Hyppää pääsisältöön

Nokian Silta-kampuksella lähtökohtana on yhdessä tekeminen

Julkaistu 11.8.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Nokian Silta-kampuksen aula.Vuosi sitten avatulla Silta-kampuksella toimivat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Nokian lukio ja Nokianvirran peruskoulun pienryhmä.
Nokialla otettiin syksyllä 2022 käyttöön Silta-kampus, jolla toimivat Nokian lukio, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Nokianvirran peruskoulun ITU-pienryhmä. Opiskelijoita kampuksella on 1 200. Silta on enemmän kuin jaettu rakennus, sillä yhteinen kampuskulttuuri yhdistää eri oppilaitosten opiskelijoita ja henkilökuntaa. Uuden kulttuurin kehittymistä tuki TAMKin vetämä Kampus 3 -hanke. (EDIT 23.8.2023)

Keskiössä nokialaisen nuoren opintopolku

Kampus 3 -hankkeella pyrittiin rakentamaan nokialaisen nuoren opintopolku sellaiseksi, että siirtyminen 9. luokalta ammatillisiin tai lukio-opintoihin sujuu mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti. Projektipäällikkö Tarja Juurakko-Koskinen TAMKista konkretisoi hankkeen tavoitetta:

– Pyritään siihen, etteivät eri oppilaitosten rakenteet muodosta estettä yhdessä toimimiselle eikä kampuksella ole erillisiä hiekkalaatikoita, joilla on ”sun ja mun opiskelijoita”.

Silta-yhteiskampus mahdollistaa sen, että opintojen nivelvaihetta on tukemassa iso joukko ihmisiä, opiskelijakuntaa myöten. Yläasteille järjestetään myös Silta-päivä, jolloin lukion ja ammatillisen oppilaitoksen toimintaa esitellään.

– Opinto-ohjaajien eli opojen yhteistyön käynnistäminen on ollut tässä kaiken A ja O. Siirtymäpolun rakentaminen ja opiskelijan siirtyminen helpottuu, kun opot ovat sopineet yhteisistä käytänteistä.

Silta-kampuksella tarjotaan myös tutkintoon valmentavaa vuoden mittaista TUVA-koulutusta. Se on ohjaava koulutus niille nuorille, jotka vielä etsivät omaa polkuaan. Yhteiskampuksella TUVA-koulutuksen tavoitteiden on toteuttaminen aiempaa helpompaa.

Uuden kampuskulttuurin rakentaminen oli suunnitelmallista

Lehtori Tuula Savikko ammattiopisto Tredusta kertoo, että Nokialla odotettiin jo pitkään uutta koulurakennusta. Kun lopulta saatiin tieto Tredun ja Nokian lukion yhteisistä tiloista, päätettiin rakentaa hanke yhteisen kampuskulttuurin tukemiseksi. Kampus 3 -hankkeessa panostettiin paljon siihen, että ihmiset tutustuivat toisiinsa.

– Kaikkien mielipiteitä ja toiveita kysyttiin – niin opettajien, esihenkilöiden, tukipalvelujen, opiskelijoiden kuin opiskelijoiden huoltajienkin.

Opettajat tekivät kehittämistyötä kymmenen hengen sekaryhmissä, ja tapaamisilla oli aina jokin teema, kuten opetuksen vuosikello tai yhteisten pelisääntöjen rakentaminen. Nokian lukion lehtori Marjo Vuori lisää, että erityisesti toisen oppilaitoksen käytänteisiin tutustuminen oli tärkeää.

– Tredun opettajat kuulivat, mitä haasteita ylioppilaskirjoituksiin liittyy, ja me taas pääsimme kokeilemaan esimerkiksi opetusrekassa istumista. Myös opiskelijat esittelivät meille omaa kouluarkeaan.

Vaikka hyviä ideoita oli paljon, tarvittiin uusien käytänteiden jalkauttamiseen alussa lisäpanosta. Euroopan sosiaalirahastolta saatu hankerahoitus mahdollisti yhteisen sparraajan palkkaamisen. Projektivastaavan, Sanna Paasimaan, keskeinen rooli oli saattaa ihmisiä yhteen, toimia viestinviejänä ja muistutella yhteisistä asioista arjen pyörityksen keskellä. Hän myös käynnisti monia yhteistä kulttuuria tukevia prosesseja ja toimintoja., mm. oppilashuoltoon liittyen tai alkuunpanijana yrittäjyysopintojen rakentamisessa.

– Aika moniin oviin hankkeen aikana koputtelin, Sanna Paasimaa muistelee.

Kampukselle rakennettiin hankkeen aikana myös uusia yhteisiä perinteitä, ja lukuvuoden avajaisista onkin tulossa vuosittainen tapahtuma. Kampuksella toteutetaan oppilaitosrajat ylittäviä kursseja, mutta hanke toimi katalyyttina myös epävirallisemmalle verkostotoiminnalle. Kampuksella on nyt esimerkiksi oma bändi ja nuoriso-ohjaajien vetämä kerhotoiminta, mm. hyvinvointi- ja musapaja, ovat avoimia kaikille kampuksen opiskelijoille.

– Ei oltaisi tässä, jos ei olisi ollut hanketta, painottavat Silta-kampuksen Johanna Kyrkkö, Tuula Savikko, Kirsi Isoranta ja Marjo Vuori.

Erilaisuuden huomioiminen ja yhdessä tekeminen Silta-kampuksen perusarvoina

Kampuksen toimijat pitävät kehittämistyötä onnistuneena, ja kannustavat muitakin oppilaitoksia yhteistyöhön. Onnistumisen kivijalkoja olivat heidän mukaansa kampuskulttuurin kehittämistyön aloittaminen jo ennen yhteiseen tilaan muuttoa, henkilösuhteiden ja luottamuksen rakentamiseen käytetty huomattava työpanos sekä Tredun ja Nokian lukion opiskelijakuntien aktiivinen toiminta.

Kampus 3 -hanke päättyi kesäkuussa. Onko vaarana, että arjen kiireissä toiminnot nyt siiloutuvat? Tredun ja Nokian lukion edustajat vakuuttavat, että ainakin tahto yhteisen toiminnan ja toimintakulttuurin ylläpitämiseen on kova. Heidän mukaansa on jo opittu siihen, että yhteistyö on toiminnan lähtökohta.

– Lähdemme aina sitä, miten asioita voitaisiin tehdä yhdessä. Vaikka eri oppilaitosten rakenteiden rajat tulevat välillä vastaan, ne halutaan ylittää.

Useat hankkeen aikana kehitetyt toimintatavat ovat jo jääneet arkipäivän käytäntöihin, ja osaa niistä on jo kehitetty eteenpäin alkavaa lukuvuotta ajatellen. Silta-kampuksella aloitetaan syyslukukausi hyvillä mielin, yhteisiä sieniretkiä sekä kampuksen bändin seuraavaa keikkaa odotellen.

EDIT 23.4.2023: Tuva-koulutus korjattu ITU-pienryhmäksi / Liisa Marttila

 

Teksti: Liisa Marttila

Kuva: Sanna Paasimaa

Yhteyshenkilö