamaa on pelikulttuurien tutkimuksen professori informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut siitä, miten data-analytiikkaa ja erilaisia datakäytäntöjä hyödynnetään nykyaikaisessa pelinkehityksessä.

– Pelistudiot ovat kiinnostava ja nopeasti muuttuva esimerkki nykyaikaisesta datakulttuurista. Pelifirmat keräävät, arkistoivat ja analysoivat erilaista dataa monipuolisesti osana arkipäiväisiä käytänteitään. Peleistä kerättävän pelaajadatan lisäksi dataa saadaan myös esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, jakelualustoista ja mainosverkostoista. 

Sotamaan mukaan monenlainen data on nykyään niin läsnä kaikissa arkisissa yhteiskunnan ja liike-elämän asioissa, että siihen pohjautuvia järjestelmiä pidetään usein jo itsestäänselvyyksinä. Samaan aikaan dataan liittyy kuitenkin vahvoja näkemyksiä ja toisinaan myös ennakkoluuloja. Sotamaa pyrkiikin tutkimuksessaan hahmottamaan, millaisia olisivat kestävät datakäytännöt.

– Pelialan datakäytäntöjen tutkiminen auttaa meitä pelinkehityksen lisäksi esimerkiksi ymmärtämään nykyaikaisia datatyön muotoja ja niiden vaikutuksia käsityksiimme pelikulttuurista, luovuudesta ja identiteetistä.  

Sotamaan mukaan on selvää, että data muokkaa pelialan työntekijöiden arkea pysyvästi. Äärimmillään data-analytiikan hyödyntäminen saattaa asettaa kyseenalaiseksi yksilön luovat kyvyt ja ammatti-identiteetin.  

 – Datavetoisuuden ja automaation kohdalla on oltava tarkkana, että työn merkitys ja itsemääräämisoikeus eivät pääse rapautumaan. Olennaista on pitää huolta siitä, että data ei lisää työhön liittyvää eriarvoisuutta, ja että tehdyillä päätöksillä pystytään jatkossakin turvaamaan luovan työn kestävät edellytykset. 

Olli Sotamaan yhteystiedot